סיכום ישיבה 16 ינואר 2014

הנדון: פרוטוקול ישיבת ועד העמותה הנבחר – 16   בינואר 2014

 1. ביום ה' ה-16 בינואר התכנסה ישיבת ועד העמותה במשרדנו ברח' תבור ברעות.

 

 1. ישיבה זאת היתה חגיגית ומשותפת לשני הוועדים היוצא והנבחר.

 

 1. בישיבה נכחו חברי הועד היוצא: היו"ר שמעון שריד, עופר ירדני, ויקי יצחקי (בנד"א ושוקי שוקרון) , חסר דב שאולסקי..

חברי הועד הנבחר :  יוסי חזאי, בני כהן, אבנר הלחמי, חיים שטרית ובנד"א ושוקי מהועד היוצא, חסר ברוש יעקב.
בנוסף נכחו חברי ועדת הביקורת החדשים– ישראל בן דור וליפא אוגמן.

 1. להלן סקירת מהלך הישיבה :
  1. היו"ר שמעון שריד סקר את עיקרי פעילות הועד בשנתיים החולפות. הנושאים העיקריים שטופלו על ידינו היו תביעת רעות ב' כנגד המינהל, מיגון וממ"דים לתושבי רעות א' כולל קיום יריד מיגון במאכז המסחרי וטיפול בסוגיית היטל ההשבחה לכלל תושבי רעות.

 

 1. שמעון ציין מהם הנושאים השוטפים המתוקצבים באופן שנתי : רו"ח, ביטוח דירקטורים, קשר עם התושבים, תחזוקת אתר האינטרנט.

 

 1. נושאים המועברים לטיפול הועד הנבחר :
  1. סוגיית היטל ההשבחה.
  2. הקצאה מיידית של 20 אש"ח שאושרו באסיפה הכללית לקבוצת הרובוטיקה.
  3. הקצאת 25 אש"ח שאושרו באסיפה הכללית לצופים ברעות.
  4. סוגיית הטיפול בתביעת רעות ב' כנגד המינהל.

 

 1. עופר ירדני הגזבר ביצע סקירה בנושאי הכספים בהם עסקנו בקדנציה שלנו. הוא הדגיש שיש לבצע חפיפה מסודרת בין הגזברים.                                                  יש להתייחס למכתב ששלח אלינו רשם העמותות על אי ניצול כספי העמותה.
 2. הודינו לחברי הועד היוצא על פעילותם המבורכת במהלך התקופה החולפת.

 

 1. פעילות ראשונה של הועד החדש:לאחר פרידה מחברי הועד היוצא התכנסנו רשמית להצגת חברי הועד החדשים ונערכה הצבעה לבחירת בעלי התפקידים.

יוסי חזאי נבחר ליו"ר העמותה– פה אחד.
שוקי (יעקב) שוקרון נבחר למזכיר העמותה – פה אחד.
בני כהן נבחר לגזבר העמותה – פה אחד.
ישראל בן דור נבחר ליו"ר ועדת הביקורת.
הוחלט שבנד"א ויוסי חזאי היו"ר יעסקו בצמידות לעו"ד וחניש בסוגיית היטל ההשבחה.

 1. סוכם תהליך החלפת חתימות בבנק אוצר החייל ברעות.יש לצרף את היו"ר והגזבר למורשי החתימה בנוסף לשוקי.אחריות : הגזבר     לו"ז :30/1/14

 

 1. כתובות מייל של החברים יופצו לכולם. אחריות:המזכיר  לו"ז : מיידי

 

 1. היו"ר יטפל בסוגיית מפתחות למשרדים שלנו ברח' תבור.

 

 1. הישיבה הקרובה תתקיים ביום ב' ה-3 בפברואר בשעה 20:00.

 

 1. בברכה.

שוקי (יעקב) שוקרון
מזכיר       העמותה

Comments are closed.