התייחסות ועד העמותה לנושאי בנייה

במסגרת שיתוף הפעולה עם העירייה התבקשנו להעביר את התייחסות העמותה למספר נושאי בנייה בישוב. הנ"ל לאור כוונת העירייה להגדיר מסמך מדיניות כללי בנושא.

התייחסות ועד העמותה לנושאי בנייה

Comments are closed.