הזמנה לאספה כללית מיוחדת 23/2/2022

לחברות וחברי העמותה שלום וברכה,

ביום רביעי הקרוב  23/2/2022 , בשעה 20:00 , אנחנו נפגשים במרשתת

לאסיפה כללית מיוחדת שעניינה: שינוי נוסח סעיף 14 בתקנון העמותה.

בהיעדר מניין מתאים עפ"י התקנון, אזי תידחה האספה לשעה 20:30.

הקישור לאסיפה בזום: 
https://us02web.zoom.us/j/87299711511?pwd=aDl3cnZERUE5UFhleDZMbThpM3FnUT09

Meeting ID: 872 9971 1511
Passcode: 655655

הקלפי המקוונת להצבעה תיפתח בשעה 20:45  ותיסגר בשעה 23:30,

הקישור להצבעה יוצג במהלך האסיפה ויופיע במקביל באתר העמותה

תוצאות ההצבעה יפורסמו ביום חמישי.


מצפים להשתתפותכם.

חברי הוועד המנהל וועדת הביקורת

Comments are closed.