סיכום ישיבה 17 פברואר 2014

הנדון: פרוטוקול ישיבת ועד העמותה – 17   בפברואר 2014

 1. ביום ב' ה-17 בפברואר התכנסה ישיבת ועד העמותה במשרדנו ברח' תבור ברעות.

 

 1. בישיבה נכחו :היו"ר יוסי חזאי, אבנר הלחמי, בני כהן, שוקי שוקרון.                      וחברי ועדת הביקורת :היו"ר ישראל בן דור וליפא אוגמן.

 

 1. להלן עיקרי הנושאים שעלו בישיבה :
  1. סיום נושא העברת חתימות לחברים :בני כהן ויוסי חזאי – נדרש לסיים בדחיפות את הפעילות מול בנק אוצר החייל.                                     אחריות: הגזבר:בני כהן               לו"ז : 1/3/14

 

 1. ביצוע תשלום דו-שנתי על תיבת הדואר במרכז המסחרי.

   אחריות: הגזבר:בני כהן +המזכיר שוקי              לו"ז : 1/3/14

 1. תשלום אגרה שנתית לרשם העמותות- יש לוודא תשלום ולבדוק פטור.       אחריות: הגזבר:בני כהן               לו"ז : 10/3/14

 

 1. אישור על ניהול תקין של העמותה. אחריות: גזבר מול רו"ח חדד.

 

 1. סיום דו"ח שנתי של 2013 . אחריות: גזבר מול רו"ח.    לו"ז :15/3/14

 

 1. סוגיית הטיפול בהיטלי ההשבחה – יש ללמוד הנושא לקראת הפגישה עם עו"ד וחניש.  אחריות: בנד"א +היו"ר יוסי חזאי .   לו"ז : 1/4/14

 

 1. רעות ב' –התביעה מול המינהל .ייצא מכתב לצוות הפעולה של רעות ב' ע"מ שיציגו דו"ח סטאטוס של התקדמות התביעה  תוך 14 יום.                      יש לזמן את חברי צוות הפעולה לישיבה הבאה שלנו שתיערך ב-4/3/14.

אחריות: מזכיר העמותה     לו"ז : מיידי

 1. נוהל הקצאות כספיות של העמותה- תוגש הצעה לישיבה הבאה.                                          אחריות: ברוש יעקב ויו"ר הביקורת ישראל בן דור  לו"ז :   4/3/14

 

 1. סוגיית מבני הציבור – בדיקת היתכנות להחזרת מבנים ציבוריים לרשות העמותה או לחלופין לקבל תמורה עבורם.                                         שלב א' –היתכנות משפטית  שלב ב' -היתכנות כלכלית.                     היו"ר ממליץ לנצל 25 אש"ח מתוך 50 אש"ח שהוקצו לנושא.
 2. אתר האינטרנט – תיקבע פגישה עם מולי באהר לצורך הזנת ועדכון אתר האינטרנט שלנו.  אחריות :אבנר הלחמי+שוקי+עופר ירדני       לו"ז : 10/3/14
 1. היו"ר מבקש מחברי הוועד להעלות נושאים לטיפול הוועד  בקדנציה שלנו.

 

 1. ישיבת הועד הבאה תיערך ב-4 במרץ 2014 במשרדי העמותה ברח' תבור בשעה 20:00 – לישיבה יזומנו חברי צוות הפעולה של רעות ב' בראשות חן יצחקי.

 

 1. בברכה.

שוקי (יעקב) שוקרון
מזכיר       העמותה

Comments are closed.