הזמנה לאסיפה השנתית של עמותת נאות רעות

לכבוד חברי עמותת  "נאות – רעות"

הזמנה לאסיפה הכללית של עמותת "נאות – רעות"
6 ספטמבר 2015

* שימו לב לעדכון בסעיף 4

 1. הנכם מוזמנים לאסיפה  הכללית השנתית של  עמותת "נאות – רעות " .
 2. האסיפה תתקיים ביום ראשון 6.9.2015 בשעה 19.30, בפארק המים ברעות. בהתאם לתקנון, בהעדר מניין מתאים בשעה זו, תחל הישיבה בשעה 20:00.
 3. להלן סדר היום לאסיפה:
  • בחירת יו"ר לאסיפה.
  • הצגת ואישור הדו"ח הכספי והמילולי ל – 31.12.2014. – גזבר / רו"ח.
   ( טיוטת הדו"ח הכספי תוצג באתר העמותה ).
  • אישור העסקת רו"ח ותנאי  העסקתו.
  • דיווח וועד העמותה על הפעילות לשנים 2014 – 2015 – יו"ר העמותה .
  • דו"ח ועדת הביקורת –   יו"ר ועדת הביקורת .
  • הצעה לאישור תקציב לשנים 2015/6 תפורסם באתר העמותה בסמוך לאסיפה הכללית .
 1. בהתאם לתקנון העמותה, חברי העמותה רשאים לבקש להעלות נושאים נוספים לדיון באסיפה הכללית באמצעות פנייה בכתב הכוללת חתימות של 30 חברי עמותה לפחות. בקשות בכתב יש להעביר לא יאוחר מתאריך 1.9.15* לכתובת ת.ד 1711 רעות, 7179902.
 2. בתום האסיפה נקיים הרמת כוסית מסורתית לרגל השנה החדשה ,

כיבוד והופעת אומן אורח:
הופעתו המאלפת ברוח התקופה של השחקן והמוסיקאי גולן אזולאי,
בסטנד אפ יהודי ברוח מועדי תשרי "רוקד בין שני עולמות " .

 1. להלן לוח הזמנים:

תחילת האסיפה :           19:30
תחילת אסיפה נדחית :    20:00
הרמת כוסית וכיבוד :      21:15
תחילת הופעת אומן :       21:30
סיום משוער :                  22:45

 1. לצורך היערכות לוגיסטית ראויה נבקשכם לאשר את השתתפותכם באספה בקישור המופיע באתר העמותה בכתובת neotreut.org.il .

ההשתתפות באספה הכללית הינה לחברי העמותה בלבד .

מצפים להשתתפותכם.

וועד עמותת "נאות רעות"

Comments are closed.