פרוטוקול ישיבת צוות מיגון רעות א'- 25 בספטמבר 2011

דיון 1 ועדת מיגון

הנדון : פרוטוקול ישיבת צוות מיגון רעות א'- 25 בספטמבר 2011
כללי
1.      בתאריך 25 בספטמבר התכנסה ישיבה ראשונה של הצוות שיוביל את הטיפול  בנושא מימוש פרויקט המיגון של רעות א' פועל יוצא של החלטת האסיפה הכללית שאושרה בנושא.
2.      הישיבה נערכה במשרדי העמותה ברחוב תבור ברעות.

3.      נוכחים בישיבה
בראש הצוות עומד תא"ל במיל' בנד"א (בן דוד אברהם) המשמש כחבר בועד העמותה, בנד"א משמש סגן נשיא מוטורולה ישראל, בעבר שרת בתפקיד קהנ"ר ורמ"ט פקע"ר והינו בעל ידע נרחב וניסיון מקצועי רב שיועילו לטיפול בפרויקט המיגון.
חברי הצוות הקבועים הם:
מיכה בן-נון -חבר עמותה, אדריכל עצמאי
בני כהן – יו"ר ועדת הביקורת של העמותה
יעקב (שוקי ) שוקרון – הח"מ, מזכיר העמותה
בישיבה נכחו החברים ורס"ן מיכאל זאטנמכר ממח' מיגון בפיקוד העורף .
4.      מהלך הישיבה:
א.         בתחילת הישיבה סקר ראש הצוות בנד"א את מטרות הפעילות וגבולות הגיזרה שהוגדרו לצוות שהוקם ומהו לדעתו התהליך הנכון שיוביל למימוש פרויקט המיגון של בתי רעות א' כפי שאושר ע"י האסיפה הכללית.
ב.         מיכה העוסק באופן שוטף בנושאים תכנוניים ואדריכליים הסביר מהם התהליכים החיוניים לקבלת אישור להעמדת מיקלוט ביתי ולהקמה של ממ"דים. מיכה נתן כדוגמא את תהליך האישרור המזורז שניתן ע"י הועדות וע"י המינהל לנושא הטיפול במיקלוט של שדרות עקב מתקפת הטילים שניתכה עליה מכיוון עזה. לדברי מיכה התהליכים אותם פירט בפנינו הינם מורכבים ונמשכים לא מעט זמן.
ג.          החבר בני כהן הציע להכין תוכנית למיפוי המקלטים/ממ"דים בבתי רעות א' בהתאם לסוגי הבתים שנבנו ע"י המינהלת (וייזר, ריסקין, ברכה-חכים, חיותין ועוד), ע"י כך ניצור איזשהו תמהיל אלטרנטיבות של "חליפות מיגון" לתושבים,חריגים מעט הינם הבתים ששופצו/ נבנו מחדש ולחלקם יש ממ"דים וחלקם לא בנו .נצטרך לבצע חשיבה בעניינם.
ד.          מיכה הסביר לחברי הצוות מהם 3 המסלולים האפשריים לקבלת היתר:
1)      הוצאת היתר פרטי.
2)      שינוי תב"ע לכל הבתים ברעות א'.
3)      הליך מיוחד של ביצוע תוכנית העמדה ובינוי שיוצרת תהליך מקדמי לקבלת היתר.
5.        סיכום הישיבה
א.         עם כל הרצון הטוב להסתייע בנושא שלנו במשרד להגנת העורף והעומד בראשו, משרד זה אינו הכתובת שלנו לקבלת סיוע ואנשי המשרד די מוגבלים ביכולתם לסייע. למעשה הכתובת האמיתית הינה : משרד הפנים.
ב.         נדרש לבצע מיפוי של בתי התושבים חסרי המיגון ברעות א' – בדיון הבא נחליט כיצד תבוצע משימה זו.
ג.          נדרש לבצע סקר הכולל את סוג המיגון המוצע ומהי מידת רצונם של התושבים למגן ולהגן על בתיהם.
ד.          ייקבעו מס' פגישות עם אנשי מפתח ומומחים בתחום:
1)מהנדס העיר – מר רמי זיו
2)ראש רשות החירום הלאומית (רח"ל)
3)ראש מינהל התכנון
4)עוזר שר הפנים – מר שמעון יפרח
6.      ישיבת צוות מס' 2 תזומן לאחר חופשת חג הסוכות.
7.      לעדכונכם ובברכת גמר חתימה טובה!
יעקב  (שוקי) שוקרון
מזכיר       העמותה

Comments are closed.