הזמנה והודעה על אספה כללית מיוחדת 6/4/2017

הרינו להודיעכם כי נשלחו אליכם מכתבי זימון אישים לאספה כללית מיוחדת של העמותה, אשר תתקיים ביום חמישי 6 באפריל 2017 , בשעה 19:00 בפארק המים רעות.

לאספה מיוחדת זאת 2 מטרות בלבד:

להלן נוסח ההצעה לשינויים בתקנון העמותה, חבר עמותה המבקש להעיר על ההצעה, מתבקש להעביר התייחסות בכתב לא יאוחר מיום 24.3.2014 באמצעות הדוא"ל לכתובת: info@neotreut.org.il .
יש לוודא טלפונית עם מזכיר העמותה (טלפון 058-6659900) הגעת הדואר האלקטרוני למשרדנו.

על מנת ליעל ולפשט את התהליך, יתקיים דיון מקדים בהערות/השגות אודות השינויים המוצעים בתקנון.
הדיון יתקיים במשרדי העמותה במקלט תבור , ביום 28.3.17 בשעה 19:00 .
על מנת להשתתף בדיון יש להירשם בטופס הבא:

  שם מלא (חובה)

  האימייל שלך: (חובה)

  טלפון שלך: (חובה)

  במידה ויהיו שינויים/השגות לתקנון העמותה המוצע שיתקבלו בדיון המקדים, הם יוצגו באתר העמותה ביום 31/3/17.
  הנוסח המתוקן של שינוי התקנון המוצע, שיוצג באתר העמותה לאחר מועד זה, הינו הנוסח הסופי והמחייב לפיו יוצגו השינויים להצבעה באספה הכללית .

  על מנת שנוכל להיערך באופן מיטבי לאספה הכללית , נודה לך במידה ותאשר הגעתך בטופס הבא.

   שם מלא (חובה)

   האימייל שלך: (חובה)

   טלפון שלך: (חובה)

   מצפים לראותכם
   ועד עמותת נאות רעות

   Comments are closed.