הערות הציבור לשינוי סעיף 14 בתקנון העמותה

לחברות וחברי העמותה שלום רב, בהתאם להחלטה שהתקבלה באספה הכללית האחרונה, מפורסמת כאן ההצעה לשינוי סעיף 14 בתקנון העמותה.אם יש לכם הערות/הצעות/המלצות לנוסח המוצע, יש להעבירם בהתאם למופיע בגוף המסמך לא יאוחר מיום 28/1/2022. שנה אזרחית טובה ובריאות איתנה לך ולמשפחתך. חברי הנהלת עמותת "נאות רעות"

להמשך קריאה

הזמנה לאסיפה הכללית השנתית של עמותת "נאות רעות"

לחברי/חברות העמותה הנכבדים שלום רב, הרינו מתכבדים להזמינכם להשתתף באסיפה השנתית של העמותה, אשר תתקיים ביום חמישי 25/11/2021 בשעה 19:30 בפארק המים ברעות. סדר היום לאספה מופיע בהזמנה המצורפת. חברי/חברות העמותה המבקשים  להעלות נושאים נוספים לדיון באספה נדרשים להגיש בקשה בצרוף 30 חתימות של חברי עמותה נוספים כמפורט בטופס הנלווה. כמו כן,…

להמשך קריאה

המעבר מחברת אמישראגז לחברת סונולגז+

הפנייה לתושבים              (לחצו לפרטים)  על החברה סונולגז+ בע"מ (לחצו לפרטים) הצעת מחיר של סונולגז     (לחצו להצעה) טופס החתימה הדיגיטלי-מומלץ ופשוט יותר (לחצו לטופס הדיגיטלי) טופס החתימה ואישור המעבר לחברת סונולגז (לחצו לטופס)

להמשך קריאה