נתוני גוש חלקה ומספר תיק ברמ"י

מפת רעות עם סימון גושים וחלקות

מפת רעות עם סימון גושים וחלקות (PDF, 6MB)

להלן טבלה המכילה נתוני גוש וחלקה כפי שנרשמו אצלנו.
המידע נלקח מאתרי ממשל רשמיים ומוצג לנוחיות תושבי רעות.

לנוחיותכם, תיבת חיפוש. ניתן לחפש לפי כתובת, מס. תיק וכיו"ב.
ניתן למיין בסדר עולה/יורד בלחיצה על החץ המתאים ליד כל עמודה.
ניתן גם לשנות את מספר השורות המוצגות בעמוד.

 

נתוני גוש חלקה ומספר תיק ברמ"י

מפת רעות עם סימון גושים וחלקות

מפת רעות עם סימון גושים וחלקות (PDF, 6MB)

להלן טבלה המכילה נתוני גוש וחלקה כפי שנרשמו אצלנו.
המידע נלקח מאתרי ממשל רשמיים ומוצג לנוחיות תושבי רעות.

לנוחיותכם, תיבת חיפוש. ניתן לחפש לפי כתובת, מס. תיק וכיו"ב.
ניתן למיין בסדר עולה/יורד בלחיצה על החץ המתאים ליד כל עמודה.
ניתן גם לשנות את מספר השורות המוצגות בעמוד.

 

רחוב מספר רעות גוש חלקה מס. תיק
אגוז 2 רעות א' 5294 164 52349536א
אגוז 2 רעות א' 5294 164 52349536א
אגוז 3 רעות א 5294 153 52348645א
אגוז 3 רעות א 5294 153 52348645א
אגוז 5 רעות א' 5294 154 52348652א
אגוז 5 רעות א' 5294 154 52348652א
אגוז 6 רעות א' 5294 162 52345914א
אגוז 6 רעות א' 5294 162 52345914א
אגוז 8 רעות א' 5294 161 52345922א
אגוז 8 רעות א' 5294 161 52345922א
אגוז 9 רעות א' 5294 156 52348678א
אגוז 10 רעות א' 5294 160 52347522א
אגוז 10 רעות א' 5294 160 52347522א
אגוז 12 רעות א' 5294 159 52347530א
אגוז 12 רעות א' 5294 159 52347530א
אגוז 14 רעות א' 5294 15 לא נמצאו נכסים
אגוז 14 רעות א' 5294 15 לא נמצאו נכסים
אירוסים 1 רעות א' 5298 90 52519377א
אירוסים 1 רעות א' 5298 90 52519377א
אירוסים 4 רעות א' 5298 51
אירוסים 4 רעות א' 5298 51
אירוסים 5 רעות א' 5298 88 52348819א
אירוסים 6 רעות א' 5298 52 52347217א
אירוסים 6 רעות א' 5298 52 52347217א
אירוסים 8 רעות א' 5298 53 52347225א
אירוסים 9 רעות א' 5298 86 52348793א
אירוסים 9 רעות א' 5298 86 52348793א
אירוסים 12 רעות א' 5298 55 52347951א
אירוסים 13 רעות א' 5298 85 52345435א
אירוסים 14 רעות א' 5298 56 52347969א
אירוסים 14 רעות א' 5298 56 52347969א
אירוסים 15 רעות א' 5298 79 52343117א
אירוסים 15 רעות א' 5298 79 52343117א
אירוסים 17 רעות א' 5298 68 52343638א
אירוסים 17 רעות א' 5298 68 52343638א
אירוסים 18 רעות א' 5298 58 52348520א
אירוסים 20 רעות א' 5298 59 52347233א'
אירוסים 20 רעות א' 5298 59 52347233א'
אירוסים 21 רעות א' 5297 36 52341558א
אירוסים 23 רעות א' 5297 35 52341483א
אירוסים 23 רעות א' 5297 35 52341483א
אירוסים 25 רעות א' 5297 34 לא נמצאו נכסים
אירוסים 25 רעות א' 5297 34 לא נמצאו נכסים
אירוסים 26 רעות א' 5298 62 52346854א
אירוסים 28 רעות א' 5298 63 52349692א
אירוסים 28 רעות א' 5298 63 52349692א
אירוסים 30 רעות א' 5297 29 52349502א
אירוסים 30 רעות א' 5297 29 52349502א
אירוסים 31 רעות א' 5297 32 52349486א
אירוסים 31 רעות א' 5297 32 52349486א
אירוסים 32 רעות א' 5298 65 52346862א
אירוסים 32 רעות א' 5298 65 52346862א
אירוסים 33 רעות א' 5297 31 52346482א
אירוסים 33 רעות א' 5297 31 52346482א
אירוסים 34 רעות א' 5298 66 52349684א
אירוסים 34 רעות א' 5298 66 52349684א
אירוסים 35 רעות א' 5297 30 52349494א
אירוסים 35 רעות א' 5297 30 52349494א
אירוסים 37 רעות א' 5297 29 52349502א
אירוסים 37 רעות א' 5297 29 52349502א
אירוסים 38 רעות א' 5297 5 52340337א
אירוסים 38 רעות א' 5297 5 52340337א
אירוסים 39 רעות א' 5297 28 52344073א
אירוסים 40 רעות א' 5297 6 52340345א
אירוסים 42 רעות א' 5297 7 52340352א
אירוסים 42 רעות א' 5297 7 52340352א
אירוסים 44 רעות א' 5297 8 52340360א
אירוסים 44 רעות א' 5297 8 52340360א
אירוסים 45 רעות א' 5297 25 52346490א
אירוסים 45 רעות א' 5297 25 52346490א
אירוסים 50 רעות א' 5297 11 52340394א
אירוסים 50 רעות א' 5297 11 52340394א
אירוסים 52 רעות א' 5297 12 52340402א
אירוסים 52 רעות א' 5297 12 52340402א
אירוסים 56 רעות א' 5297 14 52340428א
אירוסים 60 רעות א' 5297 16 52340444א
אירוסים 62 רעות א' 5297 17 52348470א
אירוסים 62 רעות א' 5297 17 52348470א
אירוסים 66 רעות א' 5297 19 52348496א
אירוסים 66 רעות א' 5297 19 52348496א
אירוסים 68 רעות א' 5297 20 52348504א
אירוסים 68 רעות א' 5297 20 52348504א
אירוסים 72 רעות א' 5297 22 52346466א
אירוסים 74 רעות א' 5297 443 52453726א
אירוסים 74 רעות א' 5297 443 52453726א
אירוסים 106 רעות א' 5293 83 52447389א
אירוסים 106 רעות א' 5293 83 52447389א
אלה 2 רעות א' 5296 234 52349098א
אלה 6 רעות א' 5296 232 52349825א
אלה 6 רעות א' 5296 232 52349825א
אלה 8 רעות א' 5296 231 52349817א
אלה 8 רעות א' 5296 231 52349817א
אלה 10 רעות א' 5296 230 52344644א
אלה 12 רעות א' 5296 229 52344636א
אלה 12 רעות א' 5296 229 52344636א
אלה 14 רעות א' 5296 228 52344628א
אלה 14 רעות א' 5296 228 52344628א
אלה 16 רעות א' 5296 227 52344610א
אלה 16 רעות א' 5296 227 52344610א
אלה 18 רעות א' 5296 226 52344602א
אלה 18 רעות א' 5296 226 52344602א
אלה 22 רעות א' 5299 163 52347605א
אלה 22 רעות א' 5299 163 52347605א
אלה 30 רעות א' 5299 160 52347944א
אלה 30 רעות א' 5299 160 52347944א
אלה 32 רעות א' 5299 159 52347936א
אלה 34 רעות א' 5299 158 52347928א
אלה 34 רעות א' 5299 158 52347928א
אלה 46 רעות א' 5299 152 52347357א
אלה 46 רעות א' 5299 152 52347357א
אלה 50 רעות א' 5294 89 52347555א
אלה 50 רעות א' 5294 89 52347555א
אלה 54 רעות א' 5294 91 52347332א
אלה 54 רעות א' 5294 91 52347332א
אלה 56 רעות א' 5294 92 52347548א
אלה 56 רעות א' 5294 92 52347548א
אלה 58 רעות א' 5294 93 52349171א
אלה 58 רעות א' 5294 93 52349171א
אלה 60 רעות א' 5294 94 52349163א
אלה 60 רעות א' 5294 94 52349163א
אלה 62 רעות א' 5294 95 52345393א
אלמוג 2 רעות א' 5299 46 52348561א
אלמוג 3 רעות א' 5299 59 52348538א
אלמוג 3 רעות א' 5299 59 52348538א
אלמוג 5 רעות א' 5299 58 52348967א
אלמוג 5 רעות א' 5299 58 52348967א
אלמוג 6 רעות א' 5299 48 52348546א
אלמוג 6 רעות א' 5299 48 52348546א
אלמוג 7 רעות א' 5299 57 52349767א
אלמוג 7 רעות א' 5299 57 52349767א
אלמוג 10 רעות א' 5299 50 52349720א
אלמוג 10 רעות א' 5299 50 52349270א
אלמוג 11 רעות א' 5299 55 52349742א
אלמוג 11 רעות א' 5299 55 52349742א
אלמוג 12 רעות א' 5299 51 52349262א
אלמוג 12 רעות א' 5299 51 52349262א
ארז 1 רעות א' 5294 165 52348207א
ארז 1 רעות א' 5294 165 52348207א
ארז 2 רעות א' 5299 171 52348173א
ארז 2 רעות א' 5299 171 52348173א
ארז 3 רעות א' 5294 166 א52348215
ארז 3 רעות א' 5294 166 א52348215
ארז 4 רעות א' 5299 170 א52348181
ארז 5 רעות א' 5294 167 52349510א
ארז 5 רעות א' 5294 167 52349510א
ארז 6 רעות א' 5299 169 52348199א
ארז 9 רעות א' 5294 169 א52345872
ארז 10 רעות א 5299 167 א52347621
ארז 10 רעות א 5299 167 א52347621
ארז 12 רעות א' 5299 166 א52347639
ארז 12 רעות א' 5299 166 א52347639
ארז 13 רעות א' 5294 171 א52345047
ארז 13 רעות א' 5294 171 א52345047
ארז 17 רעות א' 5294 173 52345898א
ארז 17 רעות א' 5294 173 52345898א
ארז 18 רעות א' 5296 217 5234995א
ארז 18 רעות א' 5296 217 5234995א
ארז 20 רעות א' 5296 218 52345005א
ארז 20 רעות א' 5296 218 52345005א
ארז 21 רעות א' 5294 175 לא נמצאו נכסים
ארז 21 רעות א' 5294 175 לא נמצאו נכסים
ארז 22 רעות א' 5296 219 52345013א
ארז 23 רעות א' 5294 17 52347514א
ארז 23 רעות א' 5294 17 52347514א
ארז 25 רעות א' 5294 177 52346631א
ארז 25 רעות א' 5294 177 52346631א
ארז 26 רעות א' 5296 221 52345039א
ארז 26 רעות א' 5296 221 52345039א
ארז 28 רעות א' 5296 222 52349094א
ארז 28 רעות א' 5296 222 52349094א
ברוש 2 רעות א' 5294 96 52348736א
ברוש 2 רעות א' 5294 96 52348736א
ברוש 7 רעות א' 5294 108 52348694א
ברוש 7 רעות א' 5294 108 52348694א
ברוש 8 רעות א' 5294 99 52349148א
ברוש 8 רעות א' 5294 99 52349148א
ברוש 10 רעות א' 5294 100 52349155א
ברוש 10 רעות א' 5294 100 52349155א
ברוש 11 רעות א' 5294 106 52345385א
ברוש 11 רעות א' 5294 106 52345385א
ברוש 14 רעות א' 5294 102 52347316א
ברוש 14 רעות א' 5294 102 52347316א
ברוש 15 רעות א' 5294 104 52348710א
ברוש 15 רעות א' 5294 104 52348710א
ברוש 17 רעות א' 5294 103 52348728א
ברוש 20 רעות א' 5299 174 52347324א
ברוש 20 רעות א' 5299 174 52347324א
ברוש 22 רעות א' 5299 173 52349072א
ברוש 22 רעות א' 5299 173 52349072א
ברקת 3 רעות א' 5298 127 52344826א
ברקת 3 רעות א' 5298 127 52344826א
ברקת 5 רעות א' 5298 142 52347654א
ברקת 5 רעות א' 5298 142 52347654א
ברקת 7 רעות א' 5298 158 לא נמצאו נכסים
ברקת 7 רעות א' 5298 158 לא נמצאו נכסים
ברקת 8 רעות א' 5298 160 52341764א
ברקת 8 רעות א' 5298 160 52341764א
ברקת 14 רעות א' 5299 5 52342572א
ברקת 16 רעות א' 5299 6 52342580א
ברקת 20 רעות א 5299 8 52342606א
ברקת 30 רעות א' 5299 20 52342655א
ברקת 30 רעות א' 5299 20 52342655א
ברקת 34 רעות א' 5299 22 52342952א
ברקת 34 רעות א' 5299 22 52342952א
ברקת 40 רעות א' 5299 25 52342523א
ברקת 40 רעות א' 5299 25 52342523א
ברקת 42 רעות א' 5299 26 52293023א
ברקת 42 רעות א' 5299 26 52293023א
ברקת 44 רעות א' 5299 27 52342515א
בשן 1 רעות א' 5295 41 52348892א
בשן 1 רעות א' 5295 41 52348892א
בשן 2 רעות א' 5295 16 52344305א
בשן 2 רעות א' 5295 16 52344305א
בשן 3 רעות א' 5295 42 52348900א
בשן 3 רעות א' 5295 42 52348900א
בשן 6 רעות א' 5295 20 52346136א
בשן 6 רעות א' 5295 20 52346136א
בשן 7 רעות א' 5295 44 52345500א
בשן 7 רעות א' 5295 44 52345500א
בשן 8 רעות א' 5295 21 52346144א
בשן 9 רעות א' 5295 45 52348587א
בשן 10 רעות א' 5295 23 52343802א
בשן 10 רעות א' 5295 23 52343802א
בשן 12 רעות א' 5295 28 52343810א
בשן 12 רעות א' 5295 28 52343810א
גבעת הלבונה 1 רעות א' 5296 182 52344370א
גבעת הלבונה 1 רעות א' 5296 182 52344370א
גבעת הלבונה 3 רעות א' 5296 181 52344388א
גבעת הלבונה 5 רעות א' 5296 180 52348280א
גבעת הלבונה 5 רעות א' 5296 180 52348280א
גבעת הלבונה 7 רעות א' 5296 179 52347985א
גבעת הלבונה 7 רעות א' 5296 179 52347985א
גבעת הלבונה 9 רעות א' 5296 178 52348272א
גבעת הלבונה 9 רעות א' 5296 178 52348272א
גבעת הלבונה 10 רעות א 5296 200 52340808א
גבעת הלבונה 10 רעות א' 5296 200 52340808א
גבעת הלבונה 12 רעות א' 5296 185 52340675א
גבעת הלבונה 12 רעות א' 5296 185 52340675א
גבעת הלבונה 14 רעות א' 5296 186 52340683א
גבעת הלבונה 14 רעות א' 5296 186 52340683א
גבעת הלבונה 17 רעות א' 5296 174 52340667א
גבעת הלבונה 17 רעות א' 5296 174 52340667א
גבעת הלבונה 19 רעות א 5296 173 52340659א
גבעת הלבונה 19 רעות א 5296 173 52340659א
גבעת הלבונה 21 רעות א' 5296 172 52340642א
גבעת הלבונה 23 רעות א' 5296 171 52340634א
גבעת הלבונה 24 רעות א' 5296 192 52340733א
גבעת הלבונה 24 רעות א' 5296 192 52340733א
גבעת הלבונה 25 רעות א' 5296 170 52340626א
גבעת הלבונה 25 רעות א' 5296 170 52340626א
גבעת הלבונה 26 רעות א' 5296 193 52340741א
גבעת הלבונה 26 רעות א' 5296 193 52340741א
גבעת הלבונה 27 רעות א' 5296 169 52340618א
גבעת הלבונה 27 רעות א' 5296 169 52340618א
גבעת הלבונה 30 רעות א' 5296 196 52340766א
גבעת הלבונה 30 רעות א' 5296 196 52340766א
גבעת הלבונה 31 רעות א' 5296 167 52340592א
גבעת הלבונה 31 רעות א' 5296 167 52340592א
גבעת הלבונה 32 רעות א' 5296 197 52340774א
גבעת הלבונה 32 רעות א' 5296 197 52340774א
גבעת הלבונה 34 רעות א' 5296 198 52340782א
גבעת הלבונה 34 רעות א' 5296 198 52340782א
גבעת הלבונה 35 רעות א' 5296 165 52340576א
גבעת הלבונה 35 רעות א' 5296 165 52340576א
גבעת הלבונה 39 רעות א' 5296 163 52340550א
גבעת הלבונה 39 רעות א' 5296 163 52340550א
גבעת הלבונה 41 רעות א' 5296 162 52340543א
גבעת הלבונה 41 רעות א' 5296 162 52340543א
גבעת הלבונה 43 רעות א' 5296 161 52340535א
גבעת הלבונה 43 רעות א' 5296 161 52340535א
גבעת הלבונה 45 רעות א' 5296 159 52340527א
גבעת הלבונה 51 רעות א' 5296 238 52340493א
גבעת הלבונה 51 רעות א' 5296 238 52340493א
גבעת הלבונה 53 רעות א' 5296 237 52340485א
גבעת הלבונה 53 רעות א' 5296 237 52340485א
גבעת הלבונה 55 רעות א' 5296 236 52340477א
גבעת הלבונה 55 רעות א' 5296 236 52340477א
גבעת הלבונה 59 רעות א' 5296 145 52453395א
גיתית 3 רעות א' 5298 178 52349353א
גיתית 3 רעות א' 5298 178 52349353א
גיתית 5 רעות א' 5298 179 52349718א
גיתית 5 רעות א' 5298 179 52349718א
גיתית 7 רעות א' 5298 180 52349346א
גיתית 7 רעות א' 5298 180 52349346א
גיתית 9 רעות א' 5298 181 52349338א
גלבוע 1 רעות א' 5295 116 52341087א
גלבוע 1 רעות א' 5295 116 52341087א
גלבוע 3 רעות א' 5295 115 52340931א
גלבוע 3 רעות א' 5295 115 52340931א
גלבוע 4 רעות א' 5295 119 52340832א
גלבוע 4 רעות א' 5295 119 52340832א
גלבוע 7 רעות א' 5295 111 52340915א
גלבוע 7 רעות א' 5295 111 52340915א
גלבוע 9 רעות א' 5295 108 52340907א
גלבוע 9 רעות א' 5295 108 52340907א
גלבוע 10 רעות א 5295 122 52340865א
גלבוע 10 רעות א' 5295 122 52340865א
גלבוע 11 רעות א' 5295 107 52340899א
גלבוע 12 רעות א 5295 123 52340949א
גלבוע 12 רעות א 5295 123 52340949א
גלבוע 13 רעות א' 5295 104 52340881א
גלבוע 13 רעות א' 5295 104 52340881א
גלבוע 14 רעות א' 5295 124 52340956א
גלבוע 14 רעות א' 5295 124 52340956א
גלבוע 16 רעות א' 5295 178 52341061א
גלבוע 19 רעות א' 5296 73 52341046א
גלבוע 22 רעות א' 5295 128 52340964א
גלבוע 22 רעות א' 5295 128 52340964א
גלבוע 23 רעות א' 5295 69 52341020א
גלבוע 23 רעות א' 5295 69 52341020א
גלבוע 30 רעות א' 5295 132 52341004א
גלבוע 30 רעות א' 5295 132 52341004א
גלבוע 32 רעות א' 5295 133 52341012א
גלבוע 36 רעות א' 5295 135 52347811א
גלבוע 36 רעות א' 5295 135 52347811א
גליל 76 רעות א' 5295 403 52449252א
גליל 76 רעות א' 5295 403 52449252א
גלעד 1 רעות א' 5295 101 52346565א
גלעד 1 רעות א' 5295 101 52346565א
גלעד 2 רעות א' 5295 117 52341194א
גלעד 5 רעות א' 5295 99 52345765א
גלעד 6 רעות א' 5295 113 52341178א
גלעד 6 רעות א' 5295 113 52341178א
גלעד 8 רעות א' 5295 110 52341103א
גלעד 8 רעות א' 5295 110 52341103א
גלעד 9 רעות א' 5295 97 52345740א
גלעד 10 רעות א' 5295 106 52341160א
גלעד 11 רעות א' 5295 96 52345732א
גלעד 11 רעות א' 5295 96 52345732א
גלעד 20 רעות א' 5296 72 52451472א
גלעד 20 רעות א' 5296 72 52451472א
גלעד 22 רעות א' 5295 70 52341095א
גלעד 22 רעות א' 5295 70 52341095א
דקל 2 רעות א' 5294 208 52343224א
דקל 2 רעות א' 5294 208 52343224א
דקל 3 רעות א' 5294 206 50205176א
דקל 4 רעות א' 5294 209 52342226א
דקל 7 רעות א' 5294 204 52341335א
דקל 7 רעות א' 5294 204 52341335א
דקל 8 רעות א' 5294 211 52340147א
דקל 8 רעות א' 5294 211 52340147א
דקל 12 רעות א' 5294 189 52340022א
דקל 12 רעות א' 5294 189 52340022א
דקל 14 רעות א' 5294 190 52341426א
דקל 14 רעות א' 5294 190 52341426א
דקל 15 רעות א' 5294 200 52340030א
דקל 16 רעות א' 5294 191 52340014א
דקל 17 רעות א' 5294 199 52340048א
דקל 17 רעות א' 5294 199 52340048א
דקל 19 רעות א' 5294 198 52342184א
דקל 19 רעות א' 5294 198 52342184א
דקל 20 רעות א' 5294 193 52340113א
דקל 20 רעות א' 5294 193 52340113א
דקל 21 רעות א' 5294 197 52342176א
דקל 21 רעות א' 5294 197 52342176א
דקל 22 רעות א 5294 194 52340105א
דקל 22 רעות א 5294 194 52340105א
דקל 24 רעות א' 5294 195 52341368א
דקל 24 רעות א' 5294 195 52341368א
חבצלת 3 רעות א' 5298 69 52343646א
חבצלת 3 רעות א' 5298 69 52343646א
חבצלת 5 רעות א 5298 70 52343653א
חבצלת 5 רעות א 5298 70 52343653א
חבצלת 7 רעות א' 5298 71 52343661א
חבצלת 12 רעות א' 5298 62 52342150א
חבצלת 12 רעות א' 5298 62 52342150א
חבצלת 14 רעות א' 5297 63 52342093א
חבצלת 16 רעות א' 5297 64 52342168א
חבצלת 16 רעות א' 5297 64 52342168א
חבצלת 17 רעות א 5298 95 52342010א
חבצלת 17 רעות א 5298 95 52342010א
חבצלת 20 רעות א' 5297 69 52342119א
חבצלת 20 רעות א' 5297 69 52342119א
חבצלת 21 רעות א' 5298 97 52342036א
חבצלת 21 רעות א' 5298 97 52342036א
חבצלת 22 רעות א' 5297 71 52342127א
חבצלת 23 רעות א' 5298 98 52342044א
חבצלת 24 רעות א' 5297 72 52342002א
חבצלת 24 רעות א' 5297 72 52342002א
חבצלת 26 רעות א' 5297 73 52341996א
חבצלת 26 רעות א' 5297 73 52341996א
חצב 2 רעות א 5297 103 52343158א
חצב 2 רעות א' 5297 103 52343158א
חצב 3 רעות א' 5297 217 52343208א
חצב 3 רעות א' 5297 217 52343208א
חצב 4 רעות א' 5297 104 52343141א
חצב 4 רעות א' 5297 104 52343141א
חצב 5 רעות א' 5297 216 52343216א
חצב 5 רעות א' 5297 216 52343216א
חצב 7 רעות א' 5297 137 52343190א
חצב 7 רעות א' 5297 137 52343190א
חצב 12 רעות א' 5297 108 52346946א
חצב 15 רעות א' 5297 133 52346292א
חצב 15 רעות א' 5297 133 52346292א
חצב 16 רעות א' 5297 110 52346649א
חצב 16 רעות א' 5297 110 52346649א
חצב 17 רעות א' 5297 132 52345856א
חצב 17 רעות א' 5297 132 52345856א
חצב 18 רעות א' 5297 111 52346961א
חצב 18 רעות א' 5297 111 52346961א
חצב 19 רעות א 5297 131 52346318א
חצב 19 רעות א 5297 131 52346318א
חצב 21 רעות א' 5297 13 52346284א
חצב 24 רעות א' 5297 114 52347415א
חצב 24 רעות א' 5297 114 52347415א
חצב 25 רעות א' 5297 128 52346508א
חצב 25 רעות א' 5297 128 52346508א
חצב 26 רעות א' 5297 115 52346300א
חצב 26 רעות א' 5297 115 52346300א
חצב 27 רעות א' 5297 127 52346516א
חצב 27 רעות א' 5297 127 52346516א
חרמון 3 רעות א' 5295 18 52347241א
חרמון 3 רעות א' 5295 18 52347241א
חרמון 5 רעות א' 5295 19 52341442א
חרמון 5 רעות א' 5295 19 52341442א
חרמון 6 רעות א' 5295 25 52346078א
חרמון 6 רעות א' 5295 25 52346078א
חרמון 7 רעות א' 5295 22 52341459א
חרמון 7 רעות א' 5295 22 52341459א
חרמון 8 רעות א' 5295 26 52344289א
חרמון 8 רעות א' 5295 26 52344289א
חרמון 11 רעות א 5295 27
חרמון 11 רעות א' 5295 27
חרמון 12 רעות א' 5295 32 52345492א
חרמון 12 רעות א' 5295 32 52345492א
חרמון 13 רעות א' 5295 30 52343026א
חרמון 13 רעות א' 5295 30 52343026א
חרמון 14 רעות א 5295 36 52346060א
חרמון 14 רעות א 5295 36 52346060א
חרמון 16 רעות א' 5295 37 52346052א
חרמון 16 רעות א' 5295 37 52346052א
חרמון 17 רעות א' 5295 35 52345484א
חרמון 17 רעות א' 5295 35 52345484א
חרמון 19 רעות א' 5295 38 52346037א
חרמון 20 רעות א' 5295 40 52346086א
חרמון 20 רעות א' 5295 40 52346086א
טופז 2 רעות א' 5298 164 52343422א
טופז 2 רעות א' 5298 164 52343422א
טופז 3 רעות א' 5298 162 52341699א
טופז 5 רעות א' 5299 11 52341707א
טופז 5 רעות א' 5299 11 52341707א
טופז 9 רעות א' 5299 14 52341731א
טופז 9 רעות א' 5299 14 52341731א
טופז 11 רעות א' 5299 14 52341731א
טופז 11 רעות א' 5299 14 52341731א
טופז 13 רעות א' 5299 15 52341749א
טופז 13 רעות א' 5299 15 52341749א
טופז 15 רעות א' 5299 16 52341756א
יקינטון 2 רעות א' 5298 89 52346847א
יקינטון 3 רעות א' 5298 91 52519385א
יקינטון 7 רעות א' 5298 93 52347597א
יקינטון 7 רעות א' 5298 93 52347597א
כרמל 4 רעות א' 5295 62 52341210א
כרמל 4 רעות א' 5295 62 52341210א
כרמל 5 רעות א' 5295 75 52341327א
כרמל 5 רעות א' 5295 75 52341327א
כרמל 7 רעות א' 5295 76 52346904א
כרמל 7 רעות א' 5295 76 52346904א
כרמל 8 רעות א' 5295 176 52340816א
כרמל 8 רעות א' 5295 176 52340816א
כרמל 9 רעות א' 5295 77 52348447א
כרמל 9 רעות א' 5295 77 52348447א
כרמל 10 רעות א' 5295 65 52341236א
כרמל 11 רעות א' 5295 78 52348439א
כרמל 11 רעות א' 5295 78 52348439א
כרמל 14 רעות א' 5295 67 52341251א
כרמל 15 רעות א' 5295 171 52344990א
כרמל 15 רעות א' 5295 171 52344990א
כרמל 16 רעות א' 5295 68 52341269א
כרמל 16 רעות א' 5295 68 52341269א
לילך 28 רעות א' 5293 44 52446993א
מירון 2 רעות א' 5295 81 52349411א
מירון 2 רעות א' 5295 81 52349411א
מירון 3 רעות א' 5295 95 52344495א
מירון 3 רעות א' 5295 95 52344495א
מירון 6 רעות א' 5295 83 52349429א
מירון 6 רעות א' 5295 83 52349429א
מירון 7 רעות א' 5295 93 52344511א
מירון 8 רעות א' 5295 84 52346433א
מירון 9 רעות א' 5295 92 52344958א
מירון 9 רעות א' 5295 92 52344958א
מירון 10 רעות א' 5295 85 52349973א
מירון 10 רעות א' 5295 85 52349973א
מירון 11 רעות א' 5295 91 52344966א
מירון 11 רעות א' 5295 91 52344966א
מירון 12 רעות א' 5295 86 52346250א
מירון 12 רעות א' 5295 86 52346250א
מירון 13 רעות א' 5295 90 52344032א
מירון 13 רעות א' 5295 90 52344032א
מירון 14 רעות א' 5295 87 52346268א
מירון 14 רעות א' 5295 87 52346268א
מרום 1 רעות א' 5298 19 52347563א
מרום 1 רעות א' 5298 19 52347563א
מרום 2 רעות א' 5298 29 52346805א
מרום 2 רעות א' 5298 29 52346805א
מרום 3 רעות א' 5298 20 52348785א
מרום 4 רעות א' 5298 30 52348298א
מרום 4 רעות א' 5298 30 52348298א
מרום 5 רעות א' 5298 21 52349940א
מרום 5 רעות א' 5298 21 52349940א
מרום 6 רעות א' 5298 31 52346763א
מרום 6 רעות א' 5298 31 52346763א
מרום 8 רעות א' 5298 32 52347373א
מרום 11 רעות א' 5298 24 52349932א
מרום 11 רעות א' 5298 24 52349932א
מרום 12 רעות א' 5298 34 52346821א
מרום 12 רעות א' 5298 34 52346821א
מרום 13 רעות א' 5298 25 52347589א
מרום 15 רעות א' 5298 26 52348744א
מרום 15 רעות א' 5298 26 52348744א
מרום 16 רעות א' 5298 36 52349551א
מרום 16 רעות א' 5298 36 52349551א
מרום 18 רעות א' 5298 37 52348777א
מרום 18 רעות א' 5298 37 52348777א
מרום 19 רעות א' 5298 28 52346771א
מרום 19 רעות א' 5298 28 52346771א
מרום 20 רעות א' 5298 38 52349569א
מרום 20 רעות א' 5298 38 52349569א
מרום 21 רעות א' 5298 49 52346789א
מרום 21 רעות א' 5298 49 52346789א
מרום 23 רעות א' 5298 48 52345419א
מרום 23 רעות א' 5298 48 52345419א
מרום 26 רעות א' 5298 41 52342051א
מרום 27 רעות א' 5298 27 52345401א
מרום 27 רעות א' 5298 27 52345401א
מרום 29 רעות א' 5298 45 52346797א
מרום 30 רעות א' 5298 43 52349601א
מרום 30 רעות א' 5298 43 52349601א
מרום 31 רעות א' 5298 44 52347365א
נורית 3 רעות א' 5297 83 52344065א
נורית 3 רעות א' 5297 83 52344065א
נורית 4 רעות א' 5297 91 52349189א
נורית 4 רעות א' 5297 91 52349189א
נורית 5 רעות א' 5297 82 52349478א
נורית 5 רעות א' 5297 82 52349478א
נורית 6 רעות א' 5297 92 52346474א
נורית 6 רעות א' 5297 92 52346474א
נורית 7 רעות א' 5297 81 52349460א
נורית 7 רעות א' 5297 81 52349560א
נורית 10 רעות א' 5297 94 52344081א
נורית 14 רעות א 5297 96 52347480א
נורית 14 רעות א' 5297 96 52347480א
נורית 19 רעות א' 5297 75 52347860א
נורית 19 רעות א' 5297 75 52347860א
נורית 21 רעות א' 5297 74 52347894א
נורית 21 רעות א' 5297 74 52347894א
נורית 22 רעות א' 5297 100 52344040א
נורית 22 רעות א' 5297 100 52344040א
נורית 24 רעות א' 5297 231 52342069א
נורית 24 רעות א' 5297 231 52342069א
נורית 26 רעות א 5297 232 52342051א
נורית 26 רעות א 5297 232 52342051א
נרקיס 3 רעות א' 5298 84 52345443א
נרקיס 3 רעות א' 5298 84 52345443א
נרקיס 7 רעות א' 5298 82 52345989א
נרקיס 8 רעות א' 5298 76 52344743א
סביונים 5 רעות א' 5297 44 52340261א
סביונים 5 רעות א' 5297 44 52340261א
סביונים 6 רעות א' 5297 43
סביונים 6 רעות א' 5297 43
סביונים 7 רעות א' 5297 51 52340253א
סביונים 7 רעות א' 5297 51 52340253א
סביונים 8 רעות א' 5297 52 52340295א
סביונים 11 רעות א' 5297 228 52340238א
סביונים 11 רעות א' 5297 228 52340238א
ספיר 1 רעות א' 5298 150 52347696א
ספיר 1 רעות א' 5298 150 52347696א
ספיר 2 רעות א' 5298 149 52347688א
ספיר 2 רעות א' 5298 149 52347688א
ספיר 3 רעות א 5298 151 52347704א
ספיר 3 רעות א' 5298 151 52347704א
ספיר 4 רעות א' 5298 148 52344891א
ספיר 4 רעות א' 5298 148 52344891א
ספיר 6 רעות א' 5298 147 52347670א
ספיר 8 רעות א' 5298 146 52344834א
ספיר 8 רעות א' 5298 146 52344834א
ספיר 9 רעות א' 5298 54 52344800א
ספיר 9 רעות א' 5298 54 52344800א
ספיר 10 רעות א' 5298 145 52345716א
ספיר 11 רעות א' 5298 155 52349032א
ספיר 11 רעות א' 5298 155 52349032א
ספיר 12 רעות א' 5298 144 52345724א
ספיר 12 רעות א' 5298 144 52345724א
ספיר 13 רעות א' 5298 156 52349296א
ספיר 22 רעות א' 5298 139 52344156א
ספיר 22 רעות א' 5298 139 52344156א
ספיר 24 רעות א' 5298 138 52344164א
ספיר 24 רעות א' 5298 138 52344164א
ספיר 26 רעות א' 5298 137 52344172א
ספיר 28 רעות א' 5298 136 52344180א
ספיר 28 רעות א' 5298 136 52344180א
ספיר 30 רעות א' 5298 13 52344198א
ספיר 30 רעות א' 5298 13 52344198א
עצמון 4 רעות א' 5296 205 52342382א
עצמון 4 רעות א' 5296 205 52342382א
עצמון 6 רעות א' 5296 204 52342853א
עצמון 6 רעות א' 5296 204 52342853א
עצמון 10 רעות א' 5296 202 52344354א
עצמון 10 רעות א' 5296 202 52344354א
עצמון 12 רעות א' 5296 201 52344362א
עצמון 12 רעות א' 5296 201 52344362א
ערבי נחל 2 רעות א' 5294 223 52341673א
ערבי נחל 3 רעות א' 5294 217 52343232א
ערבי נחל 3 רעות א' 5294 217 52343232א
ערבי נחל 4 רעות א' 5294 222 52342481א
ערבי נחל 4 רעות א' 5294 222 52342481א
ערבי נחל 5 רעות א' 5294 216 52341913א
ערבי נחל 5 רעות א' 5294 216 52341913א
ערבי נחל 6 רעות א' 5294 221 52341665א
ערבי נחל 6 רעות א' 5294 221 52341665א
ערבי נחל 8 רעות א' 5294 220 52342499א
ערבי נחל 8 רעות א' 5294 220 52342499א
ערבי נחל 9 רעות א' 5294 214 52341434א
ערבי נחל 9 רעות א' 5294 214 52341434א
ערבי נחל 11 רעות א' 5294 213 52340121א
ערבי נחל 11 רעות א' 5294 213 52340121א
ערבי נחל 15 רעות א' 5294 187 52342200א
ערבי נחל 15 רעות א' 5294 187 52342200א
ערבי נחל 16 רעות א' 5294 179 52341947א
ערבי נחל 16 רעות א' 5294 179 52341947א
ערבי נחל 19 רעות א' 5294 185 52340071א
ערבי נחל 19 רעות א' 5294 185 52340071א
ערבי נחל 23 רעות א' 5294 183 52340097א
ערבי נחל 23 רעות א' 5294 183 52340097א
ערבי נחל 25 רעות א' 5294 182 52342507א
ערבי נחל 25 רעות א' 5294 182 52342507א
ערבי נחל 32 רעות א' 5295 48 52346011א
ערבי נחל 32 רעות א' 5295 48 52346011א
ערבי נחל 34 רעות א' 5295 49 52344297א
ערבי נחל 34 רעות א' 5295 49 52344297א
ערבי נחל 35 רעות א' 5295 9 52343034א
ערבי נחל 36 רעות א' 5295 50 52345518א
ערבי נחל 36 רעות א' 5295 50 52345518א
ערבי נחל 37 רעות א' 5295 10 52343042א
ערבי נחל 37 רעות א' 5295 10 52343042א
ערבי נחל 39 רעות א' 5295 11 52345146א
ערבי נחל 41 רעות א' 5295 12 52345138א
ערבי נחל 41 רעות א' 5295 12 52345138א
ערבי נחל 45 רעות א' 5295 14 52345112א
ערבי נחל 45 רעות א' 5295 14 52345112א
ערבי נחל 47 רעות א' 5295 173 52340451א
ערבי נחל 47 רעות א' 5295 173 52340451א
ערבי נחל 49 רעות א' 5295 143 52340469א
ערבי נחל 49 רעות א' 5295 143 52340469א
קורל 1 רעות א' 5299 45 52645666א
קורל 1 רעות א' 5299 45 52645666א
קורל 3 רעות א' 5299 44 52345658א
קורל 3 רעות א' 5299 44 52345658א
קורל 5 רעות א' 5299 43 52345641א
קורל 5 רעות א' 5299 43 52345641א
קורל 8 רעות א' 5299 31 52345187א
קורל 9 רעות א' 5299 41 52345625א
קורל 10 רעות א' 5299 32 52345179א
קורל 11 רעות א' 5299 40 52345609א
קורל 11 רעות א' 5299 39 52345617א
קורל 12 רעות א' 5299 33 52342846א
קורל 12 רעות א' 5299 33 52342846א
קורל 15 רעות א 5299 38 52344883א
קורל 15 רעות א' 5299 38 52344883א
קורל 18 רעות א' 5299 36 52342812א
קורל 18 רעות א' 5299 36 52342812א
קשת 2 רעות א' 5298 188 52342275א
קשת 2 רעות א' 5298 188 52342275א
קשת 4 רעות א' 5298 187 52342283א
קשת 4 רעות א' 5298 187 52342283א
קשת 5 רעות א' 5298 185 52342705א
קשת 5 רעות א' 5298 185 52342705א
קשת 6 רעות א' 5298 186 52342291א
קשת 6 רעות א' 5298 186 52342291א
קשת 7 רעות א' 5299 105 52342713א
קשת 8 רעות א' 5299 96 52342309א
קשת 8 רעות א' 5299 96 52342309א
קשת 14 רעות א' 5299 99 52343554א
קשת 15 רעות א' 5299 109 52342754א
קשת 15 רעות א' 5299 109 52342754א
קשת 16 רעות א' 5299 100 52343950א
קשת 16 רעות א' 5299 100 52343950א
קשת 18 רעות א' 5299 101 52343968א
קשת 18 רעות א' 5299 101 52343968א
קשת 19 רעות א' 5299 111 52342879א
קשת 19 רעות א' 5299 111 52342879א
קשת 21 רעות א' 5299 112 52342887א
קשת 22 רעות א' 5299 103 52343984א
קשת 23 רעות א' 5299 113 52342267א
קשת 27 רעות א' 5299 115 52347167א
קשת 27 רעות א' 5299 115 52347167א
קשת 28 רעות א' 5299 181 52349379א
קשת 28 רעות א' 5299 181 52349379א
קשת 30 רעות א 5299 182 52349387א
קשת 30 רעות א' 5299 182 52349387א
קשת 31 רעות א' 5299 117 52347183א
קשת 31 רעות א' 5299 117 52347183א
קשת 32 רעות א' 5299 183 52346912א
קשת 32 רעות א' 5299 183 52346912א
קשת 33 רעות א' 5299 118 52345773א
קשת 33 רעות א' 5299 118 52345773א
קשת 35 רעות א' 5299 119 52344487א
קשת 35 רעות א' 5299 119 52344487א
קשת 36 רעות א' 5299 135 52349726א
קשת 37 רעות א' 5299 120 52347191א
קשת 38 רעות א' 5299 134 52347779א
קשת 38 רעות א' 5299 134 52347779א
קשת 40 רעות א' 5299 133 52346201א
קשת 40 רעות א' 5299 133 52346201א
קשת 41 רעות א' 5299 122 52347001א
קשת 41 רעות א' 5299 122 52347001א
קשת 42 רעות א' 5299 132 52347787א
קשת 48 רעות א' 5299 72 52344784א
קשת 48 רעות א' 5299 72 52344784א
קשת 50 רעות א' 5299 73 52344412א
קשת 50 רעות א' 5299 73 52344412א
קשת 51 רעות א' 5299 127 52347738א
קשת 51 רעות א' 5299 127 52347738א
קשת 57 רעות א' 5299 130 52347761א
קשת 57 רעות א' 5299 130 52347761א
קשת 58 רעות א' 5299 77 52344453א
קשת 59 רעות א' 5299 13 52349999א
קשת 59 רעות א' 5299 13 52349999א
קשת 60 רעות א' 5299 78 52344446א
קשת 60 רעות א' 5299 78 52344446א
קשת 62 רעות א' 5298 169 52344438א
קשת 62 רעות א' 5298 169 52344438א
קשת 67 רעות א' 5299 66 52344925א
קשת 67 רעות א' 5299 66 52344925א
קשת 71 רעות א' 5299 64 52344941א
קשת 73 רעות א' 5299 63 52345781א
קשת 73 רעות א' 5299 63 52345781א
קשת 77 רעות א' 5299 62 52345807א
קשת 77 רעות א' 5299 62 52345807א
קשת 79 רעות א' 5298 168 52345815א
רותם 1 רעות א' 5294 287 52343372א
רותם 1 רעות א' 5294 287 52343372א
רותם 3 רעות א' 5294 41
רותם 3 רעות א' 5294 41
רותם 4 רעות א' 5294 40 52341491א
רותם 4 רעות א' 5294 40 52341491א
רותם 11 רעות א' 5294 45 52341871א
רותם 12 רעות א' 5294 49 52344131א
רותם 13 רעות א' 5294 46 52341970א
רותם 14 רעות א' 5294 48 52345260א
רותם 16 רעות א' 5294 47 52519401א
רותם 16 רעות א' 5294 47 52519401א
רותם 17 רעות א' 5294 134 52342895א
רותם 19 רעות א' 5294 135 52341780א
רותם 19 רעות א' 5294 135 52341780א
רותם 21 רעות א' 5294 136 52341806א
רותם 21 רעות א' 5294 136 52341806א
רותם 22 רעות א' 5294 129 52343323א
רותם 22 רעות א' 5294 129 52343323א
רותם 23 רעות א' 5294 137 52341640א
רותם 23 רעות א' 5294 137 52341640א
רותם 26 רעות א' 5294 131 52345450א
רותם 26 רעות א' 5294 131 52345450א
רותם 27 רעות א' 5294 139 52343349א
רותם 27 רעות א' 5294 139 52343349א
רותם 29 רעות א' 5294 140 52343240א
רותם 29 רעות א' 5294 140 52343240א
רותם 32 רעות א' 5294 112 52345062א
רותם 32 רעות א' 5294 112 52345062א
רותם 34 רעות א' 5294 113 52345070א
רותם 35 רעות א' 5294 143 52344669א
רותם 37 רעות א' 5294 144 52343083א
רותם 37 רעות א' 5294 144 52343083א
רותם 38 רעות א' 5294 115 52345930א
רותם 38 רעות א' 5294 115 52345930א
רותם 39 רעות א' 5294 145 52343075א
רותם 40 רעות א' 5294 116 52345948א
רותם 40 רעות א' 5294 116 52345948א
רותם 41 רעות א' 5294 146 52343778א
רותם 41 רעות א' 5294 146 52343778א
רותם 42 רעות א' 5294 117 52345351א
רותם 43 רעות א' 5294 147 52343760א
רותם 43 רעות א' 5294 147 52343760א
רותם 45 רעות א' 5294 148 52343752א
רותם 49 רעות א' 5294 150 52344115א
רותם 49 רעות א' 5294 150 52344115א
רקפת 4 רעות א' 5297 40 52341491א
רקפת 4 רעות א' 5297 40 52341491א
רקפת 6 רעות א' 5297 45 52341509א
רקפת 6 רעות א' 5297 45 52341509א
רקפת 9 רעות א' 5297 55 52341889א
רקפת 11 רעות א' 5297 58 52341871א
רקפת 11 רעות א' 5297 58 52341871א
רקפת 12 רעות א' 5297 59 52341533א
רקפת 13 רעות א' 5297 62 52341863א
רקפת 14 רעות א' 5297 61 52341541א
רקפת 14 רעות א' 5297 61 52341541א
רקפת 17 רעות א' 5297 214 52341848א
רקפת 17 רעות א' 5297 214 52341848א
שגיא 1 רעות א' 5298 12 52348041א
שגיא 1 רעות א' 5298 12 52348041א
שגיא 2 רעות א' 5298 9 52347647א
שגיא 2 רעות א' 5298 9 52347647א
שגיא 3 רעות א' 5298 13 52346193א
שגיא 3 רעות א' 5298 13 52346193א
שגיא 4 רעות א' 5298 8 52344404א
שגיא 4 רעות א' 5298 8 52344404א
שגיא 5 רעות א' 5298 14 52348033א
שגיא 5 רעות א' 5298 14 52348033א
שגיא 6 רעות א' 5298 7 52348017א
שגיא 6 רעות א' 5298 7 52348017א
שגיא 7 רעות א' 5298 15 52348025א
שגיא 7 רעות א' 5298 15 52348025א
שגיא 8 רעות א' 5298 6 52346243א
שגיא 8 רעות א' 5298 6 52346243א
שגיא 12 רעות א' 5298 4 52348009א
שגיא 12 רעות א' 5298 4 52348009א
שגיא 14 רעות א' 5298 3 52349981א
שגיא 14 רעות א' 5298 3 52349981א
שגיא 16 רעות א' 5298 2 52347993א
שגיא 16 רעות א' 5298 2 52347993א
שגיא 20 רעות א' 5298 241 52347019א
שדרת הפרחים 2 רעות א' 5297 24 52344057א
שדרת הפרחים 2 רעות א' 5297 24 52344057א
שדרת הפרחים 3 רעות א' 5297 84 52349197א
שדרת הפרחים 3 רעות א' 5297 84 52349197א
שדרת הפרחים 4 רעות א' 5297 85 52347878א
שדרת הפרחים 4 רעות א' 5297 85 52347878א
שדרת הפרחים 6 רעות א' 5297 86 52346276א
שדרת הפרחים 6 רעות א' 5297 86 52346276א
שדרת הפרחים 9 רעות א' 5297 123 52349205א
שדרת הפרחים 13 רעות א' 5297 157 52343620א
שדרת הפרחים 14 רעות א' 5297 118 52347449א
שדרת הפרחים 14 רעות א' 5297 118 52347449א
שדרת הפרחים 15 רעות א' 5297 156 52343612א
שדרת הפרחים 16 רעות א' 5297 119 52347456א
שדרת הפרחים 16 רעות א' 5297 119 52347456א
שדרת הפרחים 20 רעות א 5297 121 52346938א
שדרת הפרחים 20 רעות א 5297 121 52346938א
שדרת הפרחים 21 רעות א' 5297 153 52343588א
שדרת הפרחים 21 רעות א' 5297 153 52343588א
שדרת הפרחים 22 רעות א 5297 122 52349791א
שדרת הפרחים 22 רעות א' 5297 122 52349791א
שדרת הפרחים 25 רעות א' 5297 151 52344552א
שדרת הפרחים 25 רעות א' 5297 151 52344552א
שדרת הפרחים 27 רעות א 5297 150 52343570א
שדרת הפרחים 27 רעות א' 5297 150 52343570א
שדרת הפרחים 29 רעות א' 5297 149 52344545א
שדרת הפרחים 30 רעות א' 5297 162 52343562א
שדרת הפרחים 30 רעות א' 5297 162 52343562א
שדרת הפרחים 32 רעות א' 5297 163 52342374א
שדרת הפרחים 32 רעות א' 5297 163 52342374א
שדרת הפרחים 35 רעות א' 5297 146 52343695א
שדרת הפרחים 35 רעות א' 5297 146 52343695א
שדרת הפרחים 36 רעות א 5297 165 52342358א
שדרת הפרחים 38 רעות א' 5297 166 52342341א
שדרת הפרחים 38 רעות א' 5297 166 52342341א
שדרת הפרחים 39 רעות א' 5297 144 52343711א
שדרת הפרחים 39 רעות א' 5297 144 52343711א
שדרת הפרחים 40 רעות א' 5297 167 52342333א
שדרת הפרחים 40 רעות א' 5297 167 52342333א
שדרת הפרחים 41 רעות א' 5297 143 52343729א
שדרת הפרחים 41 רעות א' 5297 143 52343729א
שדרת הפרחים 43 רעות א' 5297 142 52343737א
שדרת הפרחים 43 רעות א' 5297 142 52343737א
שדרת הפרחים 45 רעות א' 5297 141 52343133א
שדרת הפרחים 45 רעות א' 5297 141 52343133א
שדרת הפרחים 46 רעות א' 5297 170 52342788א
שדרת הפרחים 47 רעות א' 5297 140 52342978א
שדרת הפרחים 47 רעות א' 5297 140 52342978א
שדרת הפרחים 48 רעות א' 5297 171 52342770א
שדרת הפרחים 48 רעות א' 5297 171 52342770א
שדרת הפרחים 50 רעות א 5297 172 52342762א
שדרת הפרחים 50 רעות א' 5297 172 52342762א
שדרת הפרחים 52 רעות א' 5297 173 52342770א
שדרת הפרחים 52 רעות א' 5297 173 52342770א
שדרת הפרחים 56 רעות א' 5297 17 52343000א
שדרת הפרחים 56 רעות א' 5297 17 52343000א
שדרת הפרחים 60 רעות א' 5297 177 52345203א
שדרת הפרחים 60 רעות א' 5297 177 52345203א
שדרת הפרחים 62 רעות א' 5297 178 52341822א
שדרת הפרחים 62 רעות א' 5297 178 52341822א
שדרת הפרחים 66 רעות א' 5297 180 52345229א
שדרת הפרחים 66 רעות א' 5297 180 52345229א
שדרת הפרחים 68 רעות א' 5297 181 52345237א
שדרת הפרחים 68 רעות א' 5297 181 52345237א
שדרת הפרחים 70 רעות א' 5297 182 52345245א
שדרת הפרחים 70 רעות א' 5297 182 52345245א
שדרת הפרחים 72 רעות א' 5297 183 52345252א
שדרת עומרים 3 רעות א' 5299 86 52344016א
שדרת עומרים 3 רעות א' 5299 86 52344016א
שדרת עומרים 5 רעות א' 5299 85 52344008א
שדרת עומרים 5 רעות א' 5299 85 52344008א
שדרת עומרים 6 רעות א' 5299 90 52346425א
שדרת עומרים 7 רעות א' 5299 84 52343992א
שדרת עומרים 8 רעות א' 5299 91 52344396א
שדרת עומרים 8 רעות א' 5299 91 52344396א
שדרת עומרים 10 רעות א' 5299 92 52346417א
שדרת עומרים 10 רעות א' 5299 92 52346417א
שדרת עומרים 12 רעות א' 5299 93 52346607א
שדרת עומרים 16 רעות א' 5299 95 52346227א
שדרת עומרים 17 רעות א' 5299 79 52343505א
שדרת עומרים 18 רעות א' 5299 136 52346219א
שדרת עומרים 19 רעות א' 5298 170 52343497א
שדרת עומרים 19 רעות א' 5298 170 52343497א
שדרת עומרים 23 רעות א' 5298 172 52343471א
שדרת עומרים 23 רעות א' 5298 172 52343471א
שדרת עומרים 24 רעות א' 5298 189 52346557א
שדרת עומרים 27 רעות א' 5298 174 52345849א
שדרת עומרים 27 רעות א' 5298 174 52345849א
שדרת עומרים 29 רעות א' 5298 175 52345831א
שדרת עומרים 29 רעות א' 5298 175 52345831א
שדרת עומרים 31 רעות א' 5298 176 52342663א
שוהם 2 רעות א' 5298 120 52477055א
שוהם 2 רעות א' 5298 120 52477055א
שוהם 3 רעות א' 5298 121 52347290א
שוהם 6 רעות א' 5298 118 52345708א
שוהם 6 רעות א' 5298 118 52345708א
שוהם 7 רעות א' 5298 123 52347274א
שוהם 7 רעות א' 5298 123 52347274א
שוהם 11 רעות א' 5298 125 52349007א
שוהם 11 רעות א' 5298 125 52349007א
שוהם 13 רעות א' 5298 126 52345690א
שוהם 13 רעות א' 5298 126 52345690א
שוהם 18 רעות א' 5298 112 52343919א
שוהם 18 רעות א' 5298 112 52343919א
שוהם 22 רעות א' 5298 110 52343935א
שוהם 22 רעות א' 5298 110 52343935א
שוהם 24 רעות א' 5298 109 52345153א
שוהם 24 רעות א' 5298 109 52345153א
שוהם 25 רעות א' 5298 132 52343885א
שוהם 25 רעות א' 5298 132 52343885א
שוהם 25 רעות א' 5298 132 52343885א
שוהם 26 רעות א' 5298 108 52345161א
שוהם 28 רעות א' 5298 107 52345674א
שוהם 31 רעות א' 5298 165 52343265א
שוהם 31 רעות א' 5298 165 52343265א
שוהם 32 רעות א' 5298 105 52346151א
שוהם 32 רעות א' 5298 105 52346151א
שוהם 34 רעות א' 5298 104 52346169א
שוהם 34 רעות א' 5298 104 52346169א
שוהם 35 רעות א' 5299 141 52500567א
שוהם 35 רעות א' 5299 141 52500567א
שוהם 36 רעות א' 5298 103 52346540א
שוהם 38 רעות א' 5298 102 52346326א
שוהם 38 רעות א' 5298 102 52346326א
שוהם 40 רעות א' 5298 101 52346334א
שוהם 40 רעות א' 5298 101 52346334א
שיזף 1 רעות א' 5294 82 52349619א
שיזף 1 רעות א' 5294 82 52349619א
שיזף 2 רעות א' 5294 81 52348314א
שיזף 2 רעות א' 5294 81 52348314א
שיזף 6 רעות א' 5294 79 52348140א
שיזף 6 רעות א' 5294 79 52348140א
שיזף 9 רעות א' 5294 86 52349650א
שיזף 9 רעות א' 5294 86 52349650א
שיזף 11 רעות א' 5294 87 52349668א
שיזף 11 רעות א' 5294 87 52349668א
שיזף 14 רעות א' 5294 75 52348371א
שיזף 16 רעות א 5294 32 52342465א
שיזף 16 רעות א 5294 32 52342465א
שקד 2 רעות א' 5294 30 52342457א
שקד 4 רעות א 5294 31 52340220א
שקד 4 רעות א 5294 31 52340220א
שקד 5 רעות א' 5294 27 52347258א
שקד 6 רעות א' 5294 32 52342465א
שקד 6 רעות א' 5294 32 52342465א
שקד 7 רעות א 5294 26 52345104א
שקד 7 רעות א' 5294 26 52345104א
שקד 9 רעות א 5294 25 52345310א
שקד 9 רעות א 5294 25 52345310א
שקד 10 רעות א' 5294 34 52340196א
שקד 10 רעות א' 5294 34 52340196א
שקד 14 רעות א' 5294 36 52340212א
שקד 14 רעות א' 5294 36 52340212א
שקד 15 רעות א' 5294 22 52345088א
שקד 15 רעות א' 5294 22 52345088א
שקד 16 רעות א' 5294 37 52340162א
שקד 16 רעות א' 5294 37 52340162א
שקד 17 רעות א' 5294 21 52345096א
שקד 17 רעות א' 5294 21 52345096א
שקד 18 רעות א' 5294 38 52340170א
שקמה 2 רעות א' 5294 265 52345476א
שקמה 2 רעות א' 5294 265 52345476א
שקמה 3 רעות א' 5294 263 52343398א
שקמה 4 רעות א' 5294 266 52342473א
שקמה 4 רעות א' 5294 266 52342473א
שקמה 5 רעות א' 5294 262 52342234א
שקמה 5 רעות א' 5294 262 52342234א
שקמה 7 רעות א' 5294 261 52342242א
שקמה 7 רעות א' 5294 261 52342242א
שקמה 8 רעות א' 5294 268 52341616א
שקמה 10 רעות א 5294 269 52341608א
שקמה 10 רעות א' 5294 269 52341608א
שקמה 14 רעות א' 5294 229 52343786א
שקמה 14 רעות א' 5294 229 52343786א
שקמה 16 רעות א' 5294 228 52343877א
שקמה 17 רעות א' 5294 232 52346896א
שקמה 17 רעות א' 5294 232 52346896א
שקמה 19 רעות א' 5294 233 52346888א
שקמה 21 רעות א' 5294 23 52344149א
שקמה 21 רעות א' 5294 23 52344149א
שקמה 22 רעות א' 5294 225 52344339א
שקמה 22 רעות א' 5294 225 52344339א
תאנה 6 רעות א' 5294 4 52345468א
תאנה 6 רעות א' 5294 4 52345468א
תאנה 9 רעות א' 5294 16 52348843א
תאנה 9 רעות א' 5294 16 52348843א
תאנה 12 רעות א' 5294 7 52349239א
תאנה 15 רעות א' 5294 13 52344255א
תאנה 15 רעות א' 5294 13 52344255א
תאנה 16 רעות א' 5294 9 52346029א
תאנה 16 רעות א' 5294 9 52346029א
תאנה 17 רעות א' 5294 12 52347266א
תאנה 17 רעות א' 5294 12 52347266א
תאנה 18 רעות א' 5294 10 52346102א
תאנה 18 רעות א' 5294 10 52346102א
תאנה 19 רעות א' 5294 11 52349254א
תאנה 19 רעות א' 5294 11 52349254א
תאנה 23 רעות א' 5294 54 52347134א
תאנה 23 רעות א' 5294 54 52347134א
תאנה 24 רעות א' 5294 71
תאנה 24 רעות א' 5294 71
תאנה 26 רעות א' 5294 70 52348132א
תאנה 27 רעות א' 5294 57 52347092א
תאנה 28 רעות א' 5294 69 52348363א
תאנה 32 רעות א' 5294 67 52347381א
תאנה 32 רעות א' 5294 67 52347381א
תאנה 33 רעות א' 5294 60 52347068א
תאנה 33 רעות א' 5294 60 52347068א
תאנה 34 רעות א' 5294 66 52346839א
תאנה 34 רעות א' 5294 66 52346839א
תאנה 35 רעות א' 5294 61 52347050א
תאנה 35 רעות א' 5294 61 52347050א
תאנה 36 רעות א' 5294 65 52348090א
תאנה 36 רעות א' 5294 65 52348090א
תאנה 38 רעות א' 5294 64 52348082א
תאנה 38 רעות א' 5294 64 52348082א
תאנה 41 רעות א' 5294 126 52344727א
תאנה 45 רעות א' 5294 124 52348231א
תאנה 45 רעות א' 5294 124 52348231א
תאנה 51 רעות א' 5294 121 52344693א
תאנה 51 רעות א' 5294 121 52344693א
תאנה 55 רעות א' 5294 119 52344677א
תאנה 55 רעות א' 5294 119 52344677א
תבור 2 רעות א' 5295 55 52347795א
תבור 2 רעות א' 5295 55 52347795א
תבור 7 רעות א' 5295 59 52341301א
תבור 7 רעות א' 5295 59 52341301א
תבור 8 רעות א' 5295 52 52346458א
תבור 8 רעות א' 5295 52 52346458א
תבור 9 רעות א' 5295 60 52341319א
תבור 9 רעות א' 5295 60 52341319א
תומר 1 רעות א' 5294 251 52346110א
תומר 1 רעות א' 5294 251 52346110א
תומר 2 רעות א' 5294 252 52344271א
תומר 4 רעות א' 5294 253 52341400א
תומר 6 רעות א' 5294 254 52341392א
תומר 6 רעות א' 5294 254 52341392א
תומר 7 רעות א' 5294 248 52345583א
תומר 7 רעות א' 5294 248 52345583א
תומר 9 רעות א' 5294 247 52345575א
תומר 9 רעות א' 5294 247 52345575א
תומר 13 רעות א' 5294 245 52342440א
תומר 13 רעות א' 5294 245 52342440א
תומר 14 רעות א' 5294 258 52341582א
תומר 14 רעות א' 5294 258 52341582א
תומר 16 רעות א' 5294 239 52349395א
תומר 16 רעות א' 5294 239 52349395א
תומר 19 רעות א' 5294 242 52345534א
תומר 19 רעות א' 5294 242 52345534א
תומר 20 רעות א' 5294 237 52349924א
תומר 20 רעות א' 5294 237 52349924א
תומר 21 רעות א' 5294 241 52345526א
תומר 24 רעות א' 5294 235 52349908א
תומר 24 רעות א' 5294 235 52349908א
אביטל 4 רעות ב' 5296 134 52453338א
אביטל 4 רעות ב' 5296 134 52453338א
אביטל 5 רעות ב' 5296 85 52451597א
אביטל 5 רעות ב' 5296 85 52451597א
אביטל 6 רעות ב' 5296 62 52453320א
אביטל 6 רעות ב' 5296 62 52453320א
אביטל 8 רעות ב' 5296 132 52453312א
אביטל 8 רעות ב' 5296 132 52453312א
אביטל 10 רעות ב' 5296 143 52453429א
אביטל 10 רעות ב' 5296 143 52453429א
אביטל 11 רעות ב' 5296 88 52451621א
אביטל 11 רעות ב' 5296 88 52451621א
אביטל 12 רעות ב' 5296 129 52453437א
אביטל 13 רעות ב' 5296 89 52451639א
אביטל 13 רעות ב' 5296 89 52451639א
אביטל 14 רעות ב' 5296 128 52453304א
אביטל 16 רעות ב' 5296 127 52453296א
אביטל 16 רעות ב' 5296 127 52453296א
אביטל 17 רעות ב' 5296 4 52451654א
אביטל 17 רעות ב' 5296 4 52451654א
אביטל 18 רעות ב' 5296 126 52453288א
אביטל 18 רעות ב' 5296 126 52453288א
אביטל 19 רעות ב' 5296 93 52452959א
אביטל 21 רעות ב' 5296 93 52452959א
אביטל 21 רעות ב' 5296 93 52452959א
אביטל 23 רעות ב' 5296 94 52452967א
אביטל 23 רעות ב' 5296 94 52452967א
אביטל 24 רעות ב' 5296 123 52453254א
אביטל 24 רעות ב' 5296 123 52453254א
אביטל 26 רעות ב' 5296 122 52453247א
אביטל 26 רעות ב' 5296 122 52453247א
אביטל 27 רעות ב' 5296 96 52452983א
אביטל 27 רעות ב' 5296 96 52452983א
אביטל 28 רעות ב' 5296 121 52453239א
אביטל 30 רעות ב' 5296 120 52453221א
אביטל 30 רעות ב' 5296 120 52453221א
אביטל 31 רעות ב' 9526 98 52453007א
אביטל 31 רעות ב' 9526 98 52453007א
אביטל 32 רעות ב' 5296 119 52453213א
אביטל 32 רעות ב' 5296 119 52453213א
אביטל 36 רעות ב' 5296 117 52453197א
אביטל 36 רעות ב' 5296 117 52453197א
אביטל 37 רעות ב' 5296 101 52453031א
אביטל 37 רעות ב' 5296 101 52453031א
אביטל 39 רעות ב' 5296 102 52453049א
אביטל 39 רעות ב' 5296 102 52453049א
אביטל 41 רעות ב' 5296 103 52453056א
אביטל 41 רעות ב' 5296 103 52453056א
אביטל 47 רעות ב' 5296 106 52453080א
אביטל 48 רעות ב' 5296 111 52453130א
אביטל 48 רעות ב' 5296 111 52453130א
אביטל 49 רעות ב' 5296 131 52453379א
אביטל 49 רעות ב' 5296 131 52453379א
אביטל 50 רעות ב' 5296 110 52453122א
אביטל 50 רעות ב' 5296 110 52453122א
אביטל 51 רעות ב' 5295 338 52448635א
אביטל 57 רעות ב' 5295 341 52448668א
אביטל 57 רעות ב' 5295 341 52448668א
אביטל 58 רעות ב' 5295 374 52448999א
אביטל 58 רעות ב' 5295 374 52448999א
אביטל 59 רעות ב' 5295 342 52448676א
אביטל 64 רעות ב' 5295 371 52448965א
אביטל 64 רעות ב' 5295 371 52448965א
אביטל 65 רעות ב' 5295 345 52448700א
אביטל 65 רעות ב' 5295 345 52448700א
אביטל 66 רעות ב' 5295 370 52448957א
אביטל 67 רעות ב' 5295 346 52448718א
אביטל 67 רעות ב' 5295 346 52448718א
אביטל 69 רעות ב' 5295 347 52448726א
אביטל 69 רעות ב' 5295 347 52448726א
אביטל 70 רעות ב' 5295 368 52448932א
אביטל 71 רעות ב' 5295 348 52448734א
אביטל 71 רעות ב' 5295 348 52448734א
אביטל 73 רעות ב' 5295 348 52448742א
אביטל 73 רעות ב' 5295 348 52448742א
אביטל 81 רעות ב' 5295 353
אביטל 82 רעות ב' 5295 362 52448874א
אביטל 82 רעות ב' 5295 362 52448874א
אביטל 83 רעות ב' 5295 354 52448791א
אביטל 83 רעות ב' 5295 354 52448791א
אביטל 85 רעות ב' 5295 355 לא נמצאו נכסים
אביטל 85 רעות ב' 5295 355 לא נמצאו נכסים
אביטל 87 רעות ב' 5295 356 52448817א
אביטל 87 רעות ב' 5295 356 52448817א
אביטל 89 רעות ב' 5295 365 52449435א
אביטל 89 רעות ב' 5295 365 52449435א
אדיר 1 רעות ב' 5295 295 52448239א
אדיר 2 רעות ב' 5295 335 52448221א
אדיר 3 רעות ב' 5295 296 52448247א
אדיר 3 רעות ב' 5295 296 52448247א
אדיר 4 רעות ב' 5295 334 52448627א
אדיר 6 רעות ב' 5295 333 52448619א
אדיר 6 רעות ב' 5295 333 52448619א
אדיר 7 רעות ב' 5295 298 52448270א
אדיר 7 רעות ב' 5295 298 52448270א
אדיר 9 רעות ב' 5295 299 52448288א
אדיר 9 רעות ב' 5295 299 52448288א
אדיר 12 רעות ב' 5295 330 52448585א
אדיר 12 רעות ב' 5295 330 52448585א
אדיר 16 רעות ב' 5295 328 52448569א
אדיר 16 רעות ב' 5295 328 52448569א
אדיר 20 רעות ב' 5295 326
אדיר 22 רעות ב' 5295 325 52448536א
אדיר 22 רעות ב' 5295 325 52448536א
אדיר 23 רעות ב 5295 306 52448353א
אדיר 26 רעות ב' 5295 323
אדיר 27 רעות ב' 5295 308 52448361א
אדיר 27 רעות ב' 5295 308 52448361א
אדיר 29 רעות ב' 5295 309 52448379א
אדיר 29 רעות ב' 5295 309 52448379א
אדיר 30 רעות ב' 5295 321 52448494א
אדיר 30 רעות ב' 5295 321 52448494א
אדיר 31 רעות ב' 5295 310 52448387א
אדיר 31 רעות ב' 5295 310 52448387א
אדיר 32 רעות ב' 5295 320 52448486א
אדיר 32 רעות ב' 5295 320 52448486א
אדיר 34 רעות ב' 5295 319 52448478א
אדיר 34 רעות ב' 5295 319 52448478א
אדיר 38 רעות ב' 5295 317 52448452א
אדיר 38 רעות ב' 5295 317 52448452א
אירוסים 53 רעות ב' 5297 409 52449906א
אירוסים 55 רעות ב 5297 408 52449914א
אירוסים 55 רעות ב' 5297 408 52449914א
אירוסים 77 רעות ב' 5293 69 52447249א
אירוסים 77 רעות ב' 5293 69 52447249א
אירוסים 78 רעות ב' 5293 410 52453825א
אירוסים 78 רעות ב' 5293 410 52453825א
אירוסים 81 רעות ב' 5293 71 52447264א
אירוסים 81 רעות ב' 5293 71 52447264א
אירוסים 82 רעות ב' 5297 414 52450201א
אירוסים 84 רעות ב' 5297 415 52450219א
אירוסים 84 רעות ב' 5297 415 52450219א
אירוסים 86 רעות ב' 5297 416 52450227א
אירוסים 86 רעות ב' 5297 416 52450227א
אירוסים 87 רעות ב' 5293 74 52340352א
אירוסים 87 רעות ב' 5293 74 52340352א
אירוסים 88 רעות ב' 5297 417 52450235א
אירוסים 88 רעות ב' 5297 417 52450235א
אירוסים 89 רעות ב' 5293 75 52447306א
אירוסים 89 רעות ב' 5293 75 52447306א
אירוסים 92 רעות ב' 5297 419 52450250א
אירוסים 92 רעות ב' 5297 419 52450250א
אירוסים 95 רעות ב' 5293 78 52447330א
אירוסים 104 רעות ב' 5293 82 52447371א
אירוסים 104 רעות ב' 5293 82 52447371א
אירוסים 110 רעות ב' 5293 85 52447405א
אירוסים 112 רעות ב' 5293 86 52447413א
אירוסים 112 רעות ב' 5293 86 52447413א
אירוסים 114 רעות ב' 5293 87 52447421א
אירוסים 114 רעות ב' 5293 87 52447421א
אירוסים 116 רעות ב' 5293 88 52447439א
אירוסים 116 רעות ב' 5293 88 52447439א
ארבל 2 רעות ב' 5295 294 52449443א
ארבל 2 רעות ב' 5295 294 52449443א
ארבל 4 רעות ב' 5295 293 52448213א
ארבל 5 רעות ב' 5295 26 52447884א
ארבל 5 רעות ב' 5295 26 52447884א
ארבל 6 רעות ב' 5295 292 52448205א
ארבל 6 רעות ב' 5295 292 52448205א
ארבל 7 רעות ב' 5295 262 52447892א
ארבל 7 רעות ב' 5295 262 52447892א
ארבל 9 רעות ב' 5295 263 52447900א
ארבל 12 רעות ב' 5295 289 52448171א
ארבל 16 רעות ב' 5295 287 52448155א
ארבל 16 רעות ב' 5295 287 52448155א
ארבל 18 רעות ב' 5295 286 52448148א
ארבל 18 רעות ב' 5295 286 52448148א
ארבל 20 רעות ב' 5295 285 52448130א
ארבל 20 רעות ב' 5295 285 52448130א
ארבל 27 רעות ב' 5295 272 52447991א
ארבל 29 רעות ב' 5295 273 52448007א
ארבל 29 רעות ב' 5295 273 52448007א
ארבל 34 רעות ב' 5295 278 52448056א
ארבל 34 רעות ב' 5295 278 52448056א
ארבל 36 רעות ב' 5295 277 52448049א
ארבל 36 רעות ב' 5295 277 52448049א
ארבל 38 רעות ב' 5295 375 52449419א
ארבל 38 רעות ב' 5295 375 52449419א
ארבל 40 רעות ב' 5295 376 52449427א
ארבל 40 רעות ב' 5295 376 52449427א
גליל 3 רעות ב' 5295 219 52447470א
גליל 3 רעות ב' 5295 219 52447470א
גליל 5 רעות ב' 5295 220 52447843א
גליל 5 רעות ב' 5295 220 52447843א
גליל 6 רעות ב' 5295 256 52447843א
גליל 6 רעות ב' 5295 256 52447843א
גליל 7 רעות ב' 5295 221 52447496א
גליל 8 רעות ב' 5295 255 52447835א
גליל 8 רעות ב' 5295 255 52447835א
גליל 11 רעות ב' 5295 223 52447512א
גליל 13 רעות ב' 5295 224 52447520א
גליל 14 רעות ב' 5295 252 52447801א
גליל 19 רעות ב' 5295 227 52447553א
גליל 19 רעות ב' 5295 227 52447553א
גליל 22 רעות ב' 5295 24 52447769א
גליל 22 רעות ב' 5295 24 52447769א
גליל 23 רעות ב' 5295 229 52447579א
גליל 23 רעות ב' 5295 229 52447579א
גליל 24 רעות ב 5295 247 52447751א
גליל 24 רעות ב 5295 247 52447751א
גליל 26 רעות ב' 5295 246 52447744א
גליל 27 רעות ב' 5295 231 52447595א
גליל 27 רעות ב' 5295 231 52447595א
גליל 30 רעות ב' 5295 244 52447728א
גליל 30 רעות ב' 5295 244 52447728א
גליל 32 רעות ב' 5295 243 52447710א
גליל 32 רעות ב' 5295 243 52447710א
גליל 33 רעות ב' 5295 234 52447629א
גליל 35 רעות ב' 5295 235 52447637א
גליל 35 רעות ב' 5295 235 52447637א
גליל 37 רעות ב' 5295 236 52447645א
גליל 37 רעות ב' 5295 236 52447645א
גליל 39 רעות ב' 5295 237 52447652א
גליל 41 רעות ב' 5295 238 52447660א
גליל 41 רעות ב' 5295 238 52447660א
גליל 45 רעות ב' 5295 37 52449013א
גליל 45 רעות ב' 5295 37 52449013א
גליל 46 רעות ב' 5295 380 52449385א
גליל 46 רעות ב' 5295 380 52449385א
גליל 47 רעות ב' 5295 380 52449021א
גליל 47 רעות ב' 5295 380 52449021א
גליל 49 רעות ב' 5295 381 52449039א
גליל 49 רעות ב' 5295 381 52449039א
גליל 50 רעות ב' 5295 37 52449369א
גליל 50 רעות ב' 5295 37 52449369א
גליל 55 רעות ב' 5295 384 52449062א
גליל 55 רעות ב' 5295 384 52449062א
גליל 57 רעות ב' 5295 385 52449070א
גליל 59 רעות ב' 5295 386 52449088א
גליל 59 רעות ב' 5295 386 52449088א
גליל 61 רעות ב' 5295 387 52449096א
גליל 61 רעות ב' 5295 387 52449096א
גליל 63 רעות ב' 5295 388 52449104א
גליל 64 רעות ב' 5295 40 52449294א
גליל 64 רעות ב' 5295 40 52449294א
גליל 67 רעות ב' 5295 390 52449120א
גליל 68 רעות ב' 5295 405 52449278א
גליל 68 רעות ב' 5295 405 52449278א
גליל 69 רעות ב' 5295 391 52449138א
גליל 69 רעות ב' 5295 391 52449138א
גליל 73 רעות ב' 5295 393 52449053א
גליל 73 רעות ב' 5295 393 52449053א
גליל 75 רעות ב' 5295 394 52449161א
גליל 80 רעות ב' 5295 401 52449237א
גליל 80 רעות ב' 5295 401 52449237א
גליל 82 רעות ב' 5295 400 52449229א
גליל 82 רעות ב' 5295 400 52449229א
גליל 86 רעות ב' 5295 398 52449203א
גליל 86 רעות ב' 5295 398 52449203א
גליל 90 רעות ב' 5295 396 52449187א
גליל 92 רעות ב' 5295 395 52449179א
גליל 92 רעות ב' 5295 395 52449179א
לילך 5 רעות ב' 5297 385 52449492א
לילך 5 רעות ב' 5297 385 52449492א
לילך 6 רעות ב' 5297 394 52449815א
לילך 6 רעות ב' 5297 394 52449815א
לילך 9 רעות ב' 5297 387 52449518א
לילך 9 רעות ב' 5297 387 52449518א
לילך 11 רעות ב' 5297 388 52449526א
לילך 11 רעות ב' 5297 388 52449526א
לילך 13 רעות ב' 5297 389 52449534א
לילך 13 רעות ב' 5297 389 52449534א
לילך 14 רעות ב' 5297 398 52449773א
לילך 17 רעות ב' 5297 391 52449559א
לילך 18 רעות ב' 5297 400 52449757א
לילך 18 רעות ב' 5297 400 52449757א
לילך 21 רעות ב' 5293 11 52446662א
לילך 21 רעות ב' 5293 11 52446662א
לילך 22 רעות ב' 5293 41 52446969א
לילך 23 רעות ב' 5293 12 52446670א
לילך 23 רעות ב' 5293 12 52446670א
לילך 25 רעות ב' 5293 13 52446688א
לילך 25 רעות ב' 5293 13 52446688א
לילך 29 רעות ב' 5293 15 52446746א
לילך 29 רעות ב' 5293 15 52446746א
לילך 34 רעות ב' 5293 47 52447025א
לילך 34 רעות ב' 5293 47 52447025א
לילך 37 רעות ב' 5293 19 52446704א
לילך 40 רעות ב' 5293 50 52447058א
לילך 40 רעות ב' 5293 50 52447058א
לילך 41 רעות ב' 5293 21 52446761א
לילך 43 רעות ב' 5293 22 52446779א
לילך 43 רעות ב' 5293 22 52446779א
לילך 46 רעות ב' 5293 53 52447082א
לילך 50 רעות ב' 5293 55 52447108א
לילך 50 רעות ב' 5293 55 52447108א
לילך 51 רעות ב' 5293 26 52446811א
לילך 51 רעות ב' 5293 26 52446811א
לילך 52 רעות ב' 5293 56 52447116א
לילך 54 רעות ב' 5293 57 52447124א
לילך 54 רעות ב' 5293 57 52447124א
לילך 56 רעות ב' 5293 58 52447132א
לילך 56 רעות ב' 5293 58 52447132א
לילך 57 רעות ב' 5293 29 52446845א
לילך 61 רעות ב' 5293 31 52446860א
לילך 61 רעות ב' 5293 31 52446860א
לילך 64 רעות ב' 5293 62 52447173א
לילך 65 רעות ב' 5293 33 52446886א
לילך 65 רעות ב' 5293 33 52446886א
לילך 66 רעות ב' 5993 63 52447181א
לילך 66 רעות ב' 5993 63 52447181א
לילך 67 רעות ב' 5293 34 52446894א
לילך 68 רעות ב' 5293 64 52447199א
לילך 68 רעות ב' 5293 64 52447199א
לילך 73 רעות ב' 5293 37 52446928א
לילך 73 רעות ב' 5293 37 52446928א
לילך 75 רעות ב' 5293 38 52446936א
לילך 75 רעות ב' 5293 38 52446936א
לילך 76 רעות ב' 5297 348 52453460א
לילך 76 רעות ב' 5297 348 52453460א
לילך 77 רעות ב' 5293 39 52446944א
לילך 77 רעות ב' 5293 39 52446944א
לילך 78 רעות ב' 5297 349 52453478א
לילך 78 רעות ב' 5297 349 52453478א
לילך 80 רעות ב' 5297 350 52453486א
לילך 80 רעות ב' 5297 350 52453486א
לילך 81 רעות ב' 5297 378 52449567א
לילך 81 רעות ב' 5297 378 52449567א
לילך 83 רעות ב' 5297 377 52449575א
לילך 85 רעות ב' 5297 376 52449583א
לילך 85 רעות ב' 5297 376 52449583א
לילך 92 רעות ב' 5297 356 52453544א
לילך 94 רעות ב' 5297 357 52449849א
לילך 99 רעות ב' 5297 369 52449658א
לילך 99 רעות ב' 5297 369 52449658א
לילך 100 רעות ב' 5297 360 52449872א
לילך 100 רעות ב' 5297 360 52449872א
לילך 102 רעות ב' 5297 438 52453619א
לילך 105 רעות ב' 5297 366 52449682א
לילך 105 רעות ב' 5297 366 52449682א
לילך 106 רעות ב' 5297 424 52453577א
לילך 106 רעות ב' 5297 424 52453577א
לילך 107 רעות ב' 5297 365 52449690א
לילך 107 רעות ב' 5297 365 52449690א
לילך 109 רעות ב' 5297 364 52449708א
לילך 109 רעות ב' 5297 364 52449708א
לילך 110 רעות ב' 5297 426 52453593א
לילך 110 רעות ב' 5297 426 52453593א
לילך 111 רעות ב' 5297 363 52449716א
לילך 111 רעות ב' 5297 363 52449716א
לילך 113 רעות ב' 5297 362 52449724א
לילך 113 רעות ב' 5297 362 52449724א
לילך 114 רעות ב' 5297 412 52453775א
לילך 114 רעות ב' 5297 412 52453775א
לילך 118 רעות ב' 5297 447 52453759א
לילך 119 רעות ב' 5307 429 52453627א
לילך 120 רעות ב 5297 448 52453742א
לילך 120 רעות ב 5297 448 52453742א
לילך 121 רעות ב' 5297 430 52453635א
לילך 121 רעות ב' 5297 430 52453635א
לילך 125 רעות ב' 5297 432 52453650א
לילך 125 רעות ב' 5297 432 52453650א
לילך 129 רעות ב' 5297 450 52453809א
לילך 129 רעות ב' 5297 450 52453809א
סחלב 2 רעות ב' 5297 263 52450722א
סחלב 3 רעות ב 5297 265 52450748א
סחלב 3 רעות ב 5297 265 52450748א
סחלב 4 רעות ב' 5297 262 52450714א
סחלב 4 רעות ב' 5297 262 52450714א
סחלב 6 רעות ב' 5297 261 52450706א
סחלב 7 רעות ב' 5297 267 52450763א
סחלב 8 רעות ב' 5297 260 52450698א
סחלב 8 רעות ב' 5297 260 52450698א
סחלב 11 רעות ב' 5297 269 52450789א
סחלב 11 רעות ב' 5297 269 52450789א
סחלב 13 רעות ב' 5297 270 52450797א
סחלב 13 רעות ב' 5297 270 52450797א
סחלב 18 רעות ב' 5297 255 52450649א
סחלב 18 רעות ב' 5297 255 52450649א
סחלב 19 רעות ב' 5297 273 52450821א
סחלב 19 רעות ב' 5297 273 52450821א
סחלב 20 רעות ב' 5297 254 52450631א
סחלב 21 רעות ב' 5297 274 52450839א
סחלב 21 רעות ב' 5297 274 52450839א
סחלב 29 רעות ב' 5297 278 52450888א
סחלב 29 רעות ב' 5297 278 52450888א
סחלב 32 רעות ב' 5297 248 52450581א
סחלב 33 רעות ב' 5297 28 52450896א
סחלב 35 רעות ב' 5297 281 52450904א
סחלב 35 רעות ב' 5297 281 52450904א
סחלב 37 רעות ב' 5297 282 52450912א
סחלב 39 רעות ב' 5297 283 52450920א
סחלב 39 רעות ב' 5297 283 52450920א
סחלב 40 רעות ב' 5297 244 52450532א
סחלב 40 רעות ב' 5297 244 52450532א
סחלב 41 רעות ב' 5297 284 52450938א
סחלב 41 רעות ב' 5297 284 52450938א
סחלב 42 רעות ב' 5297 243 52450946א
סחלב 42 רעות ב' 5297 243 52450946א
סחלב 43 רעות ב' 5297 285 52450946א
סחלב 43 רעות ב' 5297 285 52450946א
סחלב 45 רעות ב' 5295 286 52448148א
סחלב 45 רעות ב' 5295 286 52448148א
עצמון 11 רעות ב' 5296 50 52451266א
עצמון 16 רעות ב' 5296 0 52451258א
עצמון 16 רעות ב' 5296 0 52451258א
עצמון 18 רעות ב' 5296 47 52451241א
עצמון 18 רעות ב' 5296 47 52451241א
עצמון 19 רעות ב' 5296 55 52451316א
עצמון 19 רעות ב' 5296 55 52451316א
עצמון 20 רעות ב' 5296 46 52451233א
עצמון 20 רעות ב' 5296 46 52451233א
עצמון 24 רעות ב' 5296 44 52453445א
עצמון 24 רעות ב' 5296 44 52453445א
עצמון 25 רעות ב' 5296 58 52451340א
עצמון 25 רעות ב' 5296 58 52451340א
עצמון 26 רעות ב' 5296 43 52451217א
עצמון 26 רעות ב' 5296 43 52451217א
עצמון 30 רעות ב' 5296 41 52451191א
עצמון 30 רעות ב' 5296 41 52451191א
עצמון 31 רעות ב' 5296 142 52453403א
עצמון 31 רעות ב' 5296 142 52453403א
עצמון 37 רעות ב' 5296 62 52451373א
עצמון 37 רעות ב' 5296 62 52451373א
עצמון 38 רעות ב' 5296 37 52451159א
עצמון 38 רעות ב' 5296 37 52451159א
עצמון 39 רעות ב' 5296 63 52451381א
עצמון 39 רעות ב' 5296 63 52451381א
עצמון 42 רעות ב' 5926 35 52451407א
עצמון 42 רעות ב' 5926 35 52451407א
עצמון 43 רעות ב' 5296 65 52451407א
עצמון 43 רעות ב' 5296 65 52451407א
עצמון 47 רעות ב' 5296 67 52451423א
עצמון 50 רעות ב' 5296 31 52451092א
עצמון 51 רעות ב' 5296 69 52451449א
עצמון 52 רעות ב' 5296 30 52451084א
עצמון 52 רעות ב' 5296 30 52451084א
עצמון 54 רעות ב' 5296 29 52451076א
עצמון 54 רעות ב' 5296 29 52451076א
עצמון 59 רעות ב' 5296 73 52451480א
עצמון 59 רעות ב' 5296 73 52451480א
עצמון 61 רעות ב' 5296 74 52451498א
עצמון 61 רעות ב' 5296 74 52451498א
עצמון 62 רעות ב' 5296 25 52451035א
עצמון 63 רעות ב' 5296 75 52451506א
עצמון 63 רעות ב' 5296 75 52451506א
עצמון 68 רעות ב' 5296 22 52451001א
עצמון 69 רעות ב' 5296 78 52451530א
עצמון 69 רעות ב' 5296 78 52451530א
עצמון 70 רעות ב' 5296 21 52450995א
עצמון 70 רעות ב' 5296 21 52450995א
עצמון 71 רעות ב' 5296 79 52451548א
עצמון 73 רעות ב' 5296 80 52451555א
עצמון 75 רעות ב' 5296 81 52451563א
עצמון 75 רעות ב' 5296 81 52451563א
צבעוני 1 רעות ב' 5297 319 52449989א
צבעוני 6 רעות ב' 5297 297 52450326א
צבעוני 6 רעות ב' 5297 297 52450326א
צבעוני 10 רעות ב' 5297 299 52450342א
צבעוני 10 רעות ב' 5297 299 52450342א
צבעוני 12 רעות ב' 5297 300 52450359א
צבעוני 13 רעות ב' 5297 325 52450045א
צבעוני 13 רעות ב' 5297 325 52450045א
צבעוני 17 רעות ב' 5297 327 52450060א
צבעוני 17 רעות ב' 5297 327 52450060א
צבעוני 18 רעות ב' 5297 303 52450383א
צבעוני 19 רעות ב' 5297 328 לא נמצאו נכסים
צבעוני 24 רעות ב' 5297 306 52450417א
צבעוני 24 רעות ב' 5297 306 52450417א
צבעוני 25 רעות ב' 5297 331 52450102א
צבעוני 26 רעות ב' 5297 307 52450425א
צבעוני 26 רעות ב' 5297 307 52450425א
צבעוני 27 רעות ב' 5297 332 52450110א
צבעוני 27 רעות ב' 5297 332 52450110א
צבעוני 28 רעות ב' 5297 333 52450128א
צבעוני 28 רעות ב' 5297 333 52450128א
צבעוני 29 רעות ב' 5297 333 52450128א
צבעוני 32 רעות ב' 5297 310 52450458א
צבעוני 32 רעות ב' 5297 310 52450458א
צבעוני 34 רעות ב' 5297 311 52450466א
צבעוני 34 רעות ב' 5297 311 52450466א
צבעוני 35 רעות ב' 5297 336 52450151א
צבעוני 35 רעות ב' 5297 336 52450151א
צבעוני 40 רעות ב' 5297 314 52450490א
צבעוני 40 רעות ב' 5297 314 52450490א
צבעוני 41 רעות ב' 5297 339 52450185א
צבעוני 44 רעות ב' 5297 316 52450516א
צבעוני 44 רעות ב' 5297 316 52450516א
צבעוני 45 רעות ב' 5297 442 52453734א
צבעוני 45 רעות ב' 5297 442 52453734א
צבעוני 46 רעות ב 5297 380 52453692א
צבעוני 46 רעות ב' 5297 380 52453692א
צבעוני 50 רעות ב' 5297 440 52453676א
צבעוני 50 רעות ב' 5297 440 52453676א
צבעוני 52 רעות ב' 5297 441 52453668א
צבעוני 52 רעות ב' 5297 441 52453668א

 

Comments are closed.