בחירות 29 יוני, 2011

חברי עמותה יקרים
וועד העמותה מודיע בזאת על זימון אסיפה כללית לצורך קיום בחירות כלליות.
האסיפה תיערך ביום שני ה-20
ביוני 2011 בפארק המים רעות.
בין יתר הנושאים שיועלו ,תעלה
סוגיית השבת זכויות הבנייה של
תושבי רעות ב'.
.
לו"ז מפורט וסדר יום יפורסמו
בנפרד.
יוני שטריקס
יו"ר העמותה

Comments are closed.