הצטרפות להעברת בעלות על הקרקע

ההרשמה למי שעדיין לא נרשם! הסתיימה כמובטח ב-27 במרץ, 2015 .
  • יש למלא את כל השדות, למעט רעות א' או ב' שנוצר אוטומטית.
  • על כל הבעלים של הנכס למלא את הטופס.
  • איתור גוש וחלקה לפי כתובת ניתן לקבל בקלות כאן
  • לקבלת מספר תיק רמ"י לפי גוש וחלקה כנסו לאתר הזה
  • רוצים לתקן/לעדכן טופס שנשלח? – מלאו אותו שנית.
מתחייבים לייצג אתכם נאמנה מול הרשויות ולהגיע להסדרים טובים ביותר.

איגרת מס' 4 – העברת הקרקע לבעלות תושבי רעות
27 במרץ 2015

רשות מקרקעי ישראל הקפיאה את התהליך לגבי מי שרכשו זכויות חלקיות, וזאת בעקבות בג"צ שהוגש על ידי "העמותה לצדק חלוקתי" . למרות שאין עדיין החלטה בנושא, החליטה הנהלת הרשות על הקפאה שמשפיעה בעיקרון על "תושבי רעות ב'" , למעט חריגים שרכשו את הזכויות.

באשר ל"תושבי רעות א'" העומדים בקריטריונים, קיימנו מספר ישיבות עם הנהלת הרשות, וסיכמנו עימם לאחר דין ודברים את התהליך הבא:

  • רשות המנהל תעביר בשבוע הבא, ולא יאוחר מהשבוע שלאחר פסח, לכל "תושבי רעות א' " העומדים בקריטריונים, מסמך המודיע על המבצע להעברת הבעלות על הקרקע.
  • ניתנות לתושבים חודשיים להביע התנגדות להעברת הבעלות (הניסוח הוא עפ"י החלטה 1370 ובהתאם לכל דין) – מי שלא יגיש התנגדות, יראו אותו כמי שמסכים להעברת הבעלות.
  • בחלוף הזמן הנקוב במסמך, תטפל רמ"י בהעברת הבעלות באופן ממוכן מול לשכת רישום המקרקעין.
  •   לשכת רישום המקרקעין תודיע לנו על ביצוע הרישום והעברת הבעלות על שמנו.

להלן מס' דגשים:

מי שמעוניין, למרות האמור לבצע את התהליך שלא בהתאם למסוכם, יידרש למלא שטרות ולטפל מול רמ"י בצורה פרטנית, ולאחר מכן לגשת ללשכת רישום המקרקעין ברחובות כדי לבצע את ההעברה על שמו.

המלצתי- לא לענות, ולא להשיב לפניית רמ"י. כאמור התהליך יבוצע באופן מרוכז וממוכן.

למרות העיכוב שנבע משינוי בסיכום שהיה לנו עם רמ"י, לא יחול שינוי בלוח הזמנים להעברת הבעלות ( יבוצע במהלך 2015 כפי שסוכם בעבר).

מי שלא יקבל הודעה מרמ"י עד 15/4/2015 מתבקש לפנות אלי, ונבדוק את הסיבה לכך.

האמור, יפורסם גם באתר העמותה .

אנא העבירו לחברים עימם אתם בקשר.

בהזדמנות זו נאחל לכל בית ישראל ולתושבי רעות חג שמח.

יוסי חזאי – יו"ר ועד עמותת נאות רעות

מכתב הועד מה- 22 לינואר, 2015
איגרת מס' 3
העברת הקרקע לבעלות תושבי רעות

כמחצית מתושבי רעות נענו לפנייתנו ונרשמו לפרוייקט "העברת הבעלות", פרטיהם הועברו ב- 15 דצמ' 2014 לרמ"י ונבדקת זכאותם. בתוךכחודשיים אנו צפויים לקבל עבור הזכאים אגרות זכאות והעברת הבעלות לזכאים תבוצע ע"י משרד המשפטים במהלך שנת 2015.

לאור בקשות מחברי העמותה לחדש את הרישום, החליט ועד העמותה לקיים תהליך משלים למשך חודשיים עד ל-27 מרץ 2015.

מי שמעוניין להיכלל בהליך מול רמ"י, יידרש להיכנס לאתר ולהזין את כל הפרטים כמפורט באתר בעמוד זה.

כפי שהובהר, קיימת שונות באופן העברת הזכויות לבעלות התושבים, בין מי שרכשו את מלוא הזכויות בעת הקמת הישוב לבין אלה שרכשו זכויות חלקיות.

להלן האפשרויות לביצוע העברת הזכויות בהתאם לסטאטוס רכישת הזכויות:

תושבים הזכאים להעברת הבעלות ללא תמורה

מי שגודל המגרש קטן מ-540 מ"ר, רכש את מלוא הזכויות ואין לו חובות לרשות, תנפיק עבורו רמ"י תעודת זכאות, שמשמעותה אישור העברת הבעלות לרשות בעל הנכס.

בסיכום עם נציגי רמ"י, הרישום בטאבו ייעשה על ידי משרד המשפטים ללא תשלום, בהליך פנימי, במהלך שנת 2015/6. כל בעל נכס יקבל הודעה על ההעברה בטאבו לאחר הביצוע בפועל, בלא שתידרש ממנו פעולה נוספת.

תושבים שרכשו זכויות חלקיות ו/או בעלי חוב לרמ"י/ו/או אינם עומדים בקריטריונים

תושבי רעות  שלא רכשו את מלוא הזכויות ו/או מי שהמגרשים שברשותם מעל 540 מ"ר יידרשו  לשלם לרמ"י עפ"י טבלאות ערכי הקרקע , או ערך השלמת הזכויות – הנמוך מביניהם.

ועד העמותה יפעל לזירוז קבלת טבלת ערכי הקרקע . אנו נעדכן פרטים לגבי הנושא באתר העמותה ו/או במיילים למי שנרשם באתר.

ההחלטה אם להמשיך בתהליך רכישת הזכויות ולשלם את דרישת התשלום – היא אישית.

באתר העמותה תמצאו התייחסות לשאלות כלליות ופרטניות שנשאלו ע"י חברי העמותה . כמו כן הוכן עבורכם סרטון הדגמה לביצוע התהליך כדי להקל על הזנת הנתונים.  נשמח לסייע בכל שאלה שתופנה אלינו באמצעות אתר העמותה.

אתם מוזמנים לבקר באתר ולהצטרף לדף הפייסבוק, לצרף חברים ולעשות לנו "לייק".

היכנסו לאתר העמותה– www.neotreut.org.il

דף הפייסבוק של עמותת נאות רעות- https://www.facebook.com/groups/neotreut

יוסי חזאי – יו"ר העמותה

מכתב הועד מה- 1 לדצמבר, 2014

איגרת מס' 2

העברת הקרקע לבעלות תושבי רעות

בעקבות פנייתנו אליכם, הזינו רבים מהחברים את הפרטים המבוקשים לאתר העמותה. סיכמנו עם רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) הליך מתואם להעברת הבעלות בהליך מקוצר המבוסס על מספר התיק ברשות.נבקש ממי שכבר הזין נתונים באתר העמותה, להיכנס לאתר המחודש של העמותה ולהזין את מספר תיק רמ"י בלבד על פי ההנחיות המופיעות באתר, לא יאוחר מ-10 דצמ' 2014. (קישור מהיר לעדכון)מי שטרם הזין פרטים, ומעוניין להיכלל בהליך מול רמ"י, חייב להיכנס לאתר ולהזין את כל הפרטים כולל תיק רמ"י, לא יאוחר מ-10 דצמ' 2014. (קישור למי שלא נרשם עדיין)כפי שהובהר, קיימת שונות באופן העברת הזכויות לבעלות התושבים, בין מי שרכשו את מלוא הזכויות בעת הקמת הישוב לבין אלה שרכשו זכויות חלקיות.להלן האפשרויות לביצוע העברת הזכויות בהתאם לסטטוס רכישת הזכויות:

תושבים שרכשו את מלוא הזכויות

בתאריך 15 דצמ' 2014 תועבר רשימת התושבים שנרשמו באתר לנציג רמ"י אשר יבדוק את הזכאות ברישומי הרשות. מי שעומד בקריטריונים, רכש את מלוא הזכויות ואין לו חובות לרשות, תנפיק עבורו רמ"י תעודת זכאות, שמשמעותה אישור העברת הבעלות לרשות בעל הנכס.

הרישום בטאבו ייעשה על ידי משרד המשפטים ללא תשלום, בהליך פנימי, במהלך שנת 2015. כל בעל נכס יקבל הודעה על ההעברה בטאבו לאחר הביצוע בפועל, בלא שתידרש ממנו פעולה נוספת.

תושבים שרכשו זכויות חלקיות ו/או בעלי חוב לרמ"י ו/או אינם עומדים בקריטריונים

תושבי רעות שלא רכשו את מלוא הזכויות ו/או מי שהמגרשים שברשותם מעל 540 מ"ר ו/או מי שקיים לגביו חוב לרמ"י, יידרשו לשלם לרמ"י 6% מערך הקרקע, או ערך השלמת הזכויות – הנמוך מביניהם.

ועד העמותה יבצע בדיקה מול רמ"י לזירוז קבלת מסמך דרישת התשלום עבור מי שלא רכש את מלוא הזכויות. אנו נעדכן פרטים לגבי הנושא באתר העמותה ו/או במיילים למי שנרשם באתר.

ההחלטה אם להמשיך בתהליך רכישת הזכויות ולשלם את דרישת התשלום-היא אישית.

בשלב זה לא נקיים כנס כפי שהתכוונו. נשמח אם תפנו אלינו שאלות כלליות ופרטניות באמצעות האתר ו/או דף הפייסבוק ונתייחס בהתאם.

נא עקבו אחר ההודעות באתר העמותה ועדכנו חברים.

אתם מוזמנים לבקר באתר ולהצטרף לדף הפייסבוק, לצרף חברים ולעשות לנו "לייק".

היכנסו לאתר המחודש של העמותה– www.neotreut.org.il

דף הפייסבוק של עמותת נאות רעות- https://www.facebook.com/groups/neotreut

בברכהיוסי חזאי – יו"ר העמותה

 


 

מכתב הועד מה- 29 לאוקטובר, 2014

מבצע רישום בטאבו 1
מבצע רישום בטאבו 2

 

 

 

Comments are closed.