צופי רעות שבט אופק

ועד העמותה נאות רעות החליט על תמיכה בפעילות הצופים בשלושה תחומים:

♦ פיתוח הדרכה באמצעות הקמת ספריית הדרכה
♦ פעילות חינוכית תומכת לשכבה הבוגרת
♦ חידוש תשתיות קיימות והוספת תשתיות חדשות

העמותה תמכה בפעילויות הנ"ל בסכום של 40,000 ₪ כאשר אל מול התמיכה בתשתיות השבט תמכה העירייה בסכום של 25,000 ₪.

קישור לאתר שבט אופק צופי רעות

Comments are closed.