סיכום ישיבה 16 דצמבר, 2013

הנדון: סיכום פרוטוקול האסיפה הכללית של עמותת נאות רעות מתאריך 16/12/13

כללי

 1. בתאריך 16 בדצמבר 2013 נערכה האסיפה הכללית לשנת 2013 של עמותת נאות רעות בפארק המים.
 2. באסיפה נכחו 70 חברי העמותה, חברי הועד וחברי ועדת הביקורת .
 3. סדר יום האסיפה:
  1. בתחילת האסיפה העלה המזכיר הח"מ הצעה לבחירת יו"ר ועד העמותה, מר שמעון שריד, לתפקיד יו"ר האסיפה. ההצעה אושרה ברוב קולות.
  2. דו"ח כספי של העמותה לשנת 2012 הוצג ע"י גזבר העמותה מר עופר ירדני  (רצ"ב נספח א' : דו"ח העמותה).       הדו"ח  שהוצג הועלה להצבעה ע"י היו"ר אושר ברוב קולות.
  3. דו"ח סיכום פעילות הועד בשנה החולפת  הוצג ע"י יו"ר הועד מר שמעון שריד (ראה מצגת)

 

 1. גיזבר העמותה הציג את הצעת התקציב השוטף לשנת 2014 :
הנושא תקציב (₪) הערות אישור /אי אישור אסיפה
רואה חשבון 15,000 הכנת דו"חות כספיים והנח"ש האסיפה אישרה
יעוץ משפטי 15,000 האסיפה אישרה
ביטוח נושאי מישרה 11,000 חברי ועד וועדת הביקורת האסיפה אישרה
קשר עם תושבים 20,000 דואר האסיפה אישרה
תחזוקת אתר 2,200 האסיפה אישרה
 סה"כ 68,200

 

 1. היו"ר הציג לאישור האסיפה  והעלה להצבעה נושאים לתוכנית עבודה לשנת 2014:
יוזם הבקשה הצעת החלטה תוצאות ההצבעה תוצאה סופית
ועד העמותה אישור הדו"חות הכספיים       בעד – רוב החברים
נגד   – 0נמנע – 0
ההצעה אושרה ברוב קולות
ועד העמותה אישור תקציב לשנת 2014 בעד – רוב החבריםנגד – 0 חברים

נמנע – 0

ההצעה אושרה ברוב קולות
ועד העמותה אישור העסקה של רו"ח אמנון חדד בעד – רוב החבריםנגד – 0 חברים ההצעה אושרה ברוב קולות
ועד העמותה אישור תקציב של 30 אש"ח למאבק המשפטי בסוגיית היטלי ההשבחה בישוב בעד – רוב החבריםנגד – 0 חברים

נמנע – 0

ההצעה אושרה ברוב קולות
תנועת הצופים האסיפה הכללית מאשרת הקצאה של 50 אש"ח לפעילות הצופים בעד – 24 חברים
נגד – 27 חברים
ההצעה נדחתה
ועד העמותה ועד העמותה ממליץ על הקצאת 25 אש"ח לפעילות הצופים ברעות בעד – רוב החבריםנגד – 0 חברים ההצעה אושרה ברוב קולות
קבוצת הרובוטיקה ועד העמותה מאשר הקצאה של 20 אש"ח לקבוצת  הרובוטיקה בבי"ס תיכון מור בעד – רוב החבריםנגד – 10 חברים ההצעה אושרה ברוב קולות וללא התניות
ועד העמותה אישור עקרונות נוהל הקצאת כספים של העמותה בעד – רוב החבריםנגד – 2 חברים ההצעה אושרה ברוב קולות
ועד העמותה אישור הצעת החלטה שתקצה לועד סכום של  עד 100 אש"ח לשנה (כספי תמיכה) בעד – רוב החבריםנגד – 4 חברים ההצעה אושרה ברוב קולות
ועד העמותה אישור בחירת ועד העמותה וועדת ביקורת בעד – 36 חבריםנגד – 8 חברים ההצעה אושרה
סה"כ אושר 175,000
 1. חבר ועדת הביקורת מר יוסי חזאי הציג את דו"ח הועדה.

עיקרי דבריו:

 1. פעילות הוועד תואמת את המטרות המוגדרות בתקנון העמותה.
 2. ועדת הביקורת בדקה את הדו"ח הכספי והמילולי לשנת 2012 וממליצה לאסיפה  לאשר את הדו"חות.
 3. הועדה הדגישה את הצורך לסיים את הטיפול בכתיבת נוהל הקצאת תקציבים.
 4. קיים חוסר עדכון בזמן אמת לגבי התפטרות של החבר אפרים מלר- יש לדווח בזמן.
 5. נדרש לעדכן באתר העמותה את הפעילויות השונות ואת סיכומי הישיבות.

 

 1. במסגרת האסיפה הוחלט לא לקיים בפועל בחירות לועד המנהל ולועדת הביקורת ,כיוון שמספר המועמדים תאם את מספר המושבים ללא מרחב בחירה, ולכן לא היה טעם לבזבז כספי ציבור, שלא לצורך.

 

 1. בחירת הועד המנהל וחברי ועדת הביקורת הועלה להצבעת חברי האסיפה והוחלט לאשר את מועמדות החברים לשנים 2014-2015:
  1. חברי הועד המנהל
 • יוסי חזאי
 • יעקב (שוקי) שוקרון
 • בני כהן
 • אבנר הלחמי
 • בן דוד אברהם(בנד"א)
 • יעקב ברוש
 • חיים שטרית
  1. חברי ועדת הביקורת
 • ישראל בן דור
 • ליפא אוגמן
  1.  בהתאם לתקנון חברי הועד/ועדה יתכנסו בישיבתם הראשונה ויבחרו יו"ר.

 

 1. הגברת  אתי הרשקוביץ' הציגה את הפרויקט של קבוצת הרובוטיקה בבי"ס תיכון מור.

 

 1. הועד היוצא מודה לכל אלה שסייעו ועמלו בשליחות הציבור ומאחל לוועד הנכנס הצלחה רבה ופעילות פוריה לרווחת חברי עמותת נאות רעות.

שוקי(יעקב)  שוקרון                                                  שמעון     שריד
מזכיר         העמותה                                                      יו"ר    האסיפה

Comments are closed.