סיכום אסיפה כללית מיוחדת ונוסח תקנון שאושר 6.4.2017

סיכום אסיפה כללית מיוחדת ונוסח תקנון שאושר 6.4.2017

Comments are closed.