תביעת מינהל מקרקעי ישראל בעניין רעות ב'- עידכון

לתושבי רעות שלום,
הנושא: תביעת מינהל מקרקעי ישראל בעניין רעות ב'- עידכון
לחברי עמותת נאות רעות שלום רב,
וועד העמותה הנוכחי פעל באופן אינטנסיבי מיום היבחרו, לקדם את נושא התביעה מול מנהל מקרקעי ישראל שמטרתה – השבת זכויות הבנייה של תושבי רעות ב'.
מתוך מטרה להיות קשובים לחברי העמותה, וכדי למנוע מחלוקות חינם שאינן מקדמות את המטרה המשותפת, החליט הוועד להעמיק את שיתוף הפעולה וההדברות עם "צוות הפעולה ", מתוך מטרה לאחד כוחות ולמנף את הפוטנציאל הקיים ביישוב לקידום והצלחת התהליך.
בתום סדרת פגישות אינטנסיביות בין הצדדים, אנו שמחים לבשר כי נמצאה הדרך להגיע להסכמה מלאה על דרך פעולה משותפת.
על בסיס ההבנות הללו, מתבצע תהליך מחודש ומשותף ( של ועד העמותה וצוות הפעולה) לבחירת עוה"ד שייצג את העמותה ואת תושבי רעות ב' בתביעה בנושא.
תוצאות העבודה המשותפת,  יוצגו לאישור ועד העמותה, ולאחריה לאסיפה הכללית הקרובה.
בהזדמנות הזאת ברצוני לעדכנכם כי החל מ- 1/4/2011, התמניתי לשמש כיו"ר ועד העמותה. אנוכי ושאר חברי הוועד, וחברי צוות הפעולה בנושאים הנוגעים לתביעה מול המנהל, ישמחו לעמוד לשרותכם כבעבר.
יונתן (יוני)   שטריקס
יו"ר ועד עמותת נאות רעות.

Comments are closed.