סיכום ישיבה 1 ספטמבר 2013

פרוטוקול 1.9.2013

נכחו בישיבה: שמעון שריד, אברהם בן דוד, ירדני עופר

להלן נושאים שהועלו/סוכמו:

א.     התפטרותו של אפי מלר מועד העמותה – שמעון עדכן באשר לנסיבות וסיבות ההתפטרות כפי שהוצגו על ידי אפי מלר במכתב ההתפטרות. בשלב זה אין טעם לצרף חבר ועד נוסף בשל ההערכות לבחירות הקרובות.

ב.     הערכות לאסיפה כללית – סומן תאריך ה 30 לאוקטובר לכינוס האסיפה הכללית. להלן חלוקות משימות:

1)    סגירת התאריך עם פרק המים – שוקי (מיידי)

2)    טיפול בכל המנהלות – שוקי + בנדא

3)    הכנת מכתב לתושבים – שמעון

4)    טיפול בכל הדוחות הכספיים וההצגה התקציבית – עופר

5)    סיוע כללי – דב וויקי

ג.      היטל השבחה – יימשך הלחץ על עו"ד וחניש ועל היועצת המשפטית של העירה בנסיון לסכם הנושא לפני הבחירות המוניציפאליות (שמעון + בנדא).

ד.     תביעת רעות ב' בנושא זכויות בניה – שמעון עדכן באופן כללי באשר לחוות הדעת המשפטית בנושא. יש לזמן מפגש ייעודי בשבועיים הקרובים (שוקי) עם צוות הפעולה של רעות ב' על מנת לדון ולסכם את המשך הפעילות.

ה.    בקשת העיריה לייחד את גן חרמון ברעות כתשתית ליזמים צעירים – שמעון עדכן באשר לבקשת ראש העיר בנושא. סוכם בישיבה כי ועד העמותה תומך במהלך זה ברמה העקרונית, אך דורש מהעיריה לבצע תהליך מסודר של שינוי ייעוד/תכלית תוך מתן הזדמנות לתושבים להביע התנגדות. שוקי/ויקי/דב – אנא הביעו עמדתכם בנושא על מנת שנוכל לסכם ולתעד כהחלטה.

שנה טובה ומוצלחת לכולנו!

שמעון

Comments are closed.