הצעה לשינוי תקנון 9.2022 פרסום להערות הציבור

 

לחברות וחברי העמותה שלום וברכה,

בהמשך לישיבות הוועד המנהל שהתקיימו בחודשים האחרונים , הגיעו חבריי לתובנות, כי הרכב נרחב של ועד הכולל 13 חברים פוגע ביעילות עבודת הוועד, ואף מקשה לעיתים בקבלת החלטות בהיעדר קוורום (מניין ) מתאים.
מוצעים שינויים שמטרתם היא להביא לייעול עבודת הוועד המנהל של העמותה.
הצעת השינויים התקבלה בדעת רוב בהצבעה על ידי חברי הוועד המנהל, לאחר שעברה ביקורת של יועמ"ש העמותה.
יובהר כי הוועד המנהל החליט לקבל את המלצות היועמ"ש בחלקן. מצורפת הצעת השינויים להערות חברי העמותה. לחצו לצפות בהצעת התיקון
כל הרוצה להעלות השגה, יוכל לעשות זאת בפנייה בדוא"ל באתר העמותה, לא יאוחר מיום 19/10/2022 .
הצעת התיקון תועלה להצבעה באסיפה הכללית השנתית אשר תתקיים ביום 24/11/2022 בפארק המים רעות.

בברכת שנה טובה,
אורלי גלר, מזכירת ועד העמותה

 

 

Comments are closed.