סיכום ישיבה 13 ינואר, 2013

פרוטוקול 13.1.13

הנדון: פרוטוקול ישיבת ועד העמותה – 13   בינואר 2013
1. ביום א' ה-13 בינואר התכנסה ישיבת ועד העמותה במשרדנו ברח' תבור ברעות.2. בישיבה נכחו החברים: היו"ר שמעון שריד, בנד"א, אפי מלר, ויקי יצחקי ושוקי שוקרון. בנוסף נכחו חברי ועדת הביקורת – בני כהן ומר יוסי חזאי.

3. להלן הנושאים שנדונו וסוכמו בישיבה:
א. וידוא טיפול בתקציבים שוטפים שאושרו באסיפה הכללית :
1)תשלום שנתי לרו"ח –  15000 ₪
אחריות: עופר  .לו"ז: 1/2/13

2)יעוץ משפטי –יש להיפגש עם עו"ד גלוסקה,ייבחנו 2 מודלים לתשלום.
אחריות: שמעון+שוקי  .לו"ז: 15/2/13

3)ביטוח נושאי מישרה – וידוא תשלום לחב' הביטוח.
אחריות: עופר  .לו"ז: 1/2/13
4)תחזוקת אתר האינטרנט- וידוא תשלום שנתי למולי באהר.
אחריות: עופר  .לו"ז: 1/2/13

ב. וידוא טיפול במימוש תוכנית העבודה שאושרה באסיפה הכללית :
1)הקצאת תקציב של 50000 ₪ לבחינה משפטית ומסחרית  של
השבת המבנים הציבוריים שנבנו בכספי העמותה לבעלות העמותה.
יוקם צוות ע"י אפי מלר שיוביל פעילות זו בעמותה.
חברים נוספים בצוות יהיו:יוסי חזאי, עופר ירדני, צביקה קדמן
ושמוליק הרפז.הצוות ייפגש עם העו"ד ויציג לנו תוכנית עבודה.
אחריות: אפי מלר  .לו"ז: 1/3/13

2) הקצאת תקציב של 40000 ₪ למימון שיפוץ בית הכנסת "משכן
שלום"  – לא נמצאה החשבונית המקורית ,לאור זאת נדרשת
הצהרה משפטית.           אחריות: עופר+שוקי  .לו"ז: 1/2/13

3) הקצאת תקציב של 25000 ₪  לצופים ברעות.
עופר ידאג לזמן את רוני ברנר שיציג את הפעילות בה אנו
נתמוך.                             אחריות: עופר  .לו"ז: 15/2/13

4) הקצאת סכום של עד 20,000 ₪ לבניית ארון קודש בפארק המים
לימים הנוראים.                 אחריות: עופר  .לו"ז: 1/2/13

5) נוהל פעילות סדור לעמותה – היו"ר נטל על עצמו לטפל בכתיבת
נוהלי עבודה מסודרים לעמותה כולל הגדרת נושאים לפעילות
העמותה ואופן התמיכה של העמותה בגופים השונים.
אחריות: שמעון     לו"ז: 1/4/13

ג. להלן נושאים נוספים שעלו באסיפה :
1) עדכון סטאטוס רעות ב'- אפי עדכן שמתבצעת פעילות אינטנסיבית
ע"י משרד עו"ד וחברי צוות הפעולה,מנסים לאתר מסמכים ישנים
של המנהלת הצבאית –עד סוף ינואר אמורים לקבל חוו"ד ממשרד
עו"ד.
2) מיגון – בנד"א ושוקי עדכנו בנוגע ליריד המיגון המתוכנן לחודש
פברואר הקרוב בפארק המים ברעות. השבוע יופץ "קול קורא"
בעיתונות המקומית ב"מודיעיןNEWS " וב "חדשות מודיעין" לקבלנים
וחברות שייקראו להגיש הצעות לתושבים.
3) הצגת נושא הביטחון בישוב- ניצה ושלמה דביר הציגו את הנושא
הכאוב של פריצות במכבים-רעות מנקד' מבט אישית(חוו פריצה
לביתם לא מזמן).סוכם שהאנשים העוסקים בנושא הביטחון בישוב
יזומנו לישיבת הועד הקרובה. נדרש לזמן את יצחקי חן, יעקב כהן,
אורי מנשהוף ושמעון דבוש לישיבה מיוחדת זו.

4. בברכה.

שוקי (יעקב) שוקרון
מזכיר       העמותה

Comments are closed.