המנהל החל בדיוור בעניין העברת הקרקעות לתושבי רעות

חברי העמותה ותושבי רעות שלום.
רשות מקרקעי ישראל החלה בימים אלו במשלוח הודעות לזכאים על הכוונה להעביר בעלות על הקרקע ללא תמורה כספית , בהתאם להחלטה 1370.
ההודעות נשלחות בדואר רשום, כאשר מפורט  בהן האופן בו יבוצע התהליך ללא עלות וללא כל צורך בפעילות יזומה של החוכר (אלא במידה והוא מתנגד לביצוע המהלך האמור).

אנו ממליצים כי תעקבו אחרי הודעות הדואר הרשום הנשלחות אליכם לתיבת הדואר, משיכת ההודעות מחייבת הגעה לסוכנות הדואר בצרוף תעודה מזהה.

Comments are closed.