סיכום ישיבת ועדת ביקורת 28.11.2005

סיכום ישיבת ועדת ביקורת 28.11.2005

Comments are closed.