נושאים עדכניים

 • תקנון העמותה – נעשתה עבודה מקיפה שפורסמה לציבור – בתהליך הכנה
 • סקר ציפיות חברי העמותה – בבחינת יישום
 • טיפול בנושא היטלי השבחה מול עיריית מכבים רעות – בטיפול
 • בחינת שיוך מגרשי הטניס – בטיפול
 • שינוי ייעוד גן רותם שקד – בטיפול
 • זכותנו על המבנים ציבורים : הוגשה תביעה לבית המשפט. תחילת הדיונים נקבעו לפברואר 2017
 • שטחי השרות ברעות ב' : הוכנה חוות דעת שמאית לפיה הסכום ששולם ע"י תושבי רעות ב'
  לרמ"י בעת רכישת זכויות הבנייה כולל גם את התשלום בגין שטחי השרות-עומדת לרשות החברים.
 • בחינת שינוי צביון הישוב – ניוד הזכויות במקרקעין והריסת הבתים
 • תמיכות כספיות – התהליך יחל לאחר שינוי התקנון

 

Comments are closed.