הצעה לשינוי תקנון 9.2022 פרסום להערות הציבור

  לחברות וחברי העמותה שלום וברכה, בהמשך לישיבות הוועד המנהל שהתקיימו בחודשים האחרונים , הגיעו חבריי לתובנות, כי הרכב נרחב של ועד הכולל 13 חברים פוגע ביעילות עבודת הוועד, ואף מקשה לעיתים בקבלת החלטות בהיעדר קוורום (מניין ) מתאים.מוצעים שינויים שמטרתם היא להביא לייעול עבודת הוועד המנהל של העמותה.הצעת השינויים התקבלה בדעת…

להמשך קריאה