סיכום ישיבת ועד עמותת נאות רעות 26 באוקטובר, 2015

סיכום ישיבת ועד העמותה 26 אוקטובר 2015

מצגת אסיפה כללית ספטמבר 2015

Comments are closed.