סיכום ישיבה 25 מרץ, 2012

פרוטוקול 25.3.2012

הנדון : פרוטוקול ישיבת ועד העמותה מתאריך 25 במרץ 2012
כללי
1. בתאריך25  במרץ התכנסה ישיבת ועד עמותת נאות רעות.
2. הישיבה נערכה במשרדי העמותה ברחוב תבור ברעות.
3. נוכחים בישיבה
בישיבה השתתפו חברי הועד :היו"ר שמעון שריד, בנד"א, אפי מלר, דב שאולסקי,
שוקי שוקרון, עופר ירדני, ויקי יצחקי, ועדת הביקורת :יוסי חזאי.
4. על סדר היום  :
• מיגון.
• הנצחה – עדכון.
• סוגיית החזרי המס לעמותה.
• קשר עם התושבים
• עדכון פעילות בנושא הגז
5.   סיכום הישיבה
5.1  מיגון – בנד"א עדכן עלהפעילות שהתקדמה בנושא מיגון בתי התושבים מרעות א'.
בפגישה שנערכה עם רמי זיו מהנדס עידיית מודיעין גובשו מס' החלטות:
1. בעירייה מוותרים על חיוב מדידה(הטבה השווה כ-3000 ש"ח).
2. כל מי שיגיש בקשה להיתר בניית ממ"ד יקבל אישור תוך כשבועיים.
3. בנד"א ושוקי יפיצו נייר עמדה בין התושבים ע"מ שנדע מהי מידת הנכונות של התושבים למגן את בתיהם ובכמה אנשים מדובר.
.           אחריות : בנד"א+שוקי                                   לו"ז : 15/5/12
5.2 הנצחה –  ויקי עדכנה על הישיבה של ועד הרובע בה נכחה. סיכמו שם על הנצחתו
של גברי גוזלי ז"ל – ייקרא קטע כביש על שמו :מעלה גבריאל במכבים.
אין דנים בהנצחת חיילי צה"ל. אחריות : ויקי יצחקי        עדכון שוטף
5.3 סוגיית החזרי מס לעמותה – עופר הגזבר עדכן בנושא סיום עבודתו של עו"ד רמי
אריה שדאג להחזר כספי לעמותה מפקיד שומה ירושלים (מעל 200 אש"ח).
עפ"י החוזה שחתמנו מולו יש לשלם לו 44,600 ש"ח שכר טרחתו.
ההצעה אושרה ע"י החברים. עופר ידאג לשלם לעו"ד.
אחריות : עופר ירדני                               לו"ז : 30/4/12
5.4 השלמת שכר יעוץ משפטי של עו"ד מוטי גלוסקא –
חייבים לגלוסקא 12000 ש"ח על חשבון שנת 2011. יש לבקש ממנו את טיוטת
ההסכם מולו ולשלם לו.
אחריות : שוקי שוקרון+עופר ירדני          לו"ז : 30/4/12
5.5 רשם העמותות פנה אלינו בבקשה להמציא לו תוכנית הבראה, מקור הפניה בטעות
יסודו. עופר ידאג להביא חומר רלבנטי מבצלאל.
אחריות : עופר ירדני                              לו"ז :  15/4/12
5.6    קשר עם התושבים –אפי מלר דיווח על הצלחה מוגבלת יחסית של 380 כתובות.
אפי אמר שניתן לגייס לנושא איסוף זה את שבט הצופים המקומי שיירתמו למבצע
זה. הוא יעדכן בהמשך.
.                 אחריות : אפי מלר                              לו"ז :  15/4/12
5.7  פעילות בנושא הגז בישוב – אפי עדכן בנושא זה וימשיך לעקוב אחר התפתחויות
בועד הרובע.מבדיקה ראשונית נראה שיש עודפי חיוב של חברת הגז.
אחריות : אפי מלר                              עדכון6.  לעדכונכם בברכה.      .
יעקב (שוקי) שוקרון
מזכיר      העמותה

Comments are closed.