סיכום ישיבה 10 יולי, 2012

פרוטוקול 10.7.2012

הנדון : פרוטוקול ישיבת ועד העמותה – 10 ביולי 2012
1. ביום ג' ה-10 ביולי התכנסה ישיבת ועד העמותה במשרדנו ברח' תבור ברעות.2. בישיבה נכחו החברים הבאים :היו"ר שמעון שריד, עופר ירדני, אפי מלר, יו"ר ועדת הביקורת

בני כהן והח"מ. בהמשך הצטרף מר נחמיה חתוכה לנושא בית הכנסת "משכן שלום".

3. להלן הנושאים שנדונו וסוכמו בישיבה :

א. ייעוץ משפטי לעמותה –   יוקם צוות מצומצם בהשתתפות היו"ר יחד עם שוקי שמטרתו  הסדרת נושא העסקת יועץ משפטי, בכל הקשור לאופי ושיטת ההעסקה והסדרת תשלומי עבר.
אחריות: שמעון שריד+ שוקי שוקרון                          לו"ז : 30 יולי 2012

ב. תשלום חוב לשיפוץ שבוצע לבית הכנסת "משכן שלום" – הנושא הוצג ע"י נחמיה חתוכה. לפני כ-5 שנים במסגרת אסיפה כללית שנערכה אושר תקציב לשיפוץ בית הכנסת ע"ס 40,000 ₪. מיד לאחר מכן לאחר אישור של הועד בוצעה עבודת קבלן במקום אך לא שולמו לו דמי עבודתו. באופן לא ברור הועלה הנושא לאישור של האסיפה הכללית שנערכה לאחר מכן ושם לא אושר. ועד העמותה סבור שיש לבצע התשלום אך יחד עם זאת ובשל הנסיבות, מחייב הדבר אישור האסיפה הכללית שוב.
לסיכום: סוגיה זו תועלה לאישור האסיפה הכללית הקרובה בתמיכה מנומקת של ועד העמותה, במגמה לאשרו.
אחריות: שמעון שריד                               לו"ז : אוקטובר   2012

ג. חתימת החוזה מול חברת הגז – בני כהן עדכן על תהליך מו"מ מול חב' אמישרגז: סוגיית המחירים וסגירת חובות עבר.

ד. מיגון בתי התושבים של רעות א' – נערכה סקירה בנושא. יופץ בקרוב עדכון מפורט על הפעילות.
אחריות: בנד"א+שוקי                              לו"ז: 15 אוגוסט 2012

ה. זימון אסיפה כללית – היעד לקיום האסיפה בשבוע של ה-21 באוקטובר.

קיימים מס' תנאים לקיום האסיפה :

1)אישור דו"חות כספיים 2011 ודו"ח מילולי – יטופל מיידית ויובא לאישור
הועד באוגוסט 2012.
אחריות : עופר ירדני.  לו"ז : 1 אוג' 2012

2)לוגיסטיקה כולל סגירת האולם בפארק המים למועד הרצוי.
אחריות: שוקי שוקרון                לו"ז : אוקטובר  2012
3)ריכוז רשימת כתובות של חברי העמותה לצורך שליחת זימון מסודר .
אחריות: ויקי יצחקי                 לו"ז: 1 ספטמבר 2012
4. חופשת קיץ מהנה לכולם.

שוקי (יעקב) שוקרון
מזכיר       העמותה

Comments are closed.