הערות הציבור לשינוי סעיף 14 בתקנון העמותה

לחברות וחברי העמותה שלום רב,

בהתאם להחלטה שהתקבלה באספה הכללית האחרונה, מפורסמת כאן ההצעה לשינוי סעיף 14 בתקנון העמותה.
אם יש לכם הערות/הצעות/המלצות לנוסח המוצע, יש להעבירם בהתאם למופיע בגוף המסמך לא יאוחר מיום 28/1/2022.

שנה אזרחית טובה ובריאות איתנה לך ולמשפחתך.

חברי הנהלת עמותת "נאות רעות"

Comments are closed.