הזמנה לאסיפה הכללית השנתית של עמותת "נאות רעות"

לחברי/חברות העמותה הנכבדים שלום רב, הרינו מתכבדים להזמינכם להשתתף באסיפה השנתית של העמותה, אשר תתקיים ביום חמישי 25/11/2021 בשעה 19:30 בפארק המים ברעות. סדר היום לאספה מופיע בהזמנה המצורפת. חברי/חברות העמותה המבקשים  להעלות נושאים נוספים לדיון באספה נדרשים להגיש בקשה בצרוף 30 חתימות של חברי עמותה נוספים כמפורט בטופס הנלווה. כמו כן,…

להמשך קריאה