לטופס הצבעה באסיפה

ההצבעה תחל בתום האסיפה, והיא זו שתילקח בחשבון

לחץ לטופס ההצבעה (הסתיימה ההצבעה)

Comments are closed.