סיכום ישיבת ועדת ביקורת בעניין האספה הכללית 29.11.2022

סיכום ישיבת ועדת ביקורת בעניין האספה הכללית 29.11.2022

Comments are closed.