מידע שוטף לחברי העמותה

 

סימננו: 10-11
לכב'
מר
 
  הנדון מידע שוטף לחברי העמותה
א,ג.נ
אנו מבקשים להביא לידיעתך עידכון שוטף הוגע לפעילות ועד עמותת נאות רעות בתקופה האחרונה.
הועד נכנס לתפקידו בנובמבר 2010, ועל סדר יומו עמדו 2 משימות אותן קיבל בירושה מהועד הקודם: טיפול בזכויות הבנייה של משתכני רעות ב', ועדכון רשימת חברי העמותה, כדי לאפשר קיום אסיפה כללית בהקדם האפשרי. פרויקטים נוספים שייזם וועד העמותה הקודם לא אושרו באסיפה הכללית האחרונה מיולי 2010.
בסוגיית הטיפול המשפטי של זכויות הבנייה של תושבי רעות ב', הושגה התקדמות ניכרת. נבחר משרד עו"ד מוכר ומוערך בתחום, (משרד עו"ד גלוסקה ושות') נאסף החומר הדרוש, גובשה האסטרטגיה והטקטיקה  לפיה תנוהל התביעה, וטיוטת כתב התביעה מוכנה להגשה ותוגש לבימ"ש בימים הקרובים.
מן הראוי להדגיש כי בחירת עו"ד בוצע בתהליך יסודי ומעמיק של בחינת כ- 15 הצעות שהונחו על שולחן הוועד. הבחירה בעו"ד גלוסקה נבעה בעיקרה מהקו שהציע- לכוון של השגת פס"ד הצהרתי מבימ"ש, שמקנה מעמד מחייב להיתרי הבנייה הקיבוציים שהונפקו ע"י המנהל, ועתה הוא מתכחש לתקפותם.
תהליך של השגת פס"ד הצהרתי בשונה מתביעה בעלת אופי כספי, קיימים מס' יתרונות מהותיים:
1.      הגדלת סיכויי הזכייה, מאחר והמשמעויות הכספיות הכבדות אינן ממוקדות בבסיס הדיון, אלא התמקדות בצד העקרוני, תחום בו יש לנו טענות טובות ומבוססות .
2.      קיצור משמעותי בלו"ז שכן דיון מסוג זה (דומה במהותו לדיון בבג"צ) הוא קצר ענייני, וממוקד.
3.      חיסכון משמעותי מאוד בעלויות שכ"ט עו"ד, וחיסכון מהותי אף יותר באגרות בימ"ש, ואנו עוסקים כידוע במימון של קופת העמותה. ואכן שכ"ט של משרד זה יעמוד על סכום צנוע יחסית של 100,000 ₪.
4.      בנוסף לכל היתרונות הנ"ל משרד עו"ד גלוסקה מתמחה מעל 30 שנה בתחום המקרקעין והנדל"ן, בעל מוניטין חיובי ביותר של הישגיות, יושרה ואמינות. עו"ד מוטי גלוסקה הוא אל"מ במילואים.
גם עיריית מודיעין גויסה למאמץ, בתאריך 10/3 נערכה פגישה בלשכת ראש העיר בהשתתפות היועצת המשפטית של העיריה, במסגרתה הוצגה האסטרטגיה לניהול התביעה. ראש העיר הבטיח את תמיכה פעילה ובלתי מסויגת של  העירייה בכל מהלכי התביעה.
בנקודת הזמן הזאת טיוטת התביעה מוכנה, מתנהל סקר מזורז למיפוי הסטטוס העדכני של בתי רעות ב' (לגבי פרטיו יש חיסיון מוחלט כלפי כל צד חיצוני), ובסיומו התביעה תוגש לבימ"ש המחוזי בפ"ת בצירוף יפוי כח של 10-15 תושבים.
מנגד, קיימים מס' חברי עמותה, (שמכנים את עצמם "ועד פעולה" להלן "הקבוצה"), הפועלים מזה שנים רבות לקדם את פתרון הנושא, אם כי עד כה ללא הצלחה יתרה.
קבוצה זאת דעתה אינה מרוצה מעו"ד שנבחר. הסיבות והשיקולים שמניעים אותם להערכתנו אינם מן העניין, אך מאחר ואוזנינו קשובות לדעות ובקשות חברי העמותה אנו מצויים עמם בתהליך הדברות במגמה ליישר את ההדורים.
ועד העמותה מתחייב לסיים בהקדם האפשרי את תהליך עידכון פנקס הבוחרים ולא יאוחר מתאריך 27/4/2011, ומייד לאחריו תזומן אסיפה כללית באופן המתאפשר ע"פ דרישות החוק ותקנון העמותה,
בכבוד רב,
שוקי (יעקב ) שוקרון
מזכיר ועד העמותה

 

Comments are closed.