הצעת תקציב 2015-2016

הצעת תקציב 2015-2016 באלפי ₪.

קשרי קהילה 40
רו"ח והנהלת חשבונות 16
יעוץ משפטי 18
עריכת אירועים לחברי העמותה 100
תמיכה בקהילה 100
פרויקט העברת הבעלות על הקרקע 40
המבנים הציבוריים 30
ביטוח 8
סקר המקלטים הציבוריים 20
טיפול בקידום סקר עמדות 20
בדיקת סוגיית היטל ההשבחה 40
בלת"מ 20
סל הכל 452

 

Comments are closed.