חוות דעת משפטית בעניין ההצעה לפירוק העמותה באספה הכללית 25/11/2021

חוות דעת משפטית בעניין ההצעה לפירוק העמותה באספה הכללית 25/11/2021

Comments are closed.