סיכום ישיבה 28 אוגוסט, 2011

הנדון :פרוטוקול ישיבת ועד
 
                                              פרוטוקול ישיבה מה-30/8/11
 
                                                               כללי
ישיבת ועד העמותה התכנסה ביום ג' ה- 30 באוגוסט במשרדי העמותה ברחוב תבור.
נוכחים בישיבה :
בישיבה השתתפו חברי הועד :היו"ר שמעון שריד, בן דוד(בנדה) אברהם, עופר ירדני, ויקי יצחקי, דב שאולסקי,הח"מ וחברי ועדת הביקורת: יוסי חזאי, אבנר הלחמי.
נעדר מן הישיבה החבר אפי מלר.
1.      על סדר היום
1.1 סיכום חובות ועד יוצא ונושאים פתוחים לטיפול – סקירה של המזכיר.
1.2 עדכונים של היו"ר – שמעון שריד
1.3 חיזוק הקשר עם הציבור, הצגת הנושא ודרכים לטיפול- שמעון שריד+ויקי יצחקי.
2.      מהלך הדיון
2.1 בחלק הראשון של הישיבה עדכן המזכיר על טיפול בחובות ועד יוצא בתחומים השונים:
2.1.1        העברת חומר לרשם העמותות –הועבר על ידי המזכיר לרו"ח שלנו פרוטוקול האסיפה הכללית וזה צורף לדו"ח הכספי והמילולי שהוא קיבל מהגזבר היוצא בצלאל דוד. בימים הקרובים אוודא שנקבל אישור קבלת החומר מרשם העמותות.                   אחריות : המזכיר     לו"ז : 15/9/11
2.1.2        דיווח על החלפת בעלי תפקיד – דווח על ידי המזכיר ליועץ המשפטי שלנו עו"ד גלוסקא. יש לוודא ביצוע דיווח על ידו.
                 אחריות : המזכיר     לו"ז : 15/9/11
2.1.3        החלפת בעלי זכות חתימה בבנק אוצ"ח  רעות – נקבע מועד טנטטיבי משותף מול בצלאל . יש לפעול להקדמת לו"ז, יחד עם מסמך רשמי חתום ע"י היועץ המשפטי.    אחריות: יו"ר +גזבר+מזכיר              לו"ז : 8/9/11 (אלא אם נצליח להקדים)
2.1.4        תשלום חובות לספקים – הגזבר היוצא בצלאל דוד דיווח לי ששולמו החובות הבאים:
·         רואה חשבון – 13000 ש"ח
·         פעילות ילדים בבחירות – 400 ש"ח
·         העסקת שליח – 420 ש"ח
·         אירוח הבחירות בפארק – כ 1000 ש"ח
נותר לשלם דחוף :
·         תשלום שנתי לתפעול אתר האינטרנט – 2850 ש"ח
·         חגיגות 20 שנה לישוב – 50000 ש"ח
               אחריות: הגזבר        לו"ז : 8/9/11
2.1.5        חידוש פוליסת ביטוח דירקטורים – הפוליסה מסתיימת ב- 31.12.11     
                 יש להעביר אותה לרשותי. יש לבחון האם הפוליסה שמית ומחייבת עדכון   
                 בהתאם.
                 אחריות : המזכיר     לו"ז : מיידי
2.1.6        החזר ניכויי מס ההכנסה לעמותה ע"ס 220 אש"ח – לדברי רו"ח שלנו :מפקח מס ההכנסה בירושלים טוען שמטרות העמותה לא ציבוריות ולפיכך חלה עליהן גביית מס על רווחיה כחוק, מומלץ לזמן את הרו"ח שלנו לאחת הישיבות הקרובות להצגת וליבון הנושא.
               אחריות : המזכיר     לו"ז : אוקטובר 2011
2.2 להלן עדכונים של היו"ר :
 
2.2.1.1 עדכון מהתקדמות הגשת התביעה של רעות ב' – היועץ המשפטי שלנו יכין טיוטת הסכם מול עו"ד נאמן עליו יוחלט, זאת כמובן אחרי שיוצג לנו הסכם שכ"ט סופי מול עו"ד חגי שבתאי.
2.2.1.2 היועץ המשפטי שלנו ממליץ שיש להוסיף להסכם את המשפט : " להווי ידוע לכל מי מהתושבים התובעים שההשקעה מתקציב העמותה ע"ס 250000 ש"ח הינה סכום חד פעמי שיושקע בתביעה ולא תהיה השקעה נוספת בעתיד". הנושא יועלה בפגישה מול צוות רעות ב'.
2.2.1.3 נדרשת חוו"ד משפטית של היועץ המשפטי שלנו בנושא אפשרות מימוש יכולת הצבעה אלקטרונית באסיפה הכללית במקום הצבעה פיזית באולם.
      אחריות : עו"ד גלוסקא     לו"ז : 10/10/11
2.2.1.4 החבר דב שאולסקי העיר שחשוב לבדוק בתוך רשימת התובעים בתביעה של רעות ב' כמה מהם חברי עמותה וכמה הינם תושבים חדשים שהצטרפו לישוב ועתידים להינות מכספי העמותה ע"י הצטרפותם לתביעה.
2.3  חיזוק הקשר עם הציבור :
2.3.1        היו"ר ציין שלרוב בקרב הציבור קיימת אדישות בכל הנוגע למתרחש בעמותה.   לכאורה ההליכים הם דמוקרטיים , אך בפועל עקב מיעוט המשתתפים באסיפות בפרט ובבחירות בכלל נפגע ההליך הדמוקרטי.
2.3.2        ויקי ציינה שיש לה בעיה עם בסיס נתונים מעודכן, הדגשתי בפני החברים שבסיס הנתונים העדכני הושלם טרם הבחירות, אך אם אנו רוצים קשר הדוק עם החברים אנו חייבים להתעדכן בפרטים של התושבים כולל כתובות דוא"ל, כתובות , מס' טלפון וסלולאר. בנדה לקח על עצמו לסייע לויקי ל"הרים" את המשימה הזו של עדכון ה-  Data Base.
        אחריות: בנדה + ויקי       לו"ז : 15/10/11
3.      על דעת החברים נקבע שיש לזמן דיון אסטרטגי לסוף אוקטובר (מיד לאחר החגים) שבו יועלו תכנים, רעיונות לגיבוש תוכנית עבודה ל-2012 . כל אחד מהחברים התבקש לשלוח במייל לפחות 3 הצעות בנושא.      
     אחריות: כל חברי הועד       לו"ז : סוף אוקטובר (שבוע אחרון של החודש)
4.      לעדכונכם בברכה.
 
 
                             שוקי(יעקב) שוקרון
                             מזכיר         העמותה

Comments are closed.