קישור לטופס הצבעה באסיפה המיוחדת 23/2/22

לחברות וחברי העמותה שלום רב

הנה הקישור לטופס הצבעה באסיפה המיוחדת 23/2/22

bit.ly/asefa23

 

אנו מצפים להשתתפותכם.

חברי הועד המנהל

Comments are closed.