אנו נאלצים לדחות את מועד האסיפה הכללית המיוחדת שנקבע ל 20.4.23

חברי העמותה שלום, בשל נסיבות פרוצדורליות אנו נאלצים לדחות את מועד האסיפה הכללית המיוחדת שנקבע ל 20.4.23. הודעה על המועד החדש תפורסם בנפרד. עימכם הסליחה אורלי גלר, מזכירת וועד    

להמשך קריאה

הזמנה לערב תיקון ליל שבועות : מוצאי שבת 19/5/2018 החל מהשעה 21:45 בערב

שלום רב, ועד עמותת "נאות רעות" בשיתוף קהילת "רעים" מתכבד להזמינך "לתיקון ליל שבועות" במוצאי שבת  הקרובה, , ערב שבועות , 19/5/2018 בשעה 21:45  בערב במקלט "תבור" . במקום יגבו דמי השתתפות סימליים ע"י קהילת "רעים" , הנך מתבקש/ת להחנות את רכבך בחניה הציבורית  ליד ביה"ס "ברנקו וייס" ע"מ למנוע…

להמשך קריאה

הזמנה והודעה על אספה כללית מיוחדת ב- 14 ביוני, 2018

שלום רב, ועד עמותת "נאות רעות" מתכבד להזמין את חברי העמותה לאספה הכללית השנתית, אשר תתקיים ביום חמישי, 14 ביוני 2018, בשעה 19:30 בערב, בפארק המים רעות. סדר היום המתוכנן מופיע בקישור זה, עדכונים לזימון לרבות טיוטת הדו"ח הכספי, דו"ח ועדת הביקורת, והצעת התקציב לשנים 2018 – 2019, יפורסמו באתר העמותה…

להמשך קריאה

tavble

רחוב מספר רעות גוש חלקה מס. תיק אגוז 2 רעות א' 5294 164 52349536א אגוז 2 רעות א' 5294 164 52349536א אגוז 3 רעות א 5294 153 52348645א אגוז 3 רעות א 5294 153 52348645א אגוז 5 רעות א' 5294 154 52348652א אגוז 5 רעות א' 5294 154 52348652א אגוז…

להמשך קריאה

הזמנה והודעה על אספה כללית מיוחדת 6/4/2017

הרינו להודיעכם כי נשלחו אליכם מכתבי זימון אישים לאספה כללית מיוחדת של העמותה, אשר תתקיים ביום חמישי 6 באפריל 2017 , בשעה 19:00 בפארק המים רעות. לאספה מיוחדת זאת 2 מטרות בלבד: אישור  הדו"חות הכספים ליום 31/12/2016 . הצגת השינויים הנדרשים בתקנון העמותה הקיים ואישורם . להלן נוסח ההצעה לשינויים…

להמשך קריאה

מסמכים לאסיפה כללית 24.11.2016

עדכונים לסדר היום דו"ח כספי ליום 31.12.2015 + המלצת ועדת הביקורת לאשר אותו הצעת מסגרת תקציב 2017 דוח חתום ועדת הביקורת 16.10.2016 רשימת המועמדים לבחירות 24.11.16 הזמנה לאסיפה כללית עמותת נאות רעות 24 נובמבר, 2016 סיכום ישיבת ועד העמותה 15.11.2016

להמשך קריאה