סיכום ישיבה 26 יוני 2011

הנדון: פרוטוקול ישיבת וועד עמותת נאות רעות מתאריך 26/6/2011
 
כללי
 
1.      בתאריך 26/6/2011 נערכה ישיבת הוועד המנהל של עמותת נאות רעות בפארק המים.
2.      על סדר היום:
2.1.   סיכום ואישור העבודה המשותפת עם צוות הפעולה של רעות ב'.
2.2.   סיכום מועדי ואופן קיום האסיפה כללית.
3.      משתתפים: יוני שטריקס , צביקה אבנון, שוקי שוקרון, דוד בצלאל, בני כהן, ובחלקה הראשון גם יצחקי חן, שמוליק הרפז, ודורון כהן.
סיכום
4.      לאחרונה התגבשה מסקנה, לפיה העמותה אינה בהכרח צד בתביעה של תושבי רעות ב' כנגד המנהל, מאחר וחוזי החכירה נחתמו ישירות בין המנהל והתושבים.
5.      לפיכך על העמותה לשנות את מעמדה בתהליך התביעה, מגורם מוביל ומנהל, לגורם התומך כספית בתהליך התביעה על בסיס החלטת האסיפה הכללית מיולי 2010.
6.      התקבלה החלטה פה אחד, להעביר את האחריות לניהול התביעה לתושבי רעות ב', באמצעות צוות הפעולה.
7.      לתביעה בניהול התושבים יש היתכנות במידה ותצטרף מסה קריטית של תושבים בסדר גודל של לפחות 40-50 תובעים בתיק התביעה הזה.
8.      צוות הפעולה יכנס אסיפה של תושבי רעות ב', יציג בפניהם את המתווה החדש, ואסיפת התושבים תסמיך את נציגיה לבחור עו"ד שינהל את התביעה. לצורך הסר ספק מדובר באסיפת תושבי רעות ב', ולא באסיפה כללית של עמותת נאות רעות.
9.      עו"ד שיבחר, ייחתם עמו הסכם שכ"ט הכולל אבני דרך לתשלום שכ"ט, וכן יפתח באמצעותו חשבון נאמנות לניהול כספים שיאספו מהתושבים וסיוע שיינתן מטעם העמותה.
10. בכפוף לאבני הדרך שיסוכמו בהסכם שכ"ט, עמותת נאות רעות תעביר לחשבון הנאמנות סך כולל של עד 250,000 ₪.
11.   כל שימוש בסכום שיועבר מחשבון הנאמנות ע"ח סיוע של עמותת נאות רעות, מחייב דיווח של נציגות תושבי רעות ב' לוועד עמותת נאות רעות.
12. כמו כן יסוכם מנגנון להשבת סכומי התמיכה לחשבון עמותת נאות רעות, המידה והתביעה של תושבי רעות ב' תצלח.
13. לאור זאת, המושב הראשון של האסיפה הכללית שתוכננה ל- 30/6/2011, מתייתר והאסיפה שתוכננה מבוטלת.
14. בתנאים אלה תקויים אסיפה כללית חדשה בתאריך 26/7/2011, וזימון חדש יופץ בהתאם.
15. לו"ז להגשת מועמדויות:
15.1.                    מועד אחרון להגשת מועמדויות- 10/7/2011
15.2.                    עירעורים ככל שיהיו בפני יועמ"ש העמותה עד 13/7/2011.
15.3.                    פרסום שמות המועמדים באתר ובפארק המים עד 17/7/2011.
16. הוועד המנהל יעשה כל מאמץ להשלים את נתוני ת.ז בקובץ חברי העמותה.
17. באסיפה הכללית המתוכננת יוגש לאישור נוהל גריעת חברי עמותה שאינם מתגוררים בישוב מזה זמן ואין קשר עימם.
שוקי(יעקב) שוקרון
         מזכיר         העמותה

Comments are closed.