תקנון עמותה עדכון 24.11.22

מצ"ב תקנון מעודכן תקנון העמותה עדכון 24.11.22

המסמך מתויק בין מסמכי העמותה בעמוד אודות העמותה, בסעיף תקנון

Comments are closed.