הזמנה לאסיפה הכללית השנתית של עמותת "נאות רעות"

לחברי/חברות העמותה הנכבדים שלום רב,

הרינו מתכבדים להזמינכם להשתתף באסיפה השנתית של העמותה, אשר תתקיים

ביום חמישי 25/11/2021 בשעה 19:30 בפארק המים ברעות.

סדר היום לאספה מופיע בהזמנה המצורפת.

חברי/חברות העמותה המבקשים  להעלות נושאים נוספים לדיון באספה נדרשים להגיש בקשה

בצרוף 30 חתימות של חברי עמותה נוספים כמפורט בטופס הנלווה. כמו כן, חברי/חברות העמותה

אשר מעוניינים להציג את מועמדותם למוסדות העמותה נדרשים להגיש את מועמדותם בכתב.

תשומת לבכם לדגשים, ללוחות הזמנים ולהנחיות המיוחדות המופיעות בגוף ההזמנה.

עדכונים ככל שיהיו יפורסמו באתר העמותה לפני האספה .

אנו מצפים להשתתפותכם – מי שמגיע משפיע !

   בכבוד רב,

חברי הוועד המנהל וועדת הביקורת

Comments are closed.