הזמנה והודעה על אספה כללית מיוחדת ב- 14 ביוני, 2018

שלום רב,
ועד עמותת "נאות רעות" מתכבד להזמין את חברי העמותה לאספה הכללית השנתית,
אשר תתקיים ביום חמישי, 14 ביוני 2018, בשעה 19:30 בערב, בפארק המים רעות.

סדר היום המתוכנן מופיע בקישור זה, עדכונים לזימון לרבות טיוטת הדו"ח הכספי, דו"ח
ועדת הביקורת, והצעת התקציב לשנים 2018 – 2019, יפורסמו באתר העמותה בתחילת
חודש יוני.

על מנת שנוכל להיערך באופן ראוי לאספה, אבקשך לאשר השתתפותך בטופס להלן

  שם מלא (חובה)

  האימייל שלך: (חובה)

  טלפון שלך: (חובה)

  מצפים לראותכם
  ועד עמותת "נאות רעות"

  Comments are closed.