סיכום ישיבה 4 במרץ 2014

פרוטוקול ישיבת ועד העמותה – 4   במרץ  2014

 1. ביום ג' ה-4 במרץ התכנסה ישיבת ועד העמותה במשרדנו ברח' תבור ברעות.

 

 1. בישיבה נכחו :היו"ר יוסי חזאי, בנד"א, חיים שטרית, אבנר הלחמי, בני כהן, שוקי שוקרון ויו"ר ועדת הביקורת : ישראל בן דור.

 

 1. לישיבה זומנו באופן מיוחד חברי צוות הפעולה של רעות ב' :חן יצחקי,דורון כהן ושמוליק הרפז והנאמן שלנו : עו"ד אבי ששון.

 

 1. להלן עיקרי הנושאים שעלו בישיבה :

 

 1. סוגיית ההתקשרות עם רעות ב' לנושא התביעה מול המינהל- וועד העמותה מביע את מורת רוחו מהעובדה שצוות הפעולה של רעות ב' פעל בניגוד להסכם ושכר את שירותיה של עו"ד מלכה הנדלסמן |(לאחר שמשרד עו"ד חגי שבתאי מיצה את תהליכי הבדיקה המשפטית שלו הוא נתן חוו"ד שלילית סופית בנוגע לשטחים העיקריים ברעות ב') וזאת בלא לקבל  אישור למהלך זה.

 

 1. בדיעבד ומתוך אחריות לחברי העמותה- וועד העמותה אישר את ההתקשרות תוך קביעת ההתניות הבאות עליהן יתחייב צוות הפעולה בכתב:

1.התקשרות עם משרד עו"ד מלכה הנדלסמן בעלות של עד 26 אש"ח (לא
כולל מע"מ) לבדיקת סוגיית שטחי השירות.

2.צוות הפעולה של רעות ב' נדרש להעביר את מסמכי ההתקשרות לועד
העמותה ולעו"ד נאמן . לו"ז : 10/3/14

3.צוות הפעולה יציג את כל מסמכי חוו"ד הסופי של משרד עו"ד מלכה
הנדלסמן  לו"ז : 1/5/14

4.הגזבר בני כהן מונה מטעם ועד העמותה להיות המתאם מטעם הועד
לפעילות של צוות רעות ב' בנושא התביעה.

 1. סיום נושא העברת חתימות לחברים :בני כהן ויוסי חזאי –יבוצע  מול בנק אוצר החייל.                                     אחריות: הגזבר:בני כהן               לו"ז : 6/3/14

 

 1. ביצוע תשלום דו-שנתי 2014-2015 על תיבת הדואר במרכז המסחרי.

   אחריות: הגזבר:בני כהן                       לו"ז : 6/3/14

 1. תשלום אגרה שנתית לרשם העמותות- יש לוודא תשלום ולבדוק פטור.       אחריות: הגזבר:בני כהן               לו"ז : 10/3/14

 

 1. אישור על ניהול תקין של העמותה+סיום דו"ח 2013 . אחריות: גזבר מול רו"ח חדד. לו"ז : 15/3/14

 

 1. סוגיית הטיפול בהיטלי ההשבחה – יש ללמוד הנושא לקראת הפגישה עם עו"ד וחניש.  אחריות: בנד"א +היו"ר יוסי חזאי .   לו"ז : 1/4/14

 

 1. נוהל הקצאות כספיות של העמותה- תוגש הצעה לישיבה הבאה.                                          אחריות: ברוש יעקב ויו"ר הביקורת ישראל בן דור  לו"ז :   1/4/14

 

 1. אתר האינטרנט – תיקבע פגישה עם מולי באהר לצורך הזנה ועדכון אתר האינטרנט שלנו.  אחריות :אבנר הלחמי+שוקי+בני כהן          לו"ז : 15/4/14
 1. החצי השני של הישיבה הוקדש לרעיונות לנושאים לטיפול הועד בשנה זו:
  1. סוגיית מבני הציבור – בדיקת היתכנות להחזרת מבנים ציבוריים לרשות העמותה או לחלופין לקבל תמורה עבורם.                                         שלב א' –היתכנות משפטית  שלב ב' -היתכנות כלכלית.                     מי שמטפל בסוגיה המשפטית זה משרד עו"ד ישעיהו עברי.
  2. בנד"א העלה את הנושא של הקצאת שטחים לבנים ממשיכים.
  3. הטיפול בהחלטת רשות מקרקעי ישראל על העברת זכויות בקרקע לבעלות פרטית.
  4. טיפול בגיל השלישי.
  5. תקשורת  בישוב.

 

 1. ישיבת הועד הבאה תיערך ב-8 באפריל 2014 במשרדי העמותה בשעה 20:00 .
 2. בברכה.

שוקי (יעקב) שוקרון
מזכיר       העמותה

Comments are closed.