אנו נאלצים לדחות את מועד האסיפה הכללית המיוחדת שנקבע ל 20.4.23

חברי העמותה שלום, בשל נסיבות פרוצדורליות אנו נאלצים לדחות את מועד האסיפה הכללית המיוחדת שנקבע ל 20.4.23. הודעה על המועד החדש תפורסם בנפרד. עימכם הסליחה אורלי גלר, מזכירת וועד    

להמשך קריאה

הצעה לשינוי תקנון 9.2022 פרסום להערות הציבור

  לחברות וחברי העמותה שלום וברכה, בהמשך לישיבות הוועד המנהל שהתקיימו בחודשים האחרונים , הגיעו חבריי לתובנות, כי הרכב נרחב של ועד הכולל 13 חברים פוגע ביעילות עבודת הוועד, ואף מקשה לעיתים בקבלת החלטות בהיעדר קוורום (מניין ) מתאים.מוצעים שינויים שמטרתם היא להביא לייעול עבודת הוועד המנהל של העמותה.הצעת השינויים התקבלה בדעת…

להמשך קריאה