סיכום ישיבה 12 מאי, 2011

הנדון :פרוטוקול ישיבת ועד עמותת נאות רעות
                                       פרוטוקול 13 ישיבה מה- 12/5/11
                        
                      כללי
1.      ישיבת הועד המנהל של עמותת נאות רעות התכנסה ביום 12/5/2011
     במשרדי העמותה ברחוב תבור.
     נוכחים בישיבה :
      בישיבה השתתפו חברי הועדיו"ר יוני שטריקס, הגזבר בצלאל דוד ,שוקי שוקרון,
      עו"ד צביקה אבנון, מיכה סלור.
      יו"ר ועדת הביקורת :בני כהן.
      היועץ המשפטי מר מוטי גלוסקא.
2.      על סדר היום
2.1 צרוף חברים חדשים
2.2 זימון אסיפה כללית מיוחדת/לצורך בחירות – שיטת זימון, תכנים וסדר יום.
2.3 הגשת דו"חות כספיים 2010
סיכום
3.      צרוף חברים חדשים – היו"ר עדכן בסוגיה זו :
      51 חברים חדשים הוגשו לאישור באסיפה הכללית שהתכנסה ביולי 2010
      מתוכם 6 חברים לא התקבלו וחברה אחת נפסלה.
      סה"כ אושר צירופם של 44 חברים חדשים לעמותה.
      נותר סימן שאלה לגבי 367 חברים – הכתובות שלהם ייבדקו באמצעות 144 באינטרנט.
      הרשימה תפורסם באתר וניתן לאנשים פרק זמן של 15 יום להגיב השגות בעניינם.
4.      זימון אסיפה כללית מיוחדת
4.1  קיימת בקשת חברים המגובה ב-400 חתימות נלוות לקיום אסיפה מיוחדת בעניין רעות ב' – זכויות בניה. חלק ניכר מהנושאים שהתבקשו לדיון אינם רלוונטיים לעת הזאת.
4.2 יוני הציע שנקיים אסיפה כללית מיוחדת מטעם הוועד שבה יכללו הנושאים הרלונטיים לרעות ב', וכן גם פרויקטים שהוועד מעוניין לקדם וזקוקים לאישור האסיפה.
4.3 באסיפה המיוחדת הזאת, תועלה להצבעה הצעה לדחיית הבחירות ב-3 חודשים ורק אז נכנס אסיפה כללית לצורכי בחירות.
4.4 היועץ המשפטי שלנו עו"ד גלוסקא התייחס למצב בו אנו נמצאים כיום שבו עברו למעשה כבר שנתיים ממועד הבחירות בו נבחר הועד המקורי בראשות עומרי תמיר ולכן עפ"י חוק חייבים לקיים בחירות באופן מיידי במהלך חודש יוני 2011.
4.5 לאור האילוצים המשפטיים –אין מנוס מלקיים אסיפה כללית אחת בנושא רעות ב' וקיום בחירות עפ"י חוק במהלך יוני 2011. הודעה על כך תפורסם באתר העמותה ויישלחו הודעות לתאי הדואר של החברים.
4.6 החבר בצלאל דוד נבחר לרכז את כל התהליך הפרוצדורלי הכרוך בקיום הבחירות הקרובות.
5.      הגשת דו"חות כספיים של העמותה
5.1 הגזבר בצלאל דוד התייחס לדו"ח רואה החשבון והכנת מאזן כספי של העמותה עד 31 במאי 2011. עו"ד גלוסקא הציע שלא רצוי לבצע אישור דו"חות כספיים ואישור תקציב בנפרד אלא מומלץ לבצע זאת יחד.
 לדעתו טוב היה אם בעתיד תכונסנה האסיפות הכלליות בחודשים נובמבר- דצמבר.
5.2 בצלאל העלה את בקשת הסיוע של יו"ר סניף יד לבנים לגבי ריהוט בסך של 3000 ₪.
היו"ר החליט שנצביע על כך בנפרד בישיבה הבאה.
6.      בשבוע הבא ייערך פגש נוסף עם חברי צוות הפעולה של רעות ב' .
7.      בברכה.
                             שוקי(יעקב) שוקרון
         מזכיר         העמותה

 

Comments are closed.