סיכום ישיבה 27 נובמבר, 2011

סיכום פרוטוקול 27/11/11

הנדון : פרוטוקול ישיבת ועד העמותה מתאריך 27 בנובמבר 2011
כללי
1. בתאריך27  בנובמבר התכנסה ישיבת ועד עמותת נאות רעות.
2. הישיבה נערכה במשרדי העמותה ברחוב תבור ברעות.3. נוכחים בישיבה
בישיבה השתתפו חברי הועד :היו"ר שמעון שריד, בנד"א, אפי מלר, דב שאולסקי,
שוקי שוקרון, עופר ירדני, ויקי יצחקי, יו"ר ועדת הביקורת :בני כהן.
4. על סדר היום  :

• קביעת עו"ד נאמן.
• ביטוח דירקטורים.
• סוגיית החזרי המס לעמותה.
• מסמך לתושבים התובעים בנושא החזר כסף לעמותה אם ייפסקו החזרי הוצאות משפט.
• הצעת נושאים לתוכנית עבודה לועד 2012-2013
5.   סיכום הישיבה
5.1  קביעת עו"ד נאמן – הוצגו 3 חלופות כולל הצעות כספיות שהוגשו. נערכה הצבעה
ועו"ד אבי ששון נבחר ברוב קולות להיות הנאמן בסוגיית התביעה של רעות ב' מול
המינהל בשכר של 5000 ש"ח (כולל מע"מ). אפי מלר יטפל מול עו"ד אבי לביצוע
ההתקשרות.
.           אחריות : אפי מלר                                   לו"ז : 11/12/115.2 ביטוח דירקטורים – הגזבר עופר ירדני הציג את הצעת ההתקשרות מול חברת
הביטוח על סך של כ-3000 $ + מע"מ למשך 17 חודשים.
ההצעה אושרה ע"י החברים. עופר ידאג לבצע ההתקשרות עם  חברה.
אחריות : עופר ירדני                               לו"ז : 1/12/11
5.3 סוגיית החזרי מס לעמותה – הח"מ סקר בפני החברים את הפעילות שבוצעה בנדון.
מאחר שהחבר בנד"א בדק מול שלטונות המס והבדיקה העלתה שאין ברירה אלא
להגיע לשלב השגה מול פקיד השומה .שכרנו את שירותיו של עו"ד רמי אריה
ובמסגרת ההתקשרות סוכמו אבני הדרך לתשלום לעו"ד על סך של 20000 ש"ח ב-3
פעימות. הנושא אושר על דעת כל חברי הוועד.
דיון ראשוני בנושא ההשגה זומן ל- 13 בדצמבר בירושלים.
אחריות : שוקי שוקרון                       לו"ז : 10/12/11
5.5 החבר אפי מלר הציג את המסמך שהוכן להחתמת תושבי רעות ב' בו מוגדר שבמידה
ותהיה זכייה מול המינהל וייקבעו החזרי הוצאות משפט זכות ראשונים תהיה לעמותת
נאות רעות  לקבלת 250 אש"ח שהושקעו בתביעה. נערכה הצבעה בין החברים
והמסמך אושר עקרונית וסוכם כי היועץ המשפטי שלנו יוודא ניסוח מישפטי נאות.
אחריות : אפי מלר +עו"ד גלוסקא            לו"ז :  מיידי
6. השלב השני של הישיבה הוקדש להצעות החברים לתכנים עבור תוכנית העבודה של הועד.
6.1 החבר בנד"א הציע :
@ קידום מיקלוט רעות א'
@ WI-FI לתושבים
@ טיפול בסוגיית גז, כבלים וכדומה.
@ קביעת גבולות גזרה אל מול הוועד העירוני.

6.2 עופר ירדני הציע את הנושאים הבאים :
@ שדרוג מועדון נוער בתיכון "מור".
@ שדרוג המקלט "איגלו".
@ בחינת סוגיית מבני הציבור ונכסים מניבים אחרים בהיבט המשפטי.
@ המשך תמיכה בתוכניות חינוך.
@ בחינת הקמת בית אבות.
@ טיפול בהסכמים מול ספקים :גז, כבלים ועוד.
@ אבטחה – מציע להחזיר גדר הקפית, להתקין מצלמות אבטחה.
@ סקר תושבים.
@ בנושא ועד הרובע מציע שיהיה נציג שלנו בנושאים ספציפיים שיוחלט עליהם
בדיוני הרובע.
6.3 החבר דב שאולסקי הציע :
@ פעילות בנושא שיפור מראה הישוב שלנו.
@ יעוד מגרש 900 – הגדרתו לצורך בניית מבנה ציבור.
6.4  החברה ויקי יצחקי הצטרפה להצעות החברים והציגה את הקשיים מול
ועד הרובע בנושא סיוע בעדכון כתובות של תושבי הישוב.
6.5 הח"מ הדגיש שיש חשיבות רבה לקדם נושאים שיועלו לרווחת התושבים
ולצמצום ההוצאות בדגש על ספקי תקשורת, גז , מים וכדומה.
הטיפול בנושאים רבים מידי יגרום לחוסר מיקוד מבחינתנו.

6.6  החבר אפי מלר הציע :
@ טיפול בהחזרי כספים מעיריית מודיעין – הם מכרו בעבר את צנרת המים
שלנו בישוב לתאגיד המים העירוני "מי מודיעין" תמורת כ-30 מיליון ש"ח.
@ פעילות מול ועד הרובע – מציע להקים ועדה מקומית לתכנון ובניה שתהיה
כפופה להנהלת הרובע.
6.7  היו"ר שמעון שריד מציע שיהיה אמבולנס בישוב למניעת תלות חיצונית.

7. לסיכום הנושאים שהועלו לצורך הכנסתם לתוכנית העבודה השנתית תיערך ישיבת  ועד מיוחדת ביום א' ה -11 בדצמבר 2011 בשעה 21:00.

8.  לעדכונכם בברכה
יעקב (שוקי) שוקרון
מזכיר      העמותה

Comments are closed.