גיבוש קבוצה לרכישת ממ"דים

גיבוש קבוצה לרכישת ממ"דים

תושבים יקרים

הנדון : קבוצה לרכישת ממד"ים )מרחב מוגן דירתי) ברעות ובמכבים
רקע:
עקב המצב הבטחוני הרגיש , מדינת ישראל החליטה לחייב מבנים חדשים בבניית ממ"ד, והובילה מדיניות של עידוד בניית ממ"דים בבתים שאין בהם ממ"ד. בכך שפטרה את התושבים מתשלום דמי היתר להקמת ממ"ד , וכן שטח הממ"ד לא יובא בחישוב שטח הבנייה המרבי הפטור מתשלום דמי היתר .
ההחלטה מס' 1203 של מועצת מקרקעי ישראל מתאריך 5/7/10 האריכה את הפטור עד תאריך 4/9/13.
משרד רי/מקס מור ,בהמשך ליוזמת עמותת נאות רעות, פועל לגבש קבוצה שמטרתה לפעול באופן מרוכז מול גורמי העירייה ואנשי המקצוע השונים ע"מ לקצר את ההליכים להיתר הבניה ובניית הממ"דים .
כמוכן נבחנו מס' קבלנים והצעות מחיר ע"מ לבחור את הקבלן שיכול לעמוד במשימה ולסיימה וכן לעבוד במקביל על מספר ממ"דים.
יש לציין שבבחינת העלויות נשאר נתון אחד בעייתי והוא יכולת הגישה לאזור בניית הממ"ד , בגלל סוגי הבתים השונים ומיקומם (עולה /יורד) וכן השינויים שנעשו בכל בית במהלך השנים.
גודל הממ"ד שנבחן הינו בגודל תקני ( 9 מ"ר נטו , 12.8 מ"ר ברוטו) .

השיקולים בבחירת הקבלן :
• ניסיון בתחום הבניה בכלל ובבניית ממ"דים בפרט.
• שימוש בטכנולוגיה מתקדמת .
• חוסן כלכלי.

החברה שנבחרה : חברת קויה פמיר בניה והנדסה בע"מ (http://www.koyapamir.co.il)

חברת קויה פמיר בניה והנדסה בע"מ אשר נוסדה בשנת 2009 הנה חברה מנוסה בכל תחומי עבודות הבינוי והגמר ומשרתת את לקוחותיה כקבלן מפתח. החברה מתמחה בפרויקטים מיוחדים ומורכבים המבוצעים בסטנדרטים הגבוהים ביותר. חברת קויה פמיר בניה והנדסה מנוהלת ע"י אסף גינזבורג, מהנדס ובעל הסמכת פיקוח וניהול בבנייה מטעם המרכז הישראלי לבנייה. צוות הניהול של החברה מונה גם 2 מנהלי עבודה בעלי ותק של למעלה מ 20 שנה בתחום הבניה.

חברת קויה פמיר תבצע את התכנון והגשה לקבלת היתר ובנית הממ"ד לפי התקן של פיקוד העורף.
המשך התהליך :
שלב א' – גיבוש קבוצת המעוניינים, הדרכות, רישום וביצוע חוזים
כנס לתושבים המעוניינים יקבע תוך שבועיים ויוצגו הנקודות הבאות:
1. הצגת חברת קויה פמיר בניה והנדסה בע"מ כולל אדריכל החברה.
2. הסבר מפורט על תהליך התכנון האדריכלי עד קבלת היתר.
3. הסבר מפורט על תהליך הבניה.
4. הסבר על תהליך ההתקשרות – לקוח וחברת הבניה – חוזה עבודה, תנאי תשלום וכדומה.
5. ביצוע עבודות נוספות על פי דרישת הלקוח.
6. שאלות של המשתתפים.

במהלך המפגש יבוצע תהליך רישום של המעוניינים להשתתף בקבוצה שיכלול מספרי טלפון, כתובות מגורים וכתובות מייל/מספרי פקס.
עם סיום המפגש ישלח לכל נרשם פרופיל חברה, חוזה עבודה ותכנים נוספים שיתבקשו על ידי הנרשמים.
מקום הכינוס יקבע על פי מס' התושבים שיאשרו הגעתם למפגש.

שלב ב' – תכנון אדריכלי עבור תוספת ממ"ד לנכס בישוב רעות בשטח שיפוט של עיריית מודיעין
תנאי המשך לשלב ב' הינו חתימה על חוזים והסדרי תשלום
להלן תיאור תוכן העבודה ושלבי הביצוע :

.1 תכנון:
1.1 הגשת בקשה לתיק מידע מהוועדה לתכנון ובנייה.
1.2 בניית פרוגרמה עם הלקוח על דרישותיו וצרכיו.
1.3 קבלת חומר מהלקוח / הוצאת חומר רלוונטי מהעירייה.
1.4 אימות מידות בשטח – תיאום מול תוכנית.
1.5 ביצוע תכנון על פי צרכיו ודרישותיו של הלקוח ובהתאם להנחיית תב"ע.

2. רישוי:
2.1 פיתוח התכנון המאושר לתכנון מלא עבור הגשה.
2.2 הכנת בקשה להיתר עבור המבנה המוצע.
2.3 פתיחת תיק רישוי עבור בקשה להיתר.
2.4 ליווי הבקשה בוועדה, טיפול באישורים הנדרשים לפי צורך.
3. ביצוע:
3.1 ביצוע תוכניות עבודה אחרי קבלת החלטת וועדה.
3.2 הפקת תוכניות עבודה הכוללות:
תוכניות, חתכים, חזיתות, פרטי בניין ורשימת אלמנטים לפי צורך.
3.3 העברת התוכניות לעיון הלקוח והיועצים / מהנדסים של הפרויקט.
3.4 ביצוע תיאום תכנון עם יועצי הפרויקט.
3.5 פיקוח עליון בזמן הביצוע.

4. התקשרות עם הלקוח עד לקבלת ההיתר.

אישור התוכניות נתון בידי הועדה ולשיקוליה בלבד ומכך שאין כל התחייבות על אישור התוכניות (מתן היתר) על ידי "חברת קויה פמיר בניה והנדסה בע"מ"

שלב ג' – ביצוע עבודות הבניה עבור תוספת ממ"ד
1. התארגנות בשטח –
א. הצבת מכולת משרד, מנהל עבודה.
ב. גידור אזורי עבודה במקומות הרלוונטיים
ג. הצבת שירותים כימיים באזורי העבודה השונים
2. ביצוע עד 5 כלונסאות עבור ממ"ד – הכל בהתאם לתוכניות קונסטרוקטור.
3. בניית ממ"ד קומפלט כולל פתיחת פתח חיבור בין בית קיים וממ"ד. גודל ממ"ד מתוכנן – 9 מ"ר נטו
4. נקודת ניקוז עבור מים מגג הממ"ד
5. נקודות חשמל פנימיות הכוללות (אביזרי קצה מסוג גוויס) :
א. נקודת טלויזיה
ב. נקודת טלפון
ג. 3 שקעי חשמל
ד. נקודת מאור כולל אספקת תאורת חרום
ה. מתג מאור ומתג מחליף

6. אספקה והתקנת סט ממ"ד הכולל
1. דלת 70-80/200, ימין/ שמאל, צבע לבן
2. חלון הדף ממ"ד, 100/100, דו כנפי צירי, מגולוון
3. צינור אויר "4 לקיר פנימי/חיצוני
4. צינור אויר "4 לקיר חיצוני, כולל מגן הדף
5. צינור אויר "8 לקיר פנימי/חיצוני
6. חלון אלומיניום תיקני לממ"ד פרופיל 4500 של קליל בצבע לבן
7. מפוח תיקני

7. איטום גג ממ"ד קומפלט כולל בדיקת איטום בת 24 שעות ואיטום היקף הממ"ד במפגש בין הקרקע וקירות הממ"ד.
8. ביצוע טיח ממ"ד והכנה לצבע
9. השלמת ריצוף בממ"ד כולל רובה (ריצוף לפי מחיר 60 ₪/מ"ר)
10. צביעת ממ"ד בצבע לבן כולל אספקת חומר
11. שליכט אקרילי חיצוני לממ"ד בגוון הזהה (ככל שניתן) לגוון הקיים בבית כולל אספקת חומר.
סיכום:
על מנת לקדם את הנושא , המעוניינים להמשיך בתהליך יאשרו במייל חוזר את רצונם להשתתף בכנס
ובהתאם לכך נבחר את המקום לביצועו.
מטרת הכנס לפרט את כל הפעולות המתוכננות לביצוע . להכיר את החברה המבצעת ולהעלות את הבעיות והשאלות שיש לכם.

תודה ושבת שלום

גבי שאער – מרכז הפרויקט. 052-4530290 , ng.gavish@gmail.com
ליזה טולדנו – זכיינית , 054-5431110 , liza.to1@gmail.com
משרד רי/מקס מור – 1-700-7037-37 , יגאל ידין 43 , מודיעין

Comments are closed.