סיכום ישיבה 11 דצמבר, 2011

הנדון : פרוטוקול ישיבת ועד העמותה מתאריך 11 בדצמבר 2011 כללי 1. בתאריך11  בדצמבר התכנסה ישיבת ועד עמותת נאות רעות. 2. הישיבה נערכה במשרדי העמותה ברחוב תבור ברעות. 3. נוכחים בישיבה בישיבה השתתפו חברי הועד :היו"ר שמעון שריד, בנד"א, אפי מלר, שוקי שוקרון, עופר ירדני, ויקי יצחקי, לא נכחו חברי…

להמשך קריאה

סיכום ישיבה 27 נובמבר, 2011

סיכום פרוטוקול 27/11/11 הנדון : פרוטוקול ישיבת ועד העמותה מתאריך 27 בנובמבר 2011 כללי 1. בתאריך27  בנובמבר התכנסה ישיבת ועד עמותת נאות רעות. 2. הישיבה נערכה במשרדי העמותה ברחוב תבור ברעות.3. נוכחים בישיבה בישיבה השתתפו חברי הועד :היו"ר שמעון שריד, בנד"א, אפי מלר, דב שאולסקי, שוקי שוקרון, עופר ירדני, ויקי…

להמשך קריאה

סיכום ישיבה 6 נובמבר, 2011

הנדון : פרוטוקול ישיבת ועד העמותה מתאריך 6 בנובמבר 2011 כללי בתאריך 6 בנובמבר התכנסה ישיבת ועד עמותת נאות רעות. הישיבה נערכה במשרדי העמותה ברחוב תבור ברעות.   נוכחים בישיבה בישיבה השתתפו חברי הועד :היו"ר שמעון שריד, בנד"א, אפי מלר, דב שאולסקי, שוקי שוקרון. נעדרו מן הישיבה (לצערי עקב אתראה…

להמשך קריאה

סיכום ישיבה 25 ספטמבר, 2011

                   הנדון : פרוטוקול ישיבת ועד העמותה מתאריך 25 בספטמבר 2011 כללי 1.      בתאריך 25 בספטמבר התכנסה ישיבת ועד מיוחדת  לדיון בנושא קידום התביעה של תושבי רעות ב' וליבון כל הנושאים הטעונים הבהרה בנושא. 2.      הישיבה נערכה במשרדי העמותה ברחוב תבור ברעות. 3.      נוכחים בישיבה     בישיבה השתתפו חברי הועד…

להמשך קריאה

סיכום ישיבה 28 אוגוסט, 2011

הנדון :פרוטוקול ישיבת ועד                                                 פרוטוקול ישיבה מה-30/8/11                                                                  כללי ישיבת ועד העמותה התכנסה ביום ג' ה- 30 באוגוסט במשרדי העמותה ברחוב תבור. נוכחים בישיבה : בישיבה השתתפו חברי הועד :היו"ר שמעון שריד, בן דוד(בנדה) אברהם, עופר ירדני, ויקי יצחקי, דב שאולסקי,הח"מ וחברי ועדת הביקורת: יוסי חזאי, אבנר…

להמשך קריאה

סיכום ישיבה 16 אוגוסט, 2011

הנדון :פרוטוקול ישיבת ועד ראשונה:העברת פיקוד                                                 פרוטוקול ישיבה מה-16/8/11                                                                  כללי ישיבה ראשונה משותפת של הועד הנבחר עם חברי הועד היוצא התכנסה ביום ג' ה- 16 אוגוסט 2011  במשרדי העמותה ברחוב תבור. נוכחים בישיבה :       בישיבה השתתפו חברי הועד היוצא :היו"ר היוצא יוני שטריקס, עו"ד צביקה…

להמשך קריאה

סיכום ישיבה 10 יולי, 2011

הנדון: פרוטוקול ישיבת וועד עמותת נאות רעות מתאריך 10/7/11   כללי   1.      בתאריך10  ביולי 2011 נערכה ישיבת הוועד המנהל של עמותת נאות רעות במשרדי העמותה. 2.      על סדר היום: 2.1.   סיכום מס' חברי ועד לבחירות הקרובות. 2.2.   גיבוש מועדי הגשת מועמדויות לחברות בועד. 2.3.   סוגיית הדו"ח המילולי של הועד.…

להמשך קריאה

סיכום ישיבה 26 יוני 2011

הנדון: פרוטוקול ישיבת וועד עמותת נאות רעות מתאריך 26/6/2011   כללי   1.      בתאריך 26/6/2011 נערכה ישיבת הוועד המנהל של עמותת נאות רעות בפארק המים. 2.      על סדר היום: 2.1.   סיכום ואישור העבודה המשותפת עם צוות הפעולה של רעות ב'. 2.2.   סיכום מועדי ואופן קיום האסיפה כללית. 3.      משתתפים: יוני…

להמשך קריאה

סיכום ישיבה 12 מאי, 2011

הנדון :פרוטוקול ישיבת ועד עמותת נאות רעות                                        פרוטוקול 13 ישיבה מה- 12/5/11                                                כללי 1.      ישיבת הועד המנהל של עמותת נאות רעות התכנסה ביום 12/5/2011      במשרדי העמותה ברחוב תבור.      נוכחים בישיבה :       בישיבה השתתפו חברי הועדיו"ר יוני שטריקס, הגזבר בצלאל דוד ,שוקי שוקרון,       עו"ד צביקה…

להמשך קריאה

סיכום ישיבה 28 אפריל, 2011

 הנדון :פרוטוקול ישיבת ועד עמותת נאות רעות                                        פרוטוקול  ישיבה מה- 28/4/2011                                                כללי 1.      ישיבת הועד המנהל של עמותת נאות רעות התכנסה ביום 28/4/2011      במשרדי העמותה.      נוכחים בישיבה :       בישיבה השתתפו חברי הועדיו"ר יוני שטריקס, בצלאל דוד ,שוקי שוקרון,       עו"ד צביקה אבנון. 2.      על…

להמשך קריאה