סיכום ישיבה 11 יולי, 2013

פרוטוקול 11.7.2013

הנדון: פרוטוקול ישיבת ועד העמותה –11 ביולי 2013
1. ביום ה' ה- 11 ביולי התכנסה ישיבת ועד העמותה במשרדנו ברח' תבור ברעות.2. בישיבה נכחו החברים: היו"ר שמעון שריד, אפי מלר, בנד"א, דב שאולסקי, ויקי יצחקי ושוקי שוקרון, יו"ר ועדת הביקורת בני כהן.

3. לחלק הראשון של הישיבה זומנו חבר המועצה שלמה פסי, מנהל הרובע עודד בן שלמה, ג'וקי ועמירם חברי ועד הרובע.

4. להלן הנושאים שנדונו וסוכמו בישיבה:
א. היטל ההשבחה-חבר המועצה מר שלמה פסי העלה את סוגיית היטל ההשבחה המאיימת על כל אחד ואחד מתושבי מכבים-רעות. לדבריו העירייה החליטה לערער על ההחלטה להחזיר כסף לתושבים שעתרו ולחייב את כלל התושבים שימכרו בעתיד את בתיהם לשלם היטל השבחה גבוה.
השופט החליט להחזיר את הסוגיה לדיון בועדת הערר המחוזית.
שלמה פסי ממליץ למנות בא כוח מטעם העמותה לטפל ולהוביל סוגיה זו ע"מ שלא נהיה במצב של ניגוד אינטרסים. ממליץ להצטרף לעתירה לצד העירייה ע"מ שנשמור על האינטרסים שלנו כתושבי מכבים רעות.
ועד העמותה החליט נוכח חשיבות הנושא לתושבים להיערך באופן שונה למאבק בנושא. ההחלטה היא להמשיך ולעבוד יחד עם עו"ד וכניש כאשר המטרה המוצהרת הינה החזרת המצב לקדמותו.
ב. 5 חברי הועד הנוכחים (החבר אפי מלר לא נכח בשלב זה) החליטו ברוב קולות ששמעון היו"ר ובנד"א ייצגו את העמותה מול עו"ד וכניש.
ועד העמותה יחליט עפ"י המלצת עו"ד וכניש האם נכון להצטרף לתביעה של העירייה.
ג. היערכות לאסיפה הכללית – יש לקבוע את האסיפה לקראת סוף ספטמבר  2013  .
אנו נזמן ישיבה יעודית לנושא זה במהלך אוגוסט ונסכם הכנת  "קול קורא" לתושבים שיופץ עם מכתב הזימון לאסיפה.
הגזבר יכין את הדו"חות הכספיים והדו"ח המילולי של 2012.
שוקי יסכם תאריך ומקום עם פארק המים.

בני כהן מבקש שבישיבת הועד היעודית נתייחס לנושאים הר"מ  :

1. סטאטוס הטיפול בהמלצות  של ועדת הביקורת מהאסיפה הכללית הקודמת.
2. דו"ח על הכספים שהוקצו לתהליך המשפטי של רעות ב'.
3. דו"ח על ניצול הכסף שהוקצה לצופים.
4. תיק ההשקעות של העמותה .
5. דו"ח על התקציב שהוקצה לפרויקט  מיגון הבתים של רעות  א'.
6. ריכוז רשימת חברי העמותה .
7. עיתוי מדויק של האסיפה הכללית וסטאטוס התהליך של הכנת הדו"ח הכספי
והמילולי של העמותה .

ד. בני כהן ממליץ למען הסדר הטוב שחברה חיצונית תנהל את ערב הבחירות. ומבקש התייחסות באסיפה הכללית לקביעת נוהל בקשת תרומות והעברה של כספים לגופים בישוב.
ה. בחירות לעירייה -שאולסקי העלה את נושא מעורבות הועד בבחירות המוניציפליות לעיריית מודיעין – העלה רעיון של הצגת והרצת מועמדים מטעמנו למועצת העיר. לדבריו הרעיון הוא שקבוצה שתרצה "לרוץ" למועצת העיר ותבקש תמיכה של העמותה, הועד יקבע במי הוא תומך לבחירות.

5.  הישיבה הקרובה תיערך במחצית השניה של חודש אוגוסט.

6. בברכה

שוקי (יעקב) שוקרון
מזכיר       העמותה

Comments are closed.