סיכום ישיבה 15 מאי, 2012

פרוטוקול 15.5.2012

הנדון: פרוטוקול ישיבת ועד העמותה – 15 מאי 2012
1. ביום ג' ה-15 במאי התכנסה ישיבת ועד העמותה במשרדנו ברח' תבור ברעות.2. בישיבה נכחו החברים: היו"ר שמעון שריד, בנד"א, אפי מלר, עופר ירדני, דב שאולסקי, ויקי יצחקי ושוקי שוקרון. כמו כן נכח יו"ר ועדת הביקורת:בני כהן.

3. להלן הנושאים שהועלו וסוכמו בישיבה:
א. יש לזמן את עו"ד מוטי גלוסקא ורו"ח אמנון חדד לישיבה הקרובה לליבון הנושאים הכספיים הכרוכה בהעסקתם.
ב. אושר תקציב ע"ס 2000 ₪ לטובת תמיכה ב"מרוץ לחיים" ע"ש ערן כוכבי ז"ל ועדי הדס ז"ל (אושר בהצבעה טלפונית).                                                  כחלק מחיזוק הקשר של העמותה עם הקהילה הותנה תשלום זה בהדפסת כתוביות ע"ש עמותת נאות רעות ע"ג חולצות שהוכנו לארוע.(טרם הוגשו חשבוניות)
ג. עדכון בנושא המיגון :
1) בחודשיים האחרונים בוצעה פעילות ענפה ע"י הח"מ ובנד"א בנושא היענות תושבי רעות א' להצעה למגן את בתיהם.
2) בוצע מיפוי צרכים – ענו כ-330 בתי אב מתוך כ-1000 ברעות א'.
3) רוב התושבים מעוניינים בפיתרון מיגון כלשהו כפי שהוצג להם במסגרת הסקר.
4) הוצגו אבני דרך בתהליך, כולל דרכי פעולה אפשריות.
5) סיכום היו"ר : יזומן כנס מיגון בחודש הבא (בשבוע האחרון של יוני) לתושבי רעות א' לאותם תושבים שהביעו ענין ליטול חלק בפרויקט המיגון יחד עם נציגי עיריית מודיעין. בכנס יוצגו הפיתרונות המקצועיים למיגון הבתים כולל סוגי ההתרים הנדרשים. בכוונתנו לשכור חברת ניהול שתוביל את מעטפת הפרויקט מול התושבים ובהתקשרות ישירה.
אחריות: בנד"א+שוקי              לו"ז: 20/6/12
ד. בניית בית גיל הזהב ברעות- מגרש 900 מיועד עפ"י תוכנית המיתאר המקורית לטובת בית אבות / מוזיאון / בית יד לבנים.                            הנושא יועלה בדיון המיועד לתוכנית העבודה לשנה הקרובה.
אחריות: דב שאולסקי               לו"ז: 30/6/12
ה. עדכונים בנושא חתימת חוזה מול חברת הגז- אנשי ועד הרובע נמצאים בשלב הסופי מול חברת "אמישראגז". לקראת סוף החודש צפויה חתימת חוזה מול חברת הגז.
עדכן : בני כהן
ו. הוזלת עלויות לתושבים בנושא מכירת נפט להסקה בחורף לתושבי רעות –     ועד העמותה יבחן הנושא לקראת החורף הקרוב.
ז. אסיפה כללית – תזומן לשבוע האחרון של אוגוסט 2012.
להלן הפעילויות הנדרשות לקראת האסיפה:
1) דואר ממוען לתושבים 3 שבועות טרום האסיפה.
2) הצגת דו"חות כספיים 2011 לאישור האסיפה  ודו"ח מילולי.
3) הצגת אישור רו"ח ושכרו.
4) פעילות שבוצעה בשנה האחרונה.
5) פעילות מתוכננת לשנה הקרובה.
אחריות :עופר ירדני                 לו"ז: 15/7/12
6) הכנת מצגת לאסיפה הכללית.
אחריות: שמעון שריד              לו"ז: 15/7/12
7) קשר לציבור- הכנת הזימון לאסיפה
אחריות: ויקי יצחקי              לו"ז: 20/7/12
8) סגירת המנהלות הקשורות באסיפה הכללית.
אחריות: שוקי שוקרון              לו"ז: 20/7/12
תיבחן אפשרות זימון מפקד משטרת מודיעין לאסיפה בהקשר
לתחום הביטחון האישי והפריצות הרבות לבתי התושבים.
ח. הדיון הבא יעסוק בין היתר בגיבוש תוכנית העבודה לשנה הקרובה .

4. בברכה.

שוקי (יעקב) שוקרון
מזכיר       העמותה

Comments are closed.